Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0282
U.č. 296: DK ukladá FK Ražňany finančnú pokutu
U.č. 296: DK berie na vedomie vyjadrenie FK Ražňany ( U.č 267) a ukladá FK Ražňany finančnú pokutu 50 ,- € za HNS diváka voči delegovanej osobe v stretnutí 4. ligy dorast, 16. kolo, 08.04.2017 FK Ražňany – FK Rožkovany, DS podľa čl. 48/1c, 48/2b, 48/4 + 5 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0282
Klub: FK FC-Ražňany
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 13:21
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 16:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 296: DK berie na vedomie vyjadrenie FK Ražňany ( U.č 267) a ukladá FK Ražňany finančnú pokutu 50 ,- € za HNS diváka voči delegovanej osobe v stretnutí 4. ligy dorast, 16. kolo, 08.04.2017 FK Ražňany – FK Rožkovany, DS podľa čl. 48/1c, 48/2b, 48/4 + 5 €. 5 EUR 21.04.2017 13:22
POKUTY