Prihláška na halový turnaj ObFZ
07.12.2017, Martin Klovanič

Prihláška na halový turnaj ObFZ

Prihláška na halový turnaj ObFZ
PRIHLÁŠKA

na XXIX. ročník  HALOVÉHO  TURNAJA  ObFZ  PREŠOV

 

Futbalový klub: ...........................................................................................................

 

záväzne prihlasuje svoje družstvá: - dospelých        

                                                          - dorastencov       

                               - ml. dorastencov                 

                                                        - žiakov  U15     

                               - ml. žiakov U13        

                                              - prípravka U11                              

/ nehodiace škrtnúť /             - prípravka U9       

            

na halový turnaj ObFZ, ktorý sa bude konať v mesiacoch január – marec v Prešove v telocvičniach ZŠ Sibírska a Spojenej školy. Bližšie informácie budú zverejnené v rozpise turnaja. Poplatky za jednotlivé družstvá:  muži - 50 €,  dorast, ml. dorast - 30 €,  žiaci, ml. žiaci, prípravka - 25 €. Prihlášky je potrebné doručiť do 29.12.2017 na ObFZ osobne, alebo emailom na futbal@obfz –presov.sk

 

                                                                                         ...................................................

                                                                                                        podpis a pečiatka klubu

 

Prečítané: 166x
Zväzové novinky