Disciplinárna komisia
PO-DK-2016/2017-0508
U.č. 526: DK na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch v stretnutí 21.kola 8.B ligy FK Brezovica – FK Gregorovce udeľuje DS, pokarhanie pre FK Gregorovce
U.č. 526: DK na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch v stretnutí 21.kola 8.B ligy FK Brezovica – FK Gregorovce udeľuje DS, pokarhanie pre FK Gregorovce podľa čl.11 DP + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2016/2017-0508
Klub: ŠK Gregorovce
Dátum zaevidovania: 17.06.2017 01:12
Dátum vyriešenia: 21.06.2017 19:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 526: DK na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch v stretnutí 21.kola 8.B ligy FK Brezovica – FK Gregorovce udeľuje DS, pokarhanie pre FK Gregorovce podľa čl.11 DP + 10 €. 10 EUR 17.06.2017 01:13