Komisia rozhodcov
PO-KR-2017/2018-0002
Stanovisko KR
Dobrý deň KR na základe podnetu vzhliadla videozáznam zo stretnutia (Š. Bohdanovce - Ostrovany) a rozhodla, že námietka: č.1 je opodstatnená. č.2 sa nedá z daného videozáznamu objektívne posúdiť. KR považuje podnet za čiastočne opodstatnený.
Rozhodnutie: PO-KR-2017/2018-0002
Klub: TJ Inter Roma Ostrovany
Dátum zaevidovania: 07.07.2017 20:09
Dátum vyriešenia: 07.07.2017 20:09
Stav: Vyriešené