POĎAKOVANIE SPONZOROM
28.11.2017, Ján Fenčák

POĎAKOVANIE SPONZOROM

Výkonný výbor ObFZ Prešov v pondelok 27.novembra, na svojom poslednom zasadnutí pred sobotňajšou volebnou konferenciou, okrem iného zhodnotil  aj  priebeh JEDENÁSTKY 3b VI.LIGY 2017. Prevládala všeobecná spokojnosť. Tradičná akcia, na ktorej sa po prvykrát  zúčastnili tiež zástupcovia klubov účinkujúcich v VII. a VIII.lige, mala už tradične vysokú úroveň, nech ju hodnotíme z akéhokoľvek uhla pohľadu. Poďakovanie patrí predovšetkým členom organizačného výboru pod vedením Ing. Adriána Tabiša. Nie je rozhodne jednoduché v dnešných spoločenských pomeroch pripraviť a zorganizovať všetko tak, aby takmer 200 pozvaných hostí mohlo prežiť príjemné neskoré popoludnie v kruhu priateľov, na podujatí, kde dominoval jednoznačne futbal. Samozrejme, veľké poďakovanie patrí hlavne všetkým sponzorom, ktorí sa aj v tomto roku podieľali v plnom rozsahu na úhrade nákladov spojených Jedenástkou.

image
Autor: V.Zamborsky
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: V.Zamborsky
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: V.Zamborsky
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: V.Zamborsky
Zdroj: ObFZ
image
Autor: V.Zamborsky
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: V.Zamborsky
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
image
Autor: ObFZ
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 350x