Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
Michael Mikloško
František Tomeček
Jozef Baláž
Daniel Kostrab
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2016/2017-0498Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0497Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0496Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0495Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0494Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0493Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0492Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0491Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0490Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0489Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0488Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0487Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0486Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0485Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0484Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0483Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0482Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0481Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0480Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0479Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0478Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0477Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0476Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0475Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0474Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0473Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0472Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0471Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0470Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0469Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0468Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0467Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0466Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0465Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0464Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0463Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0462Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0461Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0460Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0459Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0458Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0457Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0456Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0455Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0454Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0453Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0452Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0451Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0450Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017
PO-STK-2016/2017-0449Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac apríl 2017