Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
Michael Mikloško
František Tomeček
Jozef Baláž
Daniel Kostrab
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2017/2018-0337Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0336Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0335Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0334Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0333Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0332Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0331Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0330Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0329Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0328Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0327Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0326Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0325Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0324Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0323Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0322Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0321Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0320Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0319Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0318Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0317Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0316Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0315Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0314Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0313Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0312Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0311Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0310Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0309Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0308Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0307Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0306Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0305Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0304Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0303Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0302Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0301Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0300Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0299Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2017
PO-STK-2017/2018-0298Vrátené náklady