Aktív ŠTK
20.03.2017
Martin Klovanič

Aktív ŠTK

POZVÁNKA NA AKTÍV ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

 

Účastníci: FK pôsobiace vo vyšších súťažiach resp. mládežnícke FK

Miesto: Zasadačka ObFZ Prešov, Jarková 41, Prešov

Termín: 24.3.2017 (piatok) o 17.00 hod.

Program:         1. Otvorenie

                        2. Pokyny a informácie pred jarnou časťou súťaže

                        3. Aktuálne otázky futbalového hnutia

                        4. Rôzne

                        5. Záver

         Pavol Šuhaj                               Ján Lacko                               Ing. Martin Klovanič

   podpredseda ObFZ                 predseda ŠTK ObFZ                          sekretár ObFZ

 

Oznamujeme FK, že stará stránka ObFZ sa dá otvoriť cez internet explorer.

 

KR žiada o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Ličartovce - Tulčík a Radatice - Ruská N.Ves do 22.3.2017 do 12.00 hod. na sekretariát ObFZ.

image
image
Prečítané: 30x