Disciplinárna komisia
Členovia
Marek Bakoň
František Havira
Igor Štec
Ján Daňko
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2016/2017-0303U.č. 317: FK Torysa _ pokarhanie
PO-DK-2016/2017-0302U.č. 316: Richard GUĽÁŠ (FK Veľký Šariš - 1297372), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0301U.č. 315: Matej JEREMIAŠ (FK Chminianska Nová Ves - 1317882), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0300U.č. 314: Emanuel ŠULÍK (FK Šarišské Sokolovce - 1288448), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0299U.č. 313: Rudolf RUSNÁK (FK Kojatice - 1201923), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0298U.č. 312: Peter HORVÁTH (FK Žehňa - 1262603), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0297U.č. 311: Dominik ČECH (FK Víťaz - 1292778), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0296U.č. 310: Pavol FERKO (FK Jarovnice - 1256403),
PO-DK-2016/2017-0295U. č. 309: Martin KNIŠ (FK Tulčík - 1321157)
PO-DK-2016/2017-0294U.č. 308: Štefan KUBICA (FK Ruská Nová Ves - 1336089)
PO-DK-2016/2017-0293U.č. 307: Ľubomír KOČIŠ (FK Nemcovce - 1229766), od 24.04.2017
PO-DK-2016/2017-0292U.č. 306: Vladimír POLIVKA (FK Kojatice - 1299716) + 5 €.
PO-DK-2016/2017-0291U.č. 305: Matej VALIČEK (FK Tulčík - 1252521) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0290U.č. 304: Daniel SEDLÁK (FK Haniska - 1334097) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0289U.č. 303: Andrej ONOFREJ (FK Sedlice - 1289031) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0288U.č. 302: Marián FERKO (FK Terňa - 1201616) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0287U.č. 301: Patrik ČONKA (FK Žehňa - 1110538) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0286U.č. 300: Michal PETRUS (FK Šarišské Dravce - 1258374) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0285U.č. 299: Zoran ŠEVČOVIČ (FK Torysa - 1169441)
PO-DK-2016/2017-0284U.č. 298: Juraj LAZOR (FK Šarišské Bohdanovce - 1160546)
PO-DK-2016/2017-0283U.č. 297: DK ukladá FK Široké finančnú pokutu
PO-DK-2016/2017-0282U.č. 296: DK ukladá FK Ražňany finančnú pokutu
PO-DK-2016/2017-0281U.č. 295: Róbert PETRUŠ (FK Vyšná Šebastová), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0280U.č. 294: Martin DINIS (FK Kamenica - 1298500), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0279U.č. 293: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0278U.č. 292: Vladimír SUDIMÁK (FK Brezovica - 1136680), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0277U.č. 291: Martin NEMEC (FK Brezovica - 1291256), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0276U.č. 290: Lukáš RENČKO (FK Kojatice - 1155135), žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0275U.č. 289: Dominik JAKÚBEK (FK Hermanovce - 1285673) žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0274U.č. 288: Matej JEREMIAŠ (FK Chminianska Nová Ves - 1317882)
PO-DK-2016/2017-0273U.č. 287: Adam SPIŠÁK (FK Dulova Ves - 1293126)
PO-DK-2016/2017-0272U.č. 286: Patrik KAZIMÍR (FK Hubošovce - 1238789)
PO-DK-2016/2017-0271U.č. 285: Milan GIŇA (FK Jarovnice - 1347299),
PO-DK-2016/2017-0270U.č. 284: Rudolf RUSNÁK (FK Kojatice - 1201923)
PO-DK-2016/2017-0269U.č. 283: Peter HORVÁTH (FK Žehňa - 1262603)
PO-DK-2016/2017-0268U.č. 282: Marián HASPRA (FK Hubošovce - 1069486), od 17.04.2017 + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0267U.č. 281: Marek HURAJT (FK Šarišské Dravce - 1197777), od 17.04.2017 + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0266U.č. 280: Peter ADAMKOVIČ (FK Široké - 1211747), od 17.04.2017 + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0265U.č. 279: Martin FEDOR (FK Krivany - 1156099) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0264U.č. 278: Pavol MARUŠA (FK Brezovička - 1247167) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0263U.č. 277: Radoslav ŠINGLAR (FK Tulčík - 1214815) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0262U.č. 276: Marek MARINAK (FK Chmeľov - 1323393) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0261U.č. 275: Anton PETROVČÍK (FK Dulova Ves - 1261267) + 10 €.
PO-DK-2016/2017-0260U.č. 274: Róbert VOZÁR (Fričovský FK - 1294460)
PO-DK-2016/2017-0259U.č. 273: Marián LESNÍK (FK Chmiňany - 1150071)
PO-DK-2016/2017-0258U.č. 272: Miloš HUDÁK, (FK Radatice) žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2016/2017-0257U.č. 271: DK berie na vedomie podnet DS
PO-DK-2016/2017-0256U.č. 270: DK berie na vedomie podnet DS
PO-DK-2016/2017-0255U.č. 269: DK ukladá FK Kendice pokarhanie
PO-DK-2016/2017-0254U.č. 268: DK na základe zápisu o stretnutí a správy DS začína disciplinárne konanie voči FK Široké.