Disciplinárna komisia
Členovia
Marek Bakoň
František Havira
Igor Štec
Ján Daňko
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2016/2017-0534U.č. 552: Oznamuje klubom
PO-DK-2016/2017-0533U.č. 551: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS
PO-DK-2016/2017-0532U.č. 550: Šimon MIKULA – kapitán mužstva
PO-DK-2016/2017-0531U.č. 549: Dušan VYSOČAN ml. – vedúci mužstva
PO-DK-2016/2017-0530U.č. 548: Marko BALUCHA (FK Fričovský - 1332781)
PO-DK-2016/2017-0529U.č. 547: DK ukladá FK Ovčie finančnú pokutu 35,- €
PO-DK-2016/2017-0528U.č. 546: DK ukladá FK Drienovská Nová Ves finančnú pokutu 60,- €
PO-DK-2016/2017-0527U.č. 545: DK ukladá FK Krásna Lúka finančnú pokutu 160,- €
PO-DK-2016/2017-0526U.č. 544: DK ukladá FK Ovčie finančnú pokutu 80,- €
PO-DK-2016/2017-0525U.č. 543: DK berie na vedomie podanie FK Ostrovany
PO-DK-2016/2017-0524U.č. 542: Marek GIŇA (FK Ostrovany - 1339753)
PO-DK-2016/2017-0523U.č. 541: Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332)
PO-DK-2016/2017-0522U.č. 540: Miroslav KALEJA (FK Ostrovany - 1203956), pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu od 19.06.2017 .
PO-DK-2016/2017-0521U.č. 539: Peter GIŇA (FK Lemešany - 1293412)
PO-DK-2016/2017-0520U.č. 538: Benjamín MIŠČÍK (FK Š.Sokolovce - 1342581)
PO-DK-2016/2017-0519U.č. 537: Ján ĎURICA (FK Brezovica - 1189781),
PO-DK-2016/2017-0518U.č. 536: Vladimír KARABINOŠ (FK Hermanovce -1198901)
PO-DK-2016/2017-0517U.č. 535: Martin MOLITORIS (FK SAFI - 1294270)
PO-DK-2016/2017-0516U.č. 534: Marek BALOGA (FK Široké - 1294433)
PO-DK-2016/2017-0515U.č. 533: Ján HRABOVECKÝ (FK Kendice - 1295965)
PO-DK-2016/2017-0514U.č. 532: Ľubomír ŽIGA (FK Lemešany - 1192364)
PO-DK-2016/2017-0513U.č. 531: Michal ADAMOVIČ (FK Kojatice - 1182110)
PO-DK-2016/2017-0512U.č. 530: Tomáš MALÍK (FK Uzovský Šalgov - 1203539)
PO-DK-2016/2017-0511U.č. 529: Matej HOLOMÁŇ (FK Dulová Ves - 1149074)
PO-DK-2016/2017-0510U.č. 528: Marián JABCUN (FK Petrovany - 1190749)
PO-DK-2016/2017-0509U.č. 527: Marián BOMBÍK (FK Petrovany - 1149074) + 10 €
PO-DK-2016/2017-0508U.č. 526: DK na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch v stretnutí 21.kola 8.B ligy FK Brezovica – FK Gregorovce udeľuje DS, pokarhanie pre FK Gregorovce
PO-DK-2016/2017-0507U.č. 525: DK na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch v stretnutí 21.kola 8.B ligy FK Brezovica – FK Gregorovce udeľuje DS, pokarhanie pre FK Brezovica
PO-DK-2016/2017-0506U.č. 524: DK berie na vedomie podanie FK Rožkovany
PO-DK-2016/2017-0505U.č. 523: DK prerokovala odvolanie FK Dubovica voči DS p. Petra Hudáka
PO-DK-2016/2017-0504U.č. 522: DK berie na vedomie námietku FK Fričovský
PO-DK-2016/2017-0503U.č. 521: Patrik DUŽDA (FK Ostrovany - 1295657), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2016/2017-0502U.č. 520: Jakub SONTÁG (FK Torysa - 1295563), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2016/2017-0501U.č. 519: Marián BENDIK (FK Chmiňany - 1250501), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2016/2017-0500U.č. 518: DK ukladá FK Fričovský finančnú pokutu 30,- €
PO-DK-2016/2017-0499U.č. 517: DK ukladá FK Ličartovce finančnú pokutu 50,- €
PO-DK-2016/2017-0498U.č. 516: DK ukladá FK Ličartovce finančnú pokutu 60,- €
PO-DK-2016/2017-0497U.č. 515: Martin HOPKO (FK Šarišské Bohdanovce – 1196750)
PO-DK-2016/2017-0496U.č. 514: Jakub HORŇAK (FK Šarišské Bohdanovce – 1330523)
PO-DK-2016/2017-0495U.č. 513: Milan KMECIK (FK Janov - 1321454)
PO-DK-2016/2017-0494U.č. 512: Tadeáš PAVLÍK (FK Petrovany - 1360229)
PO-DK-2016/2017-0493U.č. 511: Patrik VARDŽIK (FK Kendice - 1292644)
PO-DK-2016/2017-0492U.č. 510: Vladimír RABATIN (FK Brezovica - 1189778)
PO-DK-2016/2017-0491U.č. 509: Lukáš FRIČ (FK Gregorovce - 1243337)
PO-DK-2016/2017-0490U.č. 508: Marek JENČA (FK Ovčie - 1062473)
PO-DK-2016/2017-0489U.č. 507: Patrik TOMEČKO (FK Drienovská Nová Ves - 1232769)
PO-DK-2016/2017-0488U.č. 506: Peter VEREŠPEJ (FK Drienovská Nová Ves - 1256544)
PO-DK-2016/2017-0487U.č. 505: Lukáš BAČINSKÝ (FK Drienovská Nová Ves - 1193107)
PO-DK-2016/2017-0486U.č. 504: Dominik MAČO (FK Žehňa - 1250534)
PO-DK-2016/2017-0485U.č. 503: Jozef POKUTA (FK Hermanovce – 1260567)