Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0018
U.č. 18: DK na základe zápisu o stretnutí a správy DS zo stretnutia 1.kola 7.ligy Š.Bohdanovce - Víťaz
U.č. 18: DK na základe zápisu o stretnutí a správy DS zo stretnutia 1.kola 7.ligy Š.Bohdanovce - Víťaz začína disciplinárne konanie a žiada klub Šarišské Bohdanovce a p. Ondreja Čontofalského o podrobné písomné stanovisko k udalostiam pri schádzaní z HP po ukončení stretnutia. Stanovisko zaslať podaním na komisiu DK alebo emailom zaslať na sekretariát ObFZ Prešov v termíne do 14.08.2017.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0018
Dátum zaevidovania: 10.08.2017 17:55
Dátum vyriešenia: 10.08.2017 17:55
Stav: Vyriešené