Live center
22.05.2018 18:00   o 1h52m16s
23.05.2018 17:00   o 1d52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
26.05.2018 10:30   o 3d18h22m16s
26.05.2018 11:00   o 3d18h52m16s
26.05.2018 12:30   o 3d20h22m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 10:30   o 3d18h22m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
26.05.2018 15:00   o 3d22h52m16s
23.05.2018 17:00   o 1d52m16s
26.05.2018 11:00   o 3d18h52m16s
26.05.2018 12:30   o 3d20h22m16s
22.05.2018 18:00   o 1h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
25.05.2018 16:00   o 2d23h52m16s
22.05.2018
Úradná správa č.51
17.05.2018
Úradná správa č.50
15.05.2018
Úradná správa č.49
10.05.2018
Úradná správa č.48
25.04.2018
DO ARCHÍVU
19.02.2018
ROZHODCOVIA OVLÁDLI TURNAJ V POĽSKU
18.12.2017
VŠETKY ZÁPASY VYHRALI
15.12.2017
TURNAJ ROZHODCOV A DELEGÁTOV
04.12.2017
J. BALLARIN: ĎAKUJEM ZA SILNÝ MANDÁT
Súťaže
6. LIGA 3b DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
6. LIGA 3b ObFZ PREŠOV, 22. kolo
20.05.2018 10:30    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 5
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
4 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
7. LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
7. LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV, 22. kolo
20.05.2018 10:30    Ukončený
20.05.2018 14:00
1 : 0
20.05.2018 14:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
5 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
7 : 2
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
8 : 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:15
6 : 1
20.05.2018 17:15    Ukončený
8.A LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
8.A LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV, 18. kolo
20.05.2018 10:30
4 : 2
20.05.2018 10:30    Ukončený
20.05.2018 17:00
4 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 1
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
3 : 2
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
5 : 0
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00
: 4
20.05.2018 17:00    Ukončený
8.B LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV (Muži)
8.B LIGA DOSPELÍ ObFZ PREŠOV, 15. kolo
20.05.2018 10:30    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    
20.05.2018 17:00
: 2
20.05.2018 17:00    Ukončený
20.05.2018 17:00    Ukončený
3b Pohár ObFZ Prešov (Muži)
3b Pohár ObFZ PREŠOV, 4. kolo
15.09.2017 15:30
4 : 1
15.09.2017 15:30    Ukončený
4. LIGA DORAST ObFZ PREŠOVDORASTENCI (Muži)
4. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV, 22. kolo
01.05.2018 15:00
: 3
01.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00
6 : 2
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00
: 0
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 17:00
4 : 0
19.05.2018 17:00    Ukončený
19.05.2018 17:00
: 0
20.05.2018 14:00
: 10
20.05.2018 14:00    Ukončený
5. LIGA DORAST ObFZ PREŠOVDORASTENCI (Muži)
5. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV, 15. kolo
19.05.2018 15:00    Prebieha
19.05.2018 15:00
5 : 4
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:05
: 3
19.05.2018 15:05    Ukončený
20.05.2018 14:15
10 : 0
20.05.2018 14:15    Ukončený
3. LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
3. LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 22. kolo
19.05.2018 12:00
7 : 2
19.05.2018 12:00    Ukončený
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00    
19.05.2018 16:30
: 12
19.05.2018 16:30    Ukončený
20.05.2018 14:20
: 1
20.05.2018 14:20    Ukončený
20.05.2018 14:30    Ukončený
20.05.2018 14:45    Ukončený
4.A LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
4.A LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 18. kolo
19.05.2018 10:00
4 : 1
19.05.2018 10:00    Ukončený
19.05.2018 15:00
8 : 1
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00
2 : 0
19.05.2018 15:00    Ukončený
20.05.2018 14:45
1 : 0
20.05.2018 14:45    Ukončený
Do zápasu ostáva
22d1h22m16s
13.06.2018 17:30
13.06.2018 17:30   o 22d1h22m16s
4.B LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
4.B LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 17. kolo
20.05.2018 14:15
5 : 1
20.05.2018 14:15    Ukončený
Do zápasu ostáva
1h52m16s
22.05.2018 18:00
22.05.2018 18:00   o 1h52m16s
4.C LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
4.C LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV, 18. kolo
18.05.2018 16:00
: 3
18.05.2018 16:00    Ukončený

19.05.2018 15:00
: 0
19.05.2018 15:00    
0
19.05.2018 15:00
6 : 1
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00
: 9
19.05.2018 15:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
Skupina F, 24. kolo
19.05.2018 16:00
3 : 2
19.05.2018 16:00    Ukončený
19.05.2018 16:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
Skupina E, 22. kolo
18.05.2018 17:00    Ukončený
18.05.2018 17:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
Skupina D, 24. kolo
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
Skupina C, 22. kolo
19.05.2018 15:00
: 6
19.05.2018 15:00    Ukončený
19.05.2018 15:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
Skupina B, 23. kolo
19.05.2018 10:00    Ukončený
19.05.2018 10:00
: 3
19.05.2018 10:00    Ukončený
ELARIN - 3.LIGA MLADŠÍ ŽIACI ObFZ PREŠOVZIACI (Muži)
Skupina A, 24. kolo
19.05.2018 10:00    Ukončený
19.05.2018 10:00
4 : 2
19.05.2018 10:00    Ukončený
ELARIN - Prípravka U11 - ObFZ POPRIPRAVKA (Muži)
Skupina C, 24. kolo
19.05.2018 11:00    
0
19.05.2018 11:00
3 : 0
19.05.2018 11:00    Ukončený
ELARIN - Prípravka U11 - ObFZ POPRIPRAVKA (Muži)
Skupina B, 23. kolo
12.05.2018 15:00
: 2
12.05.2018 15:00    Ukončený
12.05.2018 15:00
: 3
12.05.2018 15:00    Ukončený
ELARIN - Prípravka U11 - ObFZ POPRIPRAVKA (Muži)
Skupina A, 23. kolo
Komisie
PO-DK-2017/2018-0380U 374: DK udeľuje FK Dubovica za HNS priaznivcov počas stretnutia (hádzanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu)
PO-DK-2017/2018-0379U 373: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Brezovica za porušenie čl. 46 SP
PO-DK-2017/2018-0378U 372: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Michaľany
PO-DK-2017/2018-0377U 371: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Víťaz za opakované nedodržanie UHČ
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Regionálne správy
Správy
HS-PLUS s.r.o. Predaj a servis vozidiel KIA