Disciplinárna komisia
Členovia
Marek Bakoň
František Havira
Igor Štec
Ján Daňko
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2016/2017-0213FK Kokošovce - pokarhanie
PO-DK-2016/2017-0212Hudák Miloš - ochranné opatrenie
PO-DK-2016/2017-0211FK Radatice - FP za HNS vedúceho D
PO-DK-2016/2017-0210Eliaš Marek - žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0207Vaňo Miroslav
PO-DK-2016/2017-0206Šingľar Matúš
PO-DK-2016/2017-0205Ličák Jozef
PO-DK-2016/2017-0204Lipka Sebastián
PO-DK-2016/2017-0201Prenos DS na jarnú časť
PO-DK-2016/2017-0200Úprava prerušenia DS
PO-DK-2016/2017-0199Čontofalský Eugen - predvolanie
PO-DK-2016/2017-0198FK Ovčie - FK Ličartovce - podnet od DS
PO-DK-2016/2017-0197DK predvolanie pre: R Fusek a zástupca FK Čontofalský
PO-DK-2016/2017-0196FK Kapušany - FP za nenastúpenie žiakov
PO-DK-2016/2017-0195FK Chmiňany - FP za nedodanie videa pre TV7
PO-DK-2016/2017-01932x ŽK v stretnutí (Molitoris, Kočiško, Pekár)
PO-DK-2016/2017-01925 ŽK (Smolko, Bľanda, Majerník, Straka, Uličný, Popuša, Tomáš)
PO-DK-2016/2017-0191FK Dubovica - FK Kamenica stanoviská bez DS
PO-DK-2016/2017-0190FK Brezovica - FK Brezovička podnet DS
PO-DK-2016/2017-0189Čontofalský Ondrej
PO-DK-2016/2017-0188Uličný Lukáš
PO-DK-2016/2017-0187FK Dubovica - podnet
PO-DK-2016/2017-0186Dužda Pavol - žiadosť o zmenu DS
PO-DK-2016/2017-0185FK Petrovany - FP za nedodanie videa pre TV7
PO-DK-2016/2017-0184FK Ličartovce - FP za nedostatočný videozáznam
PO-DK-2016/2017-0183FK Janov - FP za neodstatočný videozáznam
PO-DK-2016/2017-0182FK Dubovica - FP za nedostatočný videozáznam
PO-DK-2016/2017-0180FK Krásna Lúka - pokarhanie
PO-DK-2016/2017-0179FK Jarovnice - pokarhanie za ÚHČ
PO-DK-2016/2017-0178FK Záborské - FP za nenastúpenie na stretnutie dorastu
PO-DK-2016/2017-0177Korinko Jozef
PO-DK-2016/2017-0175Lamač Martin
PO-DK-2016/2017-01732x ŽK v stretnutí (Varek, Marušák, Figura)
PO-DK-2016/2017-01725 ŽK (Guľáš, Tomečko, Krupa)
PO-DK-2016/2017-0171FK Vyšná Šebastová - FP za nenastúpenie žiakov
PO-DK-2016/2017-0170FK Víťaz - FP za nenastúpenie dorastu
PO-DK-2016/2017-0169FK Dubovica, FK Kamenica - Ž o vyjadrenie k HNS
PO-DK-2016/2017-0168R - Hlavatý - podanie, bez DS
PO-DK-2016/2017-0167FK Lemešany, DZ Merkovský - podania bez DS
PO-DK-2016/2017-0166Ondria Daniel - podmienka DS
PO-DK-2016/2017-0165Ištoňa Peter - podmienka DS
PO-DK-2016/2017-0164Pešta Patrik