Úradná správa č.16
07.09.2017, Martin Klovanič

Úradná správa č.16

Úradná správa č.16

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 7.kolo: Rožkovany – Ľubotice B – 16.9.2017 o 16:00 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 7.kolo: Žipov - Petrovany - 17.9.2017 o 12:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie so zápasom dospelých:

-4A.liga žiaci 4.kolo: Trnkov-Nemcovce – Medzany – 10.9.2017 o 14:00 hod.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja ELARIN U13 mladších žiakov:

- skupina A: FK Dulová Ves – 23.9.2017 o 9:30 hod., za účasti FK Lemešany, Šar. Bohdanovce, Dulová Ves a Kokošovce na ihrisku v Dulovej Vsi.

- skupina B: FK Fintice  – 15.9.2017 o 10:00 hod., za účasti FK Záborské, V. Šariš, Fintice a Ruská N. Ves na multif.ihrisku vo Finticiach.

- skupina D: FK Pušovce – 14.9.2017 o 16:00 hod., za účasti FK Trnkov, Pušovce, Nemcovce a Chmeľov na multif. ihrisku v obci Proč.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja ELARIN U11 prípravky:

- skupina C: FK Brezovica – 9.9.2017 o 13:00 hod., za účasti FK Peč. Nová Ves, Brezovica, Šar. Dravce a Torysa na ihrisku v Brezovici.

- skupina B: FK Ovčie – 16.9.2017 o 12:00 hod., za účasti FK Ovčie, Župčany, Svinia a Široké na ihrisku v Ovčom.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 3. kola 4.ligy C žiakov Kamenica – Jakubovany 3:0 v prospech domácich za pokles hráčov družstva hostí pod 7 (výsledok 11:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jakubovany.

6.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.9.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 62: Ľubomír ŽIGA (FK Lemešany - 1192364), od 04.09.2017 + 10 €.

U.č. 63: Peter ŠČISLÁK (FK Krivany - 1128766), od 04.09.2017 + 10 €.

U.č. 64: Viktor ANDRAŠČÍK (FK Kamenica - 1325773), 4. liga dorast, 5.kolo, 02.09.2017 FK Gregorovce – FK Kamenica, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 03.09.2017 + 5 €

U.č. 65: Adrián SONTÁG (FK Kamenica - 1292765), 4. liga dorast, 5.kolo, 02.09.2017 FK Gregorovce – FK Kamenica, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 03.09.2017 + 5 €.

U.č. 66: Na základe zápisu o stretnutí za NS (kritika) voči R v stretnutí 5. ligy dorast, 2. kolo, 03.09.2017 FK Kojatice – FK Tulčík, DK udeľuje pre trénera Rastislava Kostelníka (1064207) - pokarhanie podľa  čl.11DP + 5 €.

U.č. 67: Lukáš FERKO (FK Gregorovce - 1244209),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 07.09.2017 do 31.12.2017 + 10 €.

U.č. 68: Tomáš SAMSELY (FK Kojatice - 1261372),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €.

U.č. 69: Martin MÁTHÉ (FK Kojatice - 1199602),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK VsFZ oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu Grassroots C, že v prípade dostatočného počtu záujemcov (min. 15 záujemcov) sa kurz uskutoční v Prešove.  Prihláška na kurz sa nachádza na stránke VsFZ.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR pozýva na svoje zasadnutie R Kožlej M., AR Ňachaj, Ržonca, DZ Miško dňa 14.09.2017 o 16.30 h ohľadom stretnutia 8.B ligy medzi (Medzany – Jarovnice).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Chmiňany na R Tomeček F., AR Tomeček E., Lipovský, DZ Jenča za výkon v stretnutí 6. 3b ligy dospelých (Záborské – Chmiňany).

3.KR pristupuje k OOD pre R Maďar Kristián za nedostatky v stretnutí 7. ligy dospelých medzi (Fričovce – Kapušany).

4.KR berie podnet od FK Tulčik na vedomie.

5.KR berie podnet od FK Rožkovany na vedomie.

6.KR berie podnet od FK Žipov na vedomie.

7.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 35. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

8.KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledne sledovanie aj iných úradných správ komisií (ŠTK, DK).

9.KR pre množiace sa žiadosti o zmeny rozhodcov rozhodla, že žiadosti o zmenu R a DZ môžu byť akceptované, iba z vážnych a konkrétnych dôvodov. KR v opačnom prípade žiadosti nebude akceptovať.

 

10. Zmeny v obsadení R a DZ na 9. - 10.9.2017

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 6.kolo 10.9.2017 o 15:30 hod.
10:30 Nemcovce  Chmiňany VAVREK DURKÁČ FÚSEK AL. KOČIŠČIN Joz.  
  Uz. Šalgov Záborské LEŠKO BRÍŽEK MARUŠINOVÁ ONDÍK  
  Torysa V. Šebastová BAČA DUCKO SEGEĎA MERKOVSKÝ  
  Peč. N. Ves Dubovica FÚSEK SL. MARKOVIČ ŇAKAT MIKULEC  
  Chmin. N. Ves Drienov VARGA ULIČNÝ PRUSÁK PAVEL  
  Š. Dravce Rožkovany KOČIŠ HANEL SVAT L. DUDÁŠ  
  Ľubotice B Hermanovce BABJAK HLAVATÝ HORVÁTH ONOFREJ  
               
7.liga - 6.kolo 10.9.2017 o 15:30 hod.
12:30 Gregorovce Š. Sokolovce MARKOVIČ FÚSEK SL. ŇAKAT CUP  
  Žehňa Víťaz MICHALIK JURKO   KOVALIČ  
  Kapušany Hrabkov ČONKA KOČAN   PALKO  
  Ostrovany Fričovce GENČÚR PTÁK   KOČIŠČIN Ján v Š.Michaľanoch
  Terňa Š. Bohdanovce ADAMČO VERČIMÁK   KLOVANIČ  
  Brezovička Žipov IŠTOŇA TOMEČEK F.   MIŠKO  
  Petrovany Kojatice DURKÁČ VAVREK   JENČA v Petrovanoch
               
8. liga A – 4.kolo 10.9.2017 o 15:30 hod.
10:30 Tulčík Svinia HLAVATÝ BABJAK BRÍŽEK KOVALIČ  
  Lemešany Janov ONOFREJ M.        
  Kokošovce Haniska KAČMÁR        
  Miklušovce Sedlice BEREŠ M. MARUŠIN   LACKO  
  Drien. N. Ves Chmeľov KVAŠŇÁK ŠTOFANKO   KOČIŠČIN Joz.  
  Radatice Ruská N. Ves ANDREJKO        
               
8.liga B -3.kolo 10.9.2017 o 15:30 hod.
10:30 Lipany B Brezovica CISKO Š. SVAT L. KOČIŠ MIKULEC v Ďačove
  Poloma Krivany CISKO Š.        
  Jakubovany Jakubova Voľa FÚSEK A. TOMEČEK E.   CUP  
  Jarovnice Hubošovce RŽONCA SOPKO      
  voľno Medzany          
 
4.liga dorast – 6.kolo 9.9.2017 o 15:00 hod.
12:30 Ruská N. Ves Rožkovany ČONKA ŽELINSKÝ      
  Veľký Šariš Kendice BRÍŽEK ANDREJKO      
  Kamenica Župčany CISKO Š.        
  Ražňany Gregorovce BABJAK TOMEČEK E.      
10.9. 12:30 Torysa Demjata DUCKO BAČA SEGEĎA MERKOVSKÝ  
10.9. 12:45 Uzovce Kapušany MAĎAR        
10.9. 13:00 Široké Dubovica PRUSÁK        
               
5.liga dorast - 3.kolo 9.9.2017 o 15:00 hod.
  Lemešany Drienov SOPKO        
  Uz. Šalgov Š. Dravce SEGEĎA        
  Tulčík Záhradné ŇACHAJ HORVÁTH      
  Peč. N. Ves Víťaz GENČÚR        
14.9. 17:00 Kojatice Hrabkov SEGEĎA        
 
3.liga žiaci – 6.kolo 9.9.2017 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Malý Šariš FÚSEK A. KLIMKO      
  Pušovce Veľký Šariš MARKOVIČ SZŰČ      
  Ruská N. Ves Hermanovce ŽELINSKÝ ČONKA      
10.9. 12:30 Jarovnice Kojatice SOPKO RŽONCA      
10.9. 12:45 Dulova Ves Brezovica KAČMÁR        
10.9. 13:15 Chmin. N. Ves Š. Michaľany ULIČNÝ VARGA      
10.9. 15:00 Gregorovce Chmiňany MAĎAR        
               
4.liga A žiaci - 4.kolo 9.9.2017 o 15:00 hod.  
10:00 Fintice Demjata VAVREK BARANOVÁ      
11:00 Záhradné V. Šebastová DURKÁČ        
  Terňa Kendice VERČIMÁK        
  Žehňa Drienov MARUŠINOVÁ KOŽLEJ P.      
10.9. 14:00 Trnkov-Nemcovce Medzany HORVÁTH BARANOVÁ      
10.9. 13:15 Kapušany Petrovany KOČAN ČONKA      
 
 
4.liga B žiaci - 4.kolo 9.9.2017 o 15:00 hod.  
15:30 Miklušovce Sedlice KOČAN ŇAKAT      
16:00 Janov Radatice DUCKO        
  voľno Víťaz          
               
               
4.liga C žiaci - 4.kolo 9.9.2017 o 15:00 hod.  
  Krivany Š. Sokolovce-Uzovce PTÁK        
  Rožkovany Brezovička VARGA        
  Jakubovany Dubovica ŠTOFANKO        
10.9. 13:00 Peč. N. Ves Kamenica PTÁK        
10.9. 13:15 Š. Dravce Torysa HANEL SVAT L.      
  Poloma voľno          
 
                                                         TURNAJ ELARIN U11 sk. C
9.9. 13:00 Brezovica MAJDÁK
               
               
 TURNAJ ELARIN U11 sk. A
8.9. 17:00 Trnkov SZŰČ
image
Prečítané: 772x