Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
Michael Mikloško
František Tomeček
Jozef Baláž
Daniel Kostrab
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2016/2017-0604Vrátená platba za AR
PO-STK-2016/2017-0603Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0602Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0601Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0600Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0599Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0598Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0597Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0596Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0595Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0594Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0593Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0592Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0591Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0590Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0589Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0588Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0587Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0586Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0585Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0584Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0583Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0582Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0581Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0580Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0579Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0578Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0577Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0576Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0575Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0574Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0573Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0572Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0571Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0570Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0569Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0568Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0567Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017
PO-STK-2016/2017-0566Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac máj 2017