Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0198
FK Ovčie - FK Ličartovce - podnet od DS
U.č. 212: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 8.A. liga dospelí, 16.kolo, 06.11.2016 FK Ovčie – FK Ličartovce, bez ďalších DS.
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0198
Dátum zaevidovania: 10.11.2016 15:27
Dátum vyriešenia: 10.11.2016 15:58
Stav: Vyriešené