Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0199
Čontofalský Eugen - predvolanie
U.č. 213: DK berie na vedomie ospravedlnenie p. Eugena Čontofalského z neúčasti na zasadnutí DK dňa 15.11.2016. DK ukladá ochranné opatrenie pre Eugen ČONTOFALSKÝ (FK Drienov - 1109602) spočívajúce v pozastaveniu výkonu akejkoľvek funkcie v majstrovskom stretnutí a pozastavenie výkonu športu do vyriešenia prípadu od 16.11.2016. Možnú účasť na zasadnutí DK oznámi p. Čontofalský podaním cez ISSF 3 dni pred zasadnutím DK ObFZ Prešov, najbližšie zasadnutie sa bude konať 23.03.2017. DS podľa čl.43 DP. +10 €
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0199
Dátum zaevidovania: 21.11.2016 13:32
Dátum vyriešenia: 21.11.2016 13:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 213: DK berie na vedomie ospravedlnenie p. Eugena Čontofalského z neúčasti na zasadnutí DK dňa 15.11.2016. DK ukladá ochranné opatrenie pre Eugen ČONTOFALSKÝ (FK Drienov - 1109602) spočívajúce v pozastaveniu výkonu akejkoľvek funkcie v majstrovskom stretnutí a pozastavenie výkonu športu do vyriešenia prípadu od 16.11.2016. Možnú účasť na zasadnutí DK oznámi p. Čontofalský podaním cez ISSF 3 dni pred zasadnutím DK ObFZ Prešov, najbližšie zasadnutie sa bude konať 23.03.2017. DS podľa čl.43 DP. +10 € 10 EUR 21.11.2016 13:33