Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
František Tomeček
Igor Troščak
Denis Havira
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2017/2018-0437Zmena ihriska
PO-STK-2017/2018-0430Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0429Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0428Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0427Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0426Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0425Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0424Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0423Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0422Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0421Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0420Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0419Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0418Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0417Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0416Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0415Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0414Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0413Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0412Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0411Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0410Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0409Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0408Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0407Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0406Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0405Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0404Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0403Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0402Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0401Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0400Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0399Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0398Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0397Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0396Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0395Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0394Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0393Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018
PO-STK-2017/2018-0392Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2018