Komisia rozhodcov
Členovia
Dávid Béreš
Martin Korinko
Peter Mihalík
Denis Havira
Dominik Ružbarský
Jaroslav Nosáľ
Patrik Adamčo
Igor Troščak
Matúš Čekan
Miroslav Knut
Tajomníci