Disciplinárna komisia
Členovia
Marek Bakoň
František Havira
Igor Štec
Ján Daňko
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2017/2018-0273U.č. 268: FK Hrabkov - družstvo dospelí
PO-DK-2017/2018-0272U.č. 267: FK Hrabkov - klub - FP
PO-DK-2017/2018-0271U.č. 266: Jozef LIPTÁK (FK Hrabkov 1400129 - HU)
PO-DK-2017/2018-0270U.č. 265: Jozef POLÁK ( FK Kojatice 1250399)
PO-DK-2017/2018-0269U.č. 264: Lukáš BELLA ( FK Žehňa 1233658)
PO-DK-2017/2018-0268U.č. 263: FK ŽEHŇA - FP
PO-DK-2017/2018-0267U.č. 262: Dominik TOMAŠČÍK (FK Veľký Šariš - 1370141),
PO-DK-2017/2018-0266U.č. 261: Martin ONDERČO (FK Dubovica - 1294350)
PO-DK-2017/2018-0265U.č. 260: Marcel SABADOŠ (FK Šarišské Bohdanovce - 1253095)
PO-DK-2017/2018-0264U.č. 259: Radoslav BLAŠČÁK (FK Uzovce - 1288889)
PO-DK-2017/2018-0263U.č. 258: Filip LEŠKO (FK Kapušany - 1287928)
PO-DK-2017/2018-0262U.č. 257: Marek FORIŠ (FK Veľký Šariš - 1292784)
PO-DK-2017/2018-0261U.č. 256: Erik FERKO (FK Terňa - 1371982)
PO-DK-2017/2018-0260U.č. 255: Miroslav KALEJA (FK Ostrovany - 1203956)
PO-DK-2017/2018-0259U.č. 254: Matúš VASKO (FK Hrabkov - 1232075)
PO-DK-2017/2018-0258U.č. 253: Patrik LIPTÁK (FK Hrabkov - 1261413)
PO-DK-2017/2018-0257U.č. 252: Lukáš MAKARA (FK Šarišské Bohdanovce - 1262821)
PO-DK-2017/2018-0256U.č. 251: Maroš KALEJA (FK Chmiňany - 1121248)
PO-DK-2017/2018-0255U.č. 250: Peter BARAN (FK Záborské - 1307889)
PO-DK-2017/2018-0254U.č. 249: Martin JAKUBKO (FK Chminianska Nová Ves - 1114192), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
PO-DK-2017/2018-0253U.č. 248: Jozef POLÁK ( FK Kojatice 1250399) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko
PO-DK-2017/2018-0252U.č. 247: Lukáš BELLA ( FK Žehňa 1233658) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko
PO-DK-2017/2018-0251U.č. 246: FK Žehňa DK na základe správy DS žiada o podrobné písomné stanovisko
PO-DK-2017/2018-0250U.č. 245: Dominik LIČÁK ( FK Demjata 1262048 - ved. mužstva )
PO-DK-2017/2018-0249U.č. 244: Patrik LIČÁK ( FK Demjata 1291890 - kapitán )
PO-DK-2017/2018-0248U.č. 243: Marek SOBOTA ( FK Gregorovce 1231583 - ved. mužstva )
PO-DK-2017/2018-0247U.č. 242: Adrián FRIČ ( FK Gregorovce 1295011 - kapitán )
PO-DK-2017/2018-0246U.č. 241: DK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 80,- € za neúčasť na stretnutí
PO-DK-2017/2018-0245U.č. 240: DK ukladá FK Svinia finančnú pokutu 35,- € za videozáznam
PO-DK-2017/2018-0244U.č. 239: Patrik KOSTÚR (FK Tulčík - 1297413)
PO-DK-2017/2018-0243U.č. 238: Dušan GALDUN (FK Žehňa - 1184230)
PO-DK-2017/2018-0242U.č. 237: Ladislav VARGA (FK Šarišské Bohdanovce - 1160563)
PO-DK-2017/2018-0241U.č. 236: Rudolf BENDIK (FK Chmiňany - 1236958)
PO-DK-2017/2018-0240U.č. 235: Matúš ROBA (FK Dubovica - 1295676)
PO-DK-2017/2018-0239Oprava uznesenia č.211
PO-DK-2017/2018-0238Oprava poplatku z uznesenia č.211
PO-DK-2017/2018-0237U.č. 234: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794)
PO-DK-2017/2018-0236U.č. 233 : DK na základe vyjadrení k U.č. 219 rozhodla že konanie vo veci zastavuje podľa DP čl. 78/5b.
PO-DK-2017/2018-0235U.č. 232: Eugen ČONTOFALSKÝ ( FK Drienov - 1109602)
PO-DK-2017/2018-0234U.č. 231: Ľubomír MAČO (FK Žehňa - 1366343)
PO-DK-2017/2018-0233U.č. 230: Ján GIŇA (FK Ostrovany - 1339760)
PO-DK-2017/2018-0232U.č. 229: Sebastián LIPKA (FK Tulčík - 1221580)
PO-DK-2017/2018-0231U.č. 228: Michal HAJNÍK (FK Lemešany - 1200448)
PO-DK-2017/2018-0230U.č. 227: Patrik MAČO (FK Žehňa - 1377349)
PO-DK-2017/2018-0229U.č. 226: Marek HORVÁTH (FK Žehňa - 1369356)
PO-DK-2017/2018-0228U.č. 225: Tadeáš HOVANEC (FK Torysa - 1294092)
PO-DK-2017/2018-0227U.č. 224: Erik PAŽIN (FK Tulčík - 1293025)
PO-DK-2017/2018-0226U.č. 223: Erik MICHALOV (FK V.Šariš - 1350221)
PO-DK-2017/2018-0225U.č. 222: Peter MICHALEK (FK Brezovička - 1258368)
PO-DK-2017/2018-0224U.č. 221: Martin BRILLA (FK Torysa - 1240610) - podmienečne