23.10.2017 16:00   o 15h 9m 4s
26.10.2017 15:00   o 3d 14h 9m 4s
28.10.2017 10:00   o 5d 9h 9m 4s
28.10.2017 10:00   o 5d 9h 9m 4s
28.10.2017 11:00   o 5d 10h 9m 4s
28.10.2017 11:00   o 5d 10h 9m 4s
28.10.2017 11:00   o 5d 10h 9m 4s
28.10.2017 11:30   o 5d 10h 39m 4s
28.10.2017 12:30   o 5d 11h 39m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
28.10.2017 11:00   o 5d 10h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 14:00   o 5d 13h 9m 4s
28.10.2017 11:30   o 5d 10h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
23.10.2017 16:00   o 15h 9m 4s
28.10.2017 10:00   o 5d 9h 9m 4s
28.10.2017 11:00   o 5d 10h 9m 4s
28.10.2017 11:00   o 5d 10h 9m 4s
28.10.2017 12:30   o 5d 11h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
26.10.2017 15:00   o 3d 14h 9m 4s
28.10.2017 10:00   o 5d 9h 9m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
28.10.2017 14:30   o 5d 13h 39m 4s
19.10.2017
Úradná správa č.28
18.10.2017
RADOSŤ Z DORASTENCOV
18.10.2017
BRATOM SA DARÍ
17.10.2017
Úradná správa č.27
12.10.2017
Úradná správa č.26
Regionálne správy
Správy
Komisie
PO-DK-2017/2018-0212U.č. 209: Na základe podnetu ŠTK za neskorý príchod na stretnutie DK udeľuje pre FK Jarovnice pokarhanie
PO-DK-2017/2018-0211U.č. 208: Na základe podnetu ŠTK za neskorý príchod na stretnutie DK udeľuje pre FK Jakubovany pokarhanie
PO-DK-2017/2018-0210U.č. 207: DK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11
PO-DK-2017/2018-0209U.č. 206: DK na základe správy DS zo stretnutia Žehňa - Terňa žiada klub FK Terňa o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Súťaže
6. LIGA 3b DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
6. LIGA 3b ObFZ PREŠOV, 12. kolo
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
2 : 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
3 : 2
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
: 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
4 : 0
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
: 3
22.10.2017 14:00    Ukončený
7. LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
7. LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV, 12. kolo
22.10.2017 10:30
7 : 2
22.10.2017 10:30    Ukončený
22.10.2017 14:00
2 : 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
7 : 0
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
: 3
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
1 : 0
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
8 : 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
8.A LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
8.A LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV, 10. kolo
22.10.2017 11:00
3 : 0
22.10.2017 11:00    Ukončený
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
1 : 0
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
5 : 0
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
2 : 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
4 : 0
22.10.2017 14:00    Ukončený
8.B LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
8.B LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV, 9. kolo
22.10.2017 10:30
: 1
22.10.2017 10:30    Ukončený
22.10.2017 14:00
2 : 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00    
22.10.2017 14:00
4 : 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 14:00
: 1
22.10.2017 14:00    Ukončený
3b Pohár ObFZ Prešov (Muži)
3b Pohár ObFZ PREŠOV, 4. kolo
15.09.2017 15:30
4 : 1
15.09.2017 15:30    Ukončený
4. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV (Muži)
4. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV, 12. kolo
21.10.2017 10:30
2 : 1
21.10.2017 10:30    Ukončený
21.10.2017 12:10    Ukončený
21.10.2017 14:00    Ukončený
21.10.2017 14:00
9 : 2
21.10.2017 14:00    Ukončený
21.10.2017 14:00
1 : 0
21.10.2017 14:00    Ukončený
21.10.2017 14:00
4 : 1
21.10.2017 14:00    Ukončený
21.10.2017 15:00
9 : 2
21.10.2017 15:00    Ukončený
5. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV (Muži)
5. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV, 9. kolo
21.10.2017 11:00    Ukončený
21.10.2017 14:00
3 : 0
21.10.2017 14:00    Ukončený
21.10.2017 14:00    Ukončený
22.10.2017 11:00
6 : 1
22.10.2017 11:00    Ukončený
22.10.2017 11:15
21 : 0
22.10.2017 11:15    Ukončený
3. LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
3. LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 12. kolo
21.10.2017 11:00
: 6
21.10.2017 11:00    Ukončený
21.10.2017 14:30    Ukončený
22.10.2017 11:00    Ukončený
22.10.2017 11:30    Ukončený
22.10.2017 11:55    Ukončený
22.10.2017 12:50
: 1
22.10.2017 12:50    Ukončený
4.A LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
4.A LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 10. kolo
21.10.2017 10:30
: 7
21.10.2017 10:30    Ukončený
21.10.2017 14:30
6 : 1
21.10.2017 14:30    Ukončený
21.10.2017 14:30
2 : 1
21.10.2017 14:30    Ukončený
21.10.2017 14:30
: 15
21.10.2017 14:30    Ukončený
22.10.2017 14:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
15h 9m 5s
23.10.2017 16:00
23.10.2017 16:00   o 15h 9m 5s
4.B LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
4.B LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 10. kolo
21.10.2017 14:30    
21.10.2017 15:30
: 1
21.10.2017 15:30    Ukončený
21.10.2017 15:30
3 : 0
21.10.2017 15:30    Ukončený
4.C LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
4.C LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 10. kolo
21.10.2017 13:00
6 : 1
21.10.2017 13:00    Ukončený
21.10.2017 14:30    Ukončený
21.10.2017 14:30
2 : 0
21.10.2017 14:30    Ukončený

21.10.2017 14:30
: 0
21.10.2017 14:30    
0
21.10.2017 14:30
7 : 0
21.10.2017 14:30    Ukončený
22.10.2017 12:10    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
Skupina F, 11. kolo
14.10.2017 13:30    Ukončený
14.10.2017 13:30
: 2
14.10.2017 13:30    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
Skupina E, 12. kolo
14.10.2017 10:00
: 11
14.10.2017 10:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
Skupina D, 12. kolo
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
Skupina C, 11. kolo
07.10.2017 13:00    Ukončený
07.10.2017 13:00
12 : 1
07.10.2017 13:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
Skupina B, 12. kolo
30.09.2017 10:00
: 6
30.09.2017 10:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOV (Muži)
Skupina A, 10. kolo
30.09.2017 10:00
: 2
30.09.2017 10:00    Ukončený
30.09.2017 10:00    Ukončený
ELARIN - Prípravka U11 - ObFZ PO (Muži)
Skupina C, 11. kolo
ELARIN - Prípravka U11 - ObFZ PO (Muži)
Skupina B, 10. kolo
07.10.2017 11:00
2 : 0
07.10.2017 11:00    Ukončený
07.10.2017 11:00    Ukončený
ELARIN - Prípravka U11 - ObFZ PO (Muži)
Skupina A, 10. kolo
HS-PLUS s.r.o. Predaj a servis vozidiel KIA
HS-PLUS, s.r.o., Prešov. Autorizovaný predaj a servis vozidiel KIA. Poplašné zariadenia a kamerové systémy, Garážové brány a bezpečnostné dvere