Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0506
U.č. 524: DK berie na vedomie podanie FK Rožkovany
U.č. 524: DK berie na vedomie podanie FK Rožkovany a dáva na vedomie že daný podnet nespadá do kompetencie DK + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0506
Klub: FK Rožkovany
Dátum zaevidovania: 17.06.2017 01:11
Dátum vyriešenia: 21.06.2017 19:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 524: DK berie na vedomie podanie FK Rožkovany a dáva na vedomie že daný podnet nespadá do kompetencie DK + 10 €. 10 EUR 17.06.2017 01:11