Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0283
U.č. 297: DK ukladá FK Široké finančnú pokutu
U.č. 297: DK berie na vedomie vyjadrenie FK Široké ( U.č. 268) a ukladá FK Široké finančnú pokutu 50 ,- € za HNS zdravotníka voči delegovanej osobe v stretnutí 6. 3b ligy dospelí, 16. kolo, 08.04.2017 FK Široké – FK Drienov. DK zároveň pre zdravotníka – František Čuchran, podľa DP čl.48/1c, 48/2b, 48/4 ukladá ochranné opatrenie – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 4 týždňov nepodmienečne od 20.04.2017 + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0283
Klub: FK Široké
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 13:23
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 16:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 297: DK berie na vedomie vyjadrenie FK Široké ( U.č. 268) a ukladá FK Široké finančnú pokutu 50 ,- € za HNS zdravotníka voči delegovanej osobe v stretnutí 6. 3b ligy dospelí, 16. kolo, 08.04.2017 FK Široké – FK Drienov. DK zároveň pre zdravotníka – František Čuchran, podľa DP čl.48/1c, 48/2b, 48/4 ukladá ochranné opatrenie – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 4 týždňov nepodmienečne od 20.04.2017 10 EUR 21.04.2017 13:23
POKUTY