Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0281
U.č. 295: Róbert PETRUŠ (FK Vyšná Šebastová), žiadosť o zmenu DS
U.č. 295: Róbert PETRUŠ (FK Vyšná Šebastová), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.12.2017 + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0281
Klub: ZŠ Vyšná Šebastová
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 13:20
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 16:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 295: Róbert PETRUŠ (FK Vyšná Šebastová), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.12.2017 + 10 €. 10 EUR 21.04.2017 13:20