Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0017
U.č. 17: Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
U.č. 17: Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 10.08.2017 do 30.11.2017 + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0017
Dátum zaevidovania: 10.08.2017 17:53
Dátum vyriešenia: 10.08.2017 17:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 17: Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 10.08.2017 do 30.11.2017 + 10 €. 10 EUR 10.08.2017 17:53