Športovo-technická komisia
Členovia
František Tomeček
Michael Mikloško
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
Pavol Leško
Daniel Kostrab
Jozef Baláž
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2016/2017-0306Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0305Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0304Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0303Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0302Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0301Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0300Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0299Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0298Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0297Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0296Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0295Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0294Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0293Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0292Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0291Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0290Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0289Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0288Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0287Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0286Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0285Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0284Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0283Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0282Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0281Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0280Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0279Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0278Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0277Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0276Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2016
PO-STK-2016/2017-0271Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0270Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0269Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0268Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0267Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0266Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0265Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0264Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0263Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0262Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0261Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0260Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0259Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0258Poplatky za spracovanie odmien za meisac október
PO-STK-2016/2017-0257Poplatky za spracovanie odmien za meisac október