Disciplinárna komisia
Členovia
Marek Bakoň
František Havira
Igor Štec
Ján Daňko
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2017/2018-0018U.č. 18: DK na základe zápisu o stretnutí a správy DS zo stretnutia 1.kola 7.ligy Š.Bohdanovce - Víťaz
PO-DK-2017/2018-0017U.č. 17: Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0016U.č. 16: Lukáš FRIČ (FK Gregorovce - 1243337), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0015U.č. 15: Dušan GALDUN (FK Žehňa - 1184230)
PO-DK-2017/2018-0014U.č. 14: Ján ŽELÁSKO (FK Vyšná Šebastová - 1225453)
PO-DK-2017/2018-0013U.č. 13: Jakub HARNIČÁR (FK Hrabkov - 1234764), od 07.08.2017
PO-DK-2017/2018-0012U.č. 12: Ondrej KRUPA (FK Kapušany - 1206276), od 07.08.2017
PO-DK-2017/2018-0011U.č. 11: Tomáš MALÍK (FK Uzovský Šalgov - 1203539)
PO-DK-2017/2018-0010U.č. 10: Peter VEREŠPEJ ( FK Drienovská Nová Ves 1256544)
PO-DK-2017/2018-0009U.č. 9: Patrik TOMEČKO ( FK Drienovská Nová Ves 1232769)
PO-DK-2017/2018-0008U.č. 8: DK zamieta žiadosť FK Kendice
PO-DK-2017/2018-0007U.č. 7: Ján HRABOVECKÝ (FK Kendice - 1295965)
PO-DK-2017/2018-0006U.č. 6: Oznamuje klubom, že za hráča, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK
PO-DK-2017/2018-0005U.č. 5: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS
PO-DK-2017/2018-0004U.č. 4: Ľuboš HUDÁK (FK Kapušany - 1192396)
PO-DK-2017/2018-0003U.č. 3: Marián JABCUN (FK Petrovany - 1190749)
PO-DK-2017/2018-0002U.č. 2: Marián BOMBÍK (FK Petrovany - 1149074)
PO-DK-2017/2018-0001U.č. 1: Ľubomír ŽIGA (FK Lemešany - 1192364)