Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0068
U.č. 67: Lukáš FERKO (FK Gregorovce - 1244209)
U.č. 67: Lukáš FERKO (FK Gregorovce - 1244209), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 07.09.2017 do 31.12.2017 + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0068
Klub: ŠK Gregorovce
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 06:40
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 11:59
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Ferko U.č. 67: Lukáš FERKO (FK Gregorovce - 1244209), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 07.09.2017 do 31.12.2017 + 10 €. 10 EUR 08.09.2017 06:40