Úradná správa č.44
20.04.2017, Martin Klovanič

Úradná správa č.44

Úradná správa č.44

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 18.kolo: Široké – Rožkovany - 18.5.2017 o 17:30 hod., FK Široké poplatok 20 €

-8A.liga dospelí 23.kolo: Radatice – Kokošovce - 30.4.2017 o 13:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 18.kolo: Safi Prešov – Dubovica - 23.4.2017 o 11:30 hod., FK Safi poplatok 5 €

-4.liga dorast 20.kolo: Safi Prešov – Župčany - 4.5.2017 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 18.kolo: Široké – Gregorovce - 1.5.2017 o 14:00 hod., FK Široké poplatok 5 €

-3.liga žiaci 25.kolo: Ostrovany – Chmin. N. Ves - 8.5.2017 o 15:00 hod.  v Ražňanoch, bez poplatku

-3.liga žiaci 17.kolo: Š. Michaľany – Brezovica - 8.5.2017 o 11:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 19.kolo: V. Šariš – Hermanovce - 29.4.2017 o 13:30 hod., FK Hermanovce poplatok 5 €

-3.liga žiaci 19.kolo: Š. Michaľany – Chmiňany - 27.4.2017 o 16:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia z dôvodu kolízií:

-4.liga C žiaci 14.kolo: Ražňany – Kojatice - 29.4.2017 o 13:00 hod., bez poplatku

3.ŠTK oznamuje že zápas 18.kola 3.ligy žiakov Ostrovany – Víťaz sa odohrá 22.4.2017 o 12:00 na ihrisku v Ražňanoch, FK Ostrovany poplatok 5€

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina A: FK Lemešany – 1.5.2017 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, FAMT Prešov a Ličartovce na ihrisku v Lemešanoch

-skupina C: FK Hrabkov – 1.5.2017 o 13:00 hod., za účasti FK Hrabkov a Chmin. N. Ves na ihrisku ZŠ Hrabkov

-skupina D: FK Kapušany – 1.5.2017 o 10:00 hod., za účasti FK Kapušany, V. Šariš, Fintice a V. Šebastová na ihrisku v Kapušanoch

5.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Jarovnice s prísľubom že závady budú do najbližšieho stretnutia odstránené.

6.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 27.4.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia:  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 17.04.2017  

U.č. 273: Marián LESNÍK (FK Chmiňany - 1118494) + 10 €.

U.č. 274: Róbert VOZÁR (Fričovský FK - 1294460) + 10 €.

U.č. 275: Anton PETROVČÍK (FK Dulova Ves - 1261267) + 10 €.

U.č. 276: Marek MARINAK (FK Chmeľov - 1323393) + 10 €.

U.č. 277: Radoslav ŠINGLAR (FK Tulčík - 1214815) + 10 €.

U.č. 278: Pavol MARUŠA (FK Brezovička - 1247167) + 10 €.

U.č. 279: Martin FEDOR (FK Krivany - 1156099) + 10 €.

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 280: Peter ADAMKOVIČ (FK Široké - 1211747), od 17.04.2017 + 10 €.

U.č. 281: Marek HURAJT (FK Šarišské Dravce - 1197777), od 17.04.2017 + 10 €.

U.č. 282: Marián HASPRA (FK Hubošovce - 1069486), od 17.04.2017 + 10 €.

U.č. 283: Peter HORVÁTH (FK Žehňa - 1262603), 7. liga dospelí, 17.kolo, 16.04.2017 FK Žehňa – Fričovský FK, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 17.04.2017 + 10 €.

U.č. 284: Rudolf RUSNÁK (FK Kojatice - 1201923), 7. liga dospelí, 17.kolo, 16.04.2017 FK Šarišské Bohdanovce – FK Kojatice, vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 17.04.2017 + 10 €.

U.č. 285: Milan GIŇA (FK Jarovnice - 1347299), 8. B liga dospelí, 13.kolo, 16.04.2017 FK Jarovnice – FK Lipany „B“, vylúčený za HNS – násilné sotenie do súpera v neprerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na  2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 17.04.2017 + 10 €.

U.č. 286: Patrik KAZIMÍR (FK Hubošovce - 1238789), 8.B liga dospelí, 13.kolo, 16.04.2017 FK Krivany – FK Hubošovce, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 17.04.2017 + 10 €

U.č. 287: Adam SPIŠÁK (FK Dulova Ves - 1293126), 3. liga žiaci, 17.kolo, 16.04.2017 FK Dulova Ves – FK Chminianska Nová Ves, vylúčený za HNS – sotenie do súpera v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 49/1a, 49/2a, od 17.04.2017 + 5 €.

U.č. 288: Matej JEREMIAŠ (FK Chminianska Nová Ves - 1317882), 3. liga žiaci, 17.kolo, 16.04.2017 FK Dulova Ves – FK Chminianska Nová Ves, vylúčený za HNS – sotenie do súpera v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 49/1a, 49/2a, od 17.04.2017 + 5 €.

U.č. 289: Dominik JAKÚBEK (FK Hermanovce - 1285673),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.12.2017 + 10 €.

U.č. 290: Lukáš RENČKO (FK Kojatice - 1155135),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.12.2017 + 10 €.

U.č. 291: Martin NEMEC (FK Brezovica - 1291256),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na  1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.08.2017 + 10 €.

U.č. 292: Vladimír SUDIMÁK (FK Brezovica - 1136680),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.12.2017 + 10 €.

U.č. 293: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.08.2017 + 5 €.

U.č. 294: Martin DINIS (FK Kamenica - 1298500),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na  2 súťažné stretnutia podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.12.2017 + 5 €.

U.č. 295: Róbert PETRUŠ (FK Vyšná Šebastová), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 20.04.2017 do 31.12.2017 + 10 €.

U.č. 296: DK berie na vedomie vyjadrenie FK Ražňany ( U.č 267) a  ukladá FK Ražňany finančnú pokutu 50 ,- € za  HNS diváka voči delegovanej osobe v stretnutí 4. ligy dorast, 16. kolo, 08.04.2017 FK Ražňany – FK Rožkovany, DS podľa čl. 48/1c, 48/2b, 48/4 + 5 €. 

U.č. 297: DK berie na vedomie vyjadrenie FK Široké ( U.č. 268) a ukladá FK Široké finančnú pokutu 50 ,- € za  HNS zdravotníka voči delegovanej osobe v stretnutí 6. 3b ligy dospelí, 16. kolo, 08.04.2017 FK Široké – FK Drienov. DK zároveň pre zdravotníka – František Čuchran, podľa DP čl.48/1c, 48/2b, 48/4 ukladá ochranné opatrenie – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 4 týždňov nepodmienečne od 20.04.2017 + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR berie na vedomie pochvalu od FK Hubošovce na R Tomeček František za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi(Hubošovce – Jakubovany).

2. KR berie na vedomie pochvalu od FK Krivany na R Varga Ľuboš, AR Karaffa Matúš, DZ Ondík Ján za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi(Jarovnice – Krivany).

3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Šarišské Bohdanovce na R Kožlej Miroslav, DZ Cup Jozef za výkon v stretnutí dospelých 7. Ligy medzi ( Š. Bohdanovce – Kojatice).     

4. KR berie na vedomie pochvalu od FK Šarišské Bohdanovce na R Kočan Viliam za výkon v stretnutí žiakov 4.A ligy medzi ( Š. Bohdanovce – Petrovany).

5. KR berie na vedomie pochvalu od FK Jakubova Voľa na R Okruhľanský Tomáš za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi (Gregorovce – Jakubova Voľa).

6. KR akceptuje podnet od FK Šarišské Sokolovce. Poplatok 10,-€

7. KR berie podnety od FK Torysa na vedomie.

8. KR berie podnet od FK Hrabkov na vedomie.

9. KR na základe podnetu od FK Nemcovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3B ligy (Š. Dravce – Nemcovce) a rozhodla, že z daného videozáznamu sa situácia nedá objektívne posúdiť.

 KR berie podnet od FK Nemcovce na vedomie.

10. KR vykonala pohovor s DZ Merkovský Vladimír.

11. KR vykonala pohovor s R Andrejko, Marušinová, DZ Miško.

12. KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R Semančík Michal dňa 27.04.2017 o 16.30h.

13. KR pozýva na svoje zasadnutie R Ňakat Martin dňa 27.04.2017 o 16.45h.

14. KR pristupuje k poplatkom:

Poplatky za neskoré ospravedlnia 3,-: Kožlej P. 2x3, Pavlinský 2x3.

Poplatok za neskoré ospravedlnia po zverejnení delegácie 6,-: Karaffa, Fusek S. 2x6, Klimko.

Poplatky za neskoré uzatvorenie zápisu o stretnutí 10,-: Onderišin (Drienov – Š. Dravce).

Poplatky za neskoré uzatvorenie správy DZ,PR 10,-: Dudáš ( Víťaz – Ľubotice B).

Zmeny v obsadení R a DZ na 22. - 23.4.2017:

DOSPELÍ
               
6.liga – 18.kolo 23.4.2017 o 16:00 hod.
  Hermanovce Dubovica KNAP DUCKO   DUDÁŠ  
10:30 Záborské Nemcovce PL PL PL PRIBULA  
  Peč. N. Ves Drienov ČONKA ŇACHAJ   MIKULEC  
  Š. Dravce Petrovany KOŽLEJ M. DURKÁČ   KOVALIČ  
25.5.  17:00 Široké Rožkovany JAKUBČIN SEGEĎA   MERKOVSKÝ  
  Torysa V. Šebastová TOMEČEK HLAVATÝ   JENČA  
  Kamenica Chmiňany BABJAK MARUŠINOVÁ Zruš.del. MIŠKO  
               
7.liga - 18.kolo 23.4.2017 o 16:00 hod.
  Miklušovce Žehňa SOPKO SVAT L.   KOČIŠČIN Ján  
10:30 Fričovce  Dulova Ves TROŠČÁK PALENČÁR VAVREK CUP  
  Chmin. N. Ves Víťaz RUŽBARSKÝ Do. BAČA   KOČIŠČIN Joz  
  Ľubotice B Š. Bohdanovce FILIPÁK KOČAN   PAVEL  
  Kojatice Š. Sokolovce PTÁK KARAFFA   KRAJČÍK  
  Žipov Ostrovany PALENČÁR BORZA      
  Terňa Uz. Šalgov FÚSEK A. ANDREJKO   PALKO  
               
8. liga A – 22.kolo 23.4.2017 o 16:00 hod.
  Ruská N. Ves Ličartovce CISKO M. ŽELINSKÝ      
  Kapušany  Hrabkov PL PL PL PRIBULA  
10:30 Drien. N. Ves Svinia BORZA BABJAK MARUŠINOVÁ PAVEL  
  Janov voľno          
  Kokošovce Sedlice JAKUBČIN VAVREK      
  Tulčík Radatice VLČEK KORINKO      
  Ovčie  Chmeľov RUŽBARSKÝ Dá TROŠČÁK      
  Haniska  Lemešany ONOFREJ        
               
8.liga B -14.kolo 23.4.2017 o 16:00 hod.
  Lipany B Gregorovce MAĎAR SEGEĎA   CUP  
   13:00 Jakubova Voľa Brezovička ŇACHAJ MAĎAR ČONKA MIŠKO  
  Medzany Poloma FÚSEK S. ŇAKAT      
  Krásna Lúka Jakubovany GENČÚR        
  Brezovica Krivany ULIČNÝ HANEL   KNUT  
  Hubošovce Jarovnice KOČIŠ        
               
4.liga dorast - 18.kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
22.4. 16:00 Kamenica Ražňany GENČÚR KARAFFA      
  Fričovce Župčany BABJAK KLIMKO      
  Kendice voľno          
  Kapušany  Demjata KOČIŠ ŇAKAT      
01.5. 14:00 Široké Gregorovce SEGEĎA     MERKOVSKÝ  
23.4. 13:15 Torysa Rožkovany HLAVATÝ TOMEČEK   JENČA  
 23.4. 11:30 Safi Prešov Dubovica KOČIŠ        
               
5.liga dorast - 18.kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
 11:00 Veľký Šariš Lemešany MARUŠINOVÁ ĽAŠ      
 12:30 Ruská N.V. Hrabkov DURKÁČ KOČAN      
  Peč. N. Ves Tulčík PTÁK Zruš.del.      
  Uz. Šalgov Uzovce SEGEĎA MIŽENKO      
  Víťaz  voľno          
23.4. 13:15 Š. Dravce Záhradné DURKÁČ KOŽLEJ M.   KOVALIČ  
23.4. 13:15 Kojatice Š. Sokolovce KARAFFA PTÁK      
               
3.liga žiaci – 18.kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
 09:00 Veľký Šariš Malý Šariš ĽAŠ MARUŠINOVÁ      
  Pušovce Ruská N. Ves HLAVATÝ        
         12:00 Ostrovany Víťaz KOŽLEJ M.     v Ražňanoch  
23.4. 13:30 Brezovica Jarovnice HANEL ULIČNÝ      
23.4. 13:30 Hermanovce Kapušany DUCKO KNAP      
23.4. 13:00 Chmiňany Dulova Ves BAČA      
23.4. 13:45 Chmin. N. Ves Š. Michaľany RUŽBARSKÝ Do.        
               
4.liga žiaci A - 13.kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
  Žehňa Š. Bohdanovce RUŽBARSKÝ Dá DUCKO    
  Drienov Kendice FÚSEK S.        
  Petrovany V. Šebastová FÚSEK A.      
 
4.liga žiaci B - 13.kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
 16:00 Žipov Miklušovce KORINKO        
  Radatice Sedlice SOPKO        
  Janov voľno          
               
4.liga žiaci C - 13.kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
  Župčany Ražňany TOMEČEK        
  Kojatice voľno          
23.4. 13:30 Medzany Peč. N. Ves ŇAKAT FÚSEK S.      
               
4. liga žiaci D - 14. kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
     10:00 Fintice Gregorovce ŽELINSKÝ RŽONCA      
 12:30 Demjata Trnkov-Nemcovce ŇAKAT KOČIŠ      
  Terňa Uzovce ANDREJKO BRÍŽEK      
  Záhradné  voľno          
               
4.liga žiaci E - 14.kolo 22.4.2017 o 15:00 hod.
14:00 Kamenica Torysa KARAFFA GENČÚR      
  Krivany Brezovička MAJDÁK        
  Poloma Š. Dravce CISKO Š.        
  Rožkovany Dubovica VARGA        
 
               
  Mladší žiaci skupina E 23.4.2017 o 16:00  Nemcovce
    ĽAŠ    
               
  Mladší žiaci skupina F  22.4.2017 o 13:00  Pečovská N.V.
    PALENČÁR    
               
  Mladší žiaci skupina A  01.5.2017 o 10:00  Lemešany
    KOČAN    
               
  Mladší žiaci skupina C  01.5.2017 o 13:00  Hrabkov
    SEGEĎA    
               
VÝJAZD DO POĽSKA 23.4.2017: CISKO Š., MIŽENKO, VARGA Ľ. Zodpovedný CISKO Š.
Prečítané: 373x