Disciplinárna komisia
Členovia
Marek Bakoň
František Havira
Igor Štec
Ján Daňko
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2017/2018-0212U.č. 209: Na základe podnetu ŠTK za neskorý príchod na stretnutie DK udeľuje pre FK Jarovnice pokarhanie
PO-DK-2017/2018-0211U.č. 208: Na základe podnetu ŠTK za neskorý príchod na stretnutie DK udeľuje pre FK Jakubovany pokarhanie
PO-DK-2017/2018-0210U.č. 207: DK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11
PO-DK-2017/2018-0209U.č. 206: DK na základe správy DS zo stretnutia Žehňa - Terňa žiada klub FK Terňa o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí
PO-DK-2017/2018-0208U.č. 205: DK na základe správy DS zo stretnutia Žehňa - Terňa žiada trénera FK Terňa p. Vlastimila Vaska o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí
PO-DK-2017/2018-0207U.č. 204: DK na základe správy DS zo stretnutia Žehňa - Terňa žiada klub FK Žehňa o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí
PO-DK-2017/2018-0206U.č. 203: Oliver ŠTRONCER (FK Šarišské Dravce - 1295666), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0205U.č. 202: Sebastián LIPKA (FK Tulčík - 1221580), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0204U.č. 201: Peter VYSOČAN (FK Kojatice - 1082790), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0203U.č. 200: Jozef JURKO (FK Petrovany - 1243242), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0202U.č. 199: Martin KRIŽALKOVIČ (FK Torysa - 1137786)
PO-DK-2017/2018-0201U.č. 198: Ľubomír BODNÁR (FK Torysa - 1182703)
PO-DK-2017/2018-0200U.č. 197: Dávid OĽŠAVSKÝ (FK Torysa - 1240611)
PO-DK-2017/2018-0199U.č. 196: FK Šarišské Dravce - pokarhanie za pyrotechniku
PO-DK-2017/2018-0198U.č. 195: Michal HROMJAK (FK Brezovica - 1152936)
PO-DK-2017/2018-0197U.č. 194: Patrik VRANKA (FK Kamenica - 1312619)
PO-DK-2017/2018-0196U.č. 193: Martin BALOG (FK Terňa - 1382095)
PO-DK-2017/2018-0195U.č. 192: Matej ŠVEC (FK Hrabkov - 1288767)
PO-DK-2017/2018-0194U.č. 191: Jaroslav MACKO (FK Tulčík - 1294111)
PO-DK-2017/2018-0193U.č. 190: Lukáš BAREJ (FK Petrovany - 1182386)
PO-DK-2017/2018-0192U.č. 189: Lukáš MAKARA (FK Š.Bohdanovce - 1262821)
PO-DK-2017/2018-0191U.č. 188: Aleš ŠEVČOVIČ (FK Žehňa - 1160100)
PO-DK-2017/2018-0190U.č. 187: Patrik KAZIMÍR (FK Hubošovce - 1238789)
PO-DK-2017/2018-0189U.č. 186: Martin MARCINKO (FK Chmeľov - 1288727)
PO-DK-2017/2018-0188U.č. 185: Rastislav JANEK (FK Gregorovce - 1098404)
PO-DK-2017/2018-0187U.č. 184: Martin HOPKO (FK Šarišské Bohdanovce - 1196750)
PO-DK-2017/2018-0186U.č. 183: Andrej JURKO (FK Petrovany - 1139350)
PO-DK-2017/2018-0185U.č. 182: Branislav JURČIŠIN (FK Hermanovce - 1295621)
PO-DK-2017/2018-0184U.č. 181: Michal PETRUS (FK Šarišské Dravce - 1258374)
PO-DK-2017/2018-0183U.č. 180: Pavol MAJERNÍK (FK Nemcovce - 1258717) - upustenie od potrestania
PO-DK-2017/2018-0182U.č. 179: FK KENDICE - inzultácia
PO-DK-2017/2018-0181U.č. 178: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794)
PO-DK-2017/2018-0180U.č. 177: Predvolanie zo stretnutia Nemcovce - Torysa
PO-DK-2017/2018-0179U.č. 176: Dušan ŠAROVEC (FK Terňa - 1213528) - zamietnutie podmienečne
PO-DK-2017/2018-0178U.č. 175: Patrik VRANKA (FK Kamenica - 1312619), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0177U.č. 174: Peter VYSOČAN (FK Kojatice – 1082790 - zamietnutie podmienky
PO-DK-2017/2018-0176U.č. 173: DK na základe správy DS zo stretnutia Š.Dravce - Záborské žiada klub FK Šarišské Dravce
PO-DK-2017/2018-0175U.č. 172: DK na základe zápisu o stretnutí Jakubovany- Brezovica žiada o podrobné písomné stanovisko
PO-DK-2017/2018-0174U.č. 171: René BILÝ (FK Jarovnice - 1350695)
PO-DK-2017/2018-0173U.č. 170: Lukáš IVAN (FK Radatice - 1124204)
PO-DK-2017/2018-0172U.č. 169: Marek ELIÁŠ (FK Chmeľov - 1251813)
PO-DK-2017/2018-0171U.č. 168: Martin BRILLA (FK Torysa - 1240610)
PO-DK-2017/2018-0170U.č. 167: Patrik VARDŽIK (FK Kendice - 1292644),
PO-DK-2017/2018-0169U.č. 166: Peter JENDREK (FK Haniska - 1281730)
PO-DK-2017/2018-0168U.č. 165: Juraj LAZOR (FK Š.Bohdanovce - 1160546)
PO-DK-2017/2018-0167U.č. 164: Ondrej KRUPA (FK Kapušany - 1206276)
PO-DK-2017/2018-0166U.č. 163: Maroš KALEJA (FK Chmiňany - 1121248)
PO-DK-2017/2018-0165U.č. 162: Dušan BUJŇÁK (FK Torysa - 1330082)
PO-DK-2017/2018-0164U.č. 161: FK Lipany B - FP 50 €
PO-DK-2017/2018-0163U.č. 160: FK Šarišské Dravce - FP 50 €