Disciplinárna komisia
Členovia
Martin Filipák
Marek Bakoň
František Havira
Ján Daňko
Štefan Šipka
Jozef Pribula
Igor Štec
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2017/2018-0380U 374: DK udeľuje FK Dubovica za HNS priaznivcov počas stretnutia (hádzanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu)
PO-DK-2017/2018-0379U 373: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Brezovica za porušenie čl. 46 SP
PO-DK-2017/2018-0378U 372: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Michaľany
PO-DK-2017/2018-0377U 371: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Víťaz za opakované nedodržanie UHČ
PO-DK-2017/2018-0376U 370: DK ukladá FK Brezovica finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie
PO-DK-2017/2018-0375U 369: DK ukladá FK Janov finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie
PO-DK-2017/2018-0374U 368: DK ukladá FK Chminianska Nová Ves finančnú pokutu 35,- za HNS trénera voči DO
PO-DK-2017/2018-0373U 367: Tomáš Ferko (1255872) Jarovnice
PO-DK-2017/2018-0372U 366: Oskár Poliak (1206763) Ruská Nová Ves
PO-DK-2017/2018-0371U 365: Dominik Marcinko (1196413) Brezovička
PO-DK-2017/2018-0370U 364: Karol Skalka (1353088) Veľký Šariš
PO-DK-2017/2018-0369U 363: Ján Koscelník (1288938) Rožkovany
PO-DK-2017/2018-0368U 362: Maximilián Giňa (1364314) Kojatice
PO-DK-2017/2018-0367U 361: Marián Bendik (1250501) Chmiňany
PO-DK-2017/2018-0366U 360: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov
PO-DK-2017/2018-0365U 359: Šimon Čorba (1296808) Rožkovany
PO-DK-2017/2018-0364U 358: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce
PO-DK-2017/2018-0363U 357: Daniel Ferko (1260956) Žehňa
PO-DK-2017/2018-0362U 356: Ján Partila (1193649) Terňa
PO-DK-2017/2018-0361U 355: Zoran Ševčovič (1169441) Torysa
PO-DK-2017/2018-0360U 354: Martin Jašš (1144358) Torysa
PO-DK-2017/2018-0359U 353: DK na základe zápisu o stretnutí a vlastného šetrenia za vniknutie priaznivcov na hraciu plochu a napadnutie hráčov podľa čl. 58/1d, e udeľuje FK Jarovnice podľa čl. 58/3 finančnú pokutu 250,- €
PO-DK-2017/2018-0358U 352: DK na základe zápisu o stretnutí a vlastného šetrenia udeľuje FK Hubošovce podľa čl. 57/1e finančnú pokutu 75,- €
PO-DK-2017/2018-0357U 351: DK ukladá FK Ľubotice podľa DP čl. 11 pokarhanie za NS asistenta trénera voči DO
PO-DK-2017/2018-0356U 350: DK ukladá FK Rožkovany finančnú pokutu 35,- € za HNS diváka voči DO
PO-DK-2017/2018-0355U 349: Marek Hvizdoš (1359955) Záhradné
PO-DK-2017/2018-0354U 348: Samuel Kočan (1355761) Vyšná Šebastová
PO-DK-2017/2018-0353U 347: Patrik Miženko (1352131) Kojatice – vedúci družstva
PO-DK-2017/2018-0352U 346: Martin Homoľa (1294349) Kojatice
PO-DK-2017/2018-0351U 345: Jaroslav Bely (1040114) Žipov
PO-DK-2017/2018-0350U 344: Dominik Marcinko (1196413) Brezovička
PO-DK-2017/2018-0349U 343: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2017/2018-0348U 342: Martin Kozák (1288705) Kojatice
PO-DK-2017/2018-0347U 342: Martin Kozák (1288705) Kojatice
PO-DK-2017/2018-0346U 341: Dávid Vaňo (1297463) Demjata
PO-DK-2017/2018-0345U 340: Lukáš Majcher (1188281) Víťaz
PO-DK-2017/2018-0344U 339: Miroslav Hanel (1297395) Ruská Nová Ves
PO-DK-2017/2018-0343U 338: Róbert Vozar (1294460) Fričovce
PO-DK-2017/2018-0342U 337: Dominik Mišenčík (1295559) Brezovička
PO-DK-2017/2018-0341U 336: DK na základe podnetu KR ukladá FK Lipany finančnú pokutu 35,- € za nedostatočné natáčanie videozáznamu
PO-DK-2017/2018-0340U 335: DK pozýva na svoje zasadnutie 10.05.2018 o 16:15 hod. účastníkov stretnutia 8.B ligy dospelí 12. kolo 29.04.2018 Hubošovce – Jarovnice
PO-DK-2017/2018-0339U 334: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu: FK Hermanovce
PO-DK-2017/2018-0338U 333: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 6. 3b liga dospelí, 19.kolo, 29.04.2018 Dubovica – Peč. N. Ves
PO-DK-2017/2018-0337U 332: DK ukladá FK Rožkovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie žiakov
PO-DK-2017/2018-0336DK ukladá FK Ruská Nová Ves finančnú pokutu 150,- € za odhlásenie družstva žiakov
PO-DK-2017/2018-0335DK žiada FK Rožkovany o podrobné písomné stanovisko k HNS diváka voči DO počas stretnutia
PO-DK-2017/2018-0334U 329: Matúš Molčan (1204413) Krivany
PO-DK-2017/2018-0333U 328: František Bilý (1288933) Ražňany
PO-DK-2017/2018-0332U 327: Tomáš Ferko (1255872) Jarovnice
PO-DK-2017/2018-0331U 326: Ivan Giňa (1347101) Jarovnice