Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0505
U.č. 523: DK prerokovala odvolanie FK Dubovica voči DS p. Petra Hudáka
U.č. 523: DK prerokovala odvolanie FK Dubovica voči DS p. Petra Hudáka a podľa čl. 78/5b vyhovuje odvolaniu a ruší DS udelené pre p. Petra Hudáka od 15.06.2017.
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0505
Klub: FK Dubovica
Dátum zaevidovania: 17.06.2017 01:10
Dátum vyriešenia: 21.06.2017 19:54
Stav: Vyriešené