Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0069
U.č. 68: Tomáš SAMSELY (FK Kojatice - 1261372)
U.č. 68: Tomáš SAMSELY (FK Kojatice - 1261372), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0069
Klub: FK Kojatice
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 06:41
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 11:59
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Samsely U.č. 68: Tomáš SAMSELY (FK Kojatice - 1261372), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €. 10 EUR 08.09.2017 06:41