Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
Michael Mikloško
František Tomeček
Jozef Baláž
Daniel Kostrab
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2017/2018-0216Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0215Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0214Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0213Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0212Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0211Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0210Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0209Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0208Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0207Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0206Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0205Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0204Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0203Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0202Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0201Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0200Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0199Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0198Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0197Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0196Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0195Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0194Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0193Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0192Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0191Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0190Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0189Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0188Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0187Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0186Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0185Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0184Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0183Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0182Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0181Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0180Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0179Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0178Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0177Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0176Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0175Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017
PO-STK-2017/2018-0174Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac september 2017