Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0070
U.č. 69: Martin MÁTHÉ (FK Kojatice - 1199602)
U.č. 69: Martin MÁTHÉ (FK Kojatice - 1199602), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0070
Klub: FK Kojatice
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 06:42
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 12:00
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Máthé U.č. 69: Martin MÁTHÉ (FK Kojatice - 1199602), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €. 10 EUR 08.09.2017 06:42