Úradná správa č.52
19.05.2017, Martin Klovanič

Úradná správa č.52

Úradná správa č.52

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga dorast 23.kolo: Kamenica – Kendice – 27.5.2017 o 15:00 hod., bez poplatku.

-4.liga dorast 23.kolo: Gregorovce – Župčany – 26.5.2017 o 18:00 hod., FK Župčany poplatok 5 eur.

-4.liga E žiaci 18.kolo: Rožkovany – Brezovička – 20.5.2017 o 13:00 hod., FK Rožkovany poplatok 5 €

-4.liga E žiaci 19.kolo: Kamenica – Krivany – 27.5.2017 o 13:00 hod., bez poplatku.

-4.liga D žiaci 18.kolo: Gregorovce – Uzovce – 20.5.2017 o 10:00 hod., FK Gregorovce poplatok 5 eur.

-4.liga A žiaci 18.kolo: V. Šebastová – Petrovany – 24.5.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

-4.liga A žiaci 19.kolo: Petrovany – Kendice – 31.5.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie z dôvodu kolízie:

-4.liga C žiaci 18.kolo: Ražňany – Župčany – 27.5.2017 o 13:00 hod.

3.ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 14.kola 8. B ligy Krásna Lúka – Jakubovany 26.5.2017 o 17:30 hod.

4.ŠTK oznamuje, že zápas 21.kola 3.ligy žiakov Malý Šariš – Brezovica sa odohrá 25.5.2017 o 18:00 hod.

5.ŠTK oznamuje, že zápas 21.kola 5.ligy dorast Hrabkov – Víťaz sa odohrá 31.5.2017 o 17:30 hod, FK Hrabkov poplatok 10 € podľa Rozpisu čl.6 g/. – cestovné náhrady

6.ŠTK kontumuje stretnutia 9. turnaja A skupiny 3.ligy mladších žiakov 3:0 v prospech FK Lemešany a FAMT Prešov za neúčasť družstva FK Ličartovce na turnaji. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Ličartovce.

7.ŠTK kontumuje stretnutie 17. kola 8.ligy B dospelí Hubošovce – Krásna Lúka 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Krásna Lúka.

9.ŠTK vykonala pohovor s R Tomáš Hlavatý.

10.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Pečovská N.Ves.

11.ŠTK kontumuje zápas 20. kola 5.ligy dorast Pečovská N. Ves – Šar. Sokolovoce 3:0 v prospech hostí z dôvodu neoprávneného štartu hráča podľa Rozpisu čl.12 c.). FK Peč. N. Ves do pozornosti DK.

12.ŠTK kontumuje zápas 21. kolo 4.ligy dorast Rožkovany – Kendice 3:0 v prospech domácich (výsledok 6:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti) z dôvodu svojvoľného opustenia hracej plochy. FK Kendice do pozornosti DK.

13.ŠTK upozorňuje FK Lemešany na dodržiavanie bodu 17.e) Rozpisu súťaži pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov.

14.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.5.2017 o 16:00 R Tomáš Okruhľanský.

15.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.5.2017 o 16:15 R Mária Marušinová.

16.ŠTK berie na vedomie žiadosti klubov o organizovanie nadstavby 3. ligy mladších žiakov.

17.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina F: FK Brezovica – 20.5.2017 o 11:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Pečovská N. Ves, Jakubovany a Brezovica na ihrisku v Brezovici

-skupina C: FK Hrabkov – 20.5.2017 o 13:00 hod., za účasti FK Chmin. N. Ves, Križovany, Kojatice a Hrabkov na multif. ihrisku pri ZŠ Hrabkov

-skupina B: FK Záborské– 20.5.2017 o 17:00 hod., za účasti FK Kokošovce, Dulova Ves a Záborské na multif. ihrisku v Záborskom

18.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 25.5.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia:  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 15.05.2017:    

U.č. 369: Jakub KUŠNÍR (FK Dubovica - 1204411) + 10 €.

U.č. 370: Martin POLAČEK (FK Široké - 1246168) + 10 €.

U.č. 371: Viliam KOSTOLNÍK (FK Chminianska Nová Ves - 1258312) + 10 €.

U.č. 372: Daniel FERKO (FK Žehňa - 1260956) + 10 €.

U.č. 373: Miroslav KALEJA (FK Ostrovany - 1203956) + 10 €.

U.č. 374: Michal DEDINA (FK Uzovský Šalgov - 1249456) + 10 €.

U.č. 375: Ján PARTILA (FK Terňa - 1193649) + 10 €.

U.č. 376: Miroslav ČISARIK (FK Kapušany - 1260503) + 10 €.

U.č. 377: Matúš HORVÁT (FK Chmeľov - 1252918) + 10 €.

U.č. 378: Michal HAJNÍK (FK Lemešany - 1200448) + 10 €.

U.č. 379: Kristián VAĽUŠ (FK Hrabkov - 1326371) + 5 € od 18.05.2017.

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 380: Matej FABIÁN (FK Veľký Šariš - 1331582), od 14.05.2017 + 5 €.

U.č. 381: František ŠTOFANKO (FK Kojatice - 1292988), od 14.05.2017 + 5 €.

U.č. 382: Nórbert DUJAVA (FK Pečovská Nová Ves - 1245896), 6. 3b liga dospelí, 21.kolo, 14.05.2017 FK Vyšná Šebastová – FK Pečovská Nová Ves, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 15.05.2017 + 10 €

U.č. 383: Patrik ČONKA (FK Žehňa - 1110538), 7. liga dospelí, 21.kolo, 14.05.2017 FK Šarišské Bohdanovce – FK Žehňa, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 6 týždňov,  podľa DP čl. 36/2a,b 48/1c, 48/2b, od 15.05.2017 + 10 €.

U.č. 384: Matej ANDERKO (FK Chmeľov - 1255141), 8.A liga dospelí, 25.kolo, 14.05.2017 FK Chmeľov – FK Janov, vylúčený za HNS – držaním súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 15.05.2017 + 10 €.

U.č. 385: Filip MIŠKO (FK Kendice - 1289949), 4. liga dorast, 21.kolo, 13.05.2017 FK Rožkovany – FK Kendice, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 14.05.2017 + 5 €

U.č. 386: Matúš ČIŽÍK (FK Veľký Šariš - 1292382), 5. liga dorast, 21.kolo, 13.05.2017 FK Veľký Šariš – FK Kojatice, vylúčený za HNS – stiahnutím súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 15.05.2017 + 5 €.

U.č. 387: DK ukladá FK Krásna Lúka  finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 8.B. ligy dospelí, 17. kolo, 14.05.2017 FK Hubošovce – FK Krásna Lúka. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €. 

U.č. 388: DK ukladá Miloš ONOFREJ (1312447) za nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie 6. 3b ligy, 20.kolo, 07.05.2017 FK Šarišské Dravce - FK Vyšná Šebastová pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 1 mesiac nepodmienečne, od 11.05.2017.  Disciplinárna sankcia: Podľa  čl. 62  DP + 10 €.

U.č. 389: DK ukladá Miroslav HANEL (1297395) za nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie 6. 3b ligy, 20.kolo, 07.05.2017 FK Šarišské Dravce - FK Vyšná Šebastová pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 1 mesiac nepodmienečne, od 11.05.2017.  Disciplinárna sankcia: Podľa  čl. 62  DP + 10 €.

U.č. 390: DK ukladá Vladimír MERKOVSKÝ (1314338) za nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie 6. 3b ligy , 20.kolo, 07.05.2017 FK Šarišské Dravce - FK Vyšná Šebastová pozastavenie výkonu funkcie delegáta stretnutia na 2 týždne nepodmienečne, od 11.05.2017.  Disciplinárna sankcia: Podľa  čl. 62  DP + 10 €.

U.č. 391: DK ukladá FK Ličartovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia, 3. ligy mladších žiakov, sk. A  13.04.2017 na ihrisku FAMT Prešov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €. 

U.č. 392: Daniel BOMBA (FK Chminianska Nová Ves - 1232773),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 18.05.2017 do 31.08.2017 + 10 €.

U.č. 393: Pavol MAJERNÍK (FK Nemcovce - 1258717), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 18.05.2017 do 31.08.2017 + 10 €.

U.č. 394: DK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 35,- € za  HNS vedúceho družstva  a trénera voči delegovanej osobe v stretnutí 4. ligy dorast, 21. kolo, 13.05.2017 FK Rožkovany – FK Kendice podľa čl.48/4 DP+ 5 €.

 Zároveň DK  ukladá:

U.č. 395: KORINKO Jozef(1054012)– zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na súťažných stretnutiach na obdobie  4 týždňov  podľa čl. 48/1c, 48/2b od 14.05.2017 + 5 €.

U.č. 396: BARAN Miroslav(1069842)–zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na súťažných stretnutiach na obdobie  4 týždňov  podľa čl. 48/1c, 48/2b od 14.05.2017 + 5 €.

U.č. 397: Stanislav BUZOGAŇ (FK Šarišské Bohdanovce - 1193756), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 18.05.2017 do 31.08.2017 + 10 €.

U.č. 398: DK začína disciplinárne konanie voči FK Dubovica na základe podania FK Torysa podľa čl.71 DP. DK žiada FK Dubovica o predloženie písomnej dohody klubov alebo doklad o úhrade faktúry odstupné za amatéra hráča Jakub Beliš r.č.1291881. Doklad doručiť do 23.05.2017 na sekretariát ObFZ Prešov.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK žiada FK, ktoré majú dorastenecké družstvá v IV. a V. lige ObFZ  resp. v III.lige – skupina Šarišská, o nahlásenie šikovných a talentovaných hráčov ročník narodenia 1998 a mladší, ktorí by sa zúčastnili výberových zrazov ObFZ a taktiež turnaja Memoriál Antona Repeľa v Lipanoch a Memoriál Jozefa Hudáka vo V.Šebastovej. Termín nahlásenia do 25.5.2017 na email:  futbal@obfz-presov.sk

2.TMK žiada trénerov a rodičov, ktorí majú šikovných chlapcov narodených po 1.1.2004 – U14, po 1.1.2005 – U13, po 1.1.2006 – U12, aby ich nahlásili do programu Podpory talentovaných hráčov U12 – U14.  Program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu nahradil projekt „Centralizovanej prípravy“ a jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastných a regionálnych výberov. Pre koncepčnú prácu s talentovanými mladými hráčmi sa jedná o najdôležitejšie vekové kategórie. Jedná sa o obdobie „predprípravy“ pre reprezentačné družstvá SR. Mená prosíme nahlásiť do 25.5.2017 na email: futbal@obfz-presov.sk

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR oznamuje termín náhradných fyzických previerok dňa 05.06.2017. Začiatok FP je stanovený na 18.00h. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe na ZŠ Májové námestie. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2017/2018.

2. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 18. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Chminianska Nová Ves na R Marušinová, AR Durkáč za výkon v stretnutí žiakov 3.ligy medzi (Ruská N.V. – Chminianska N.V.).

4. KR berie na vedomie pochvalu od FK Chminianska Nová Ves na R Palenčár za výkon v predohrávanom stretnutí žiakov 3.ligy medzi (Ostrovany – Chminianska N.V.).

5. KR berie na vedomie pochvalu od FK Chminianska Nová Ves na R Genčúr, AR Ducko, DZ Kočiščín Ján za výkon v stretnutí dospelých 7.ligy medzi (Ostrovany – Chminianska N.V.).

6. KR berie na vedomie pochvalu od FK Radatice na R Svat Lukáš, AR Horváth za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Radatice – Drienovská N.V.).

7. KR berie na vedomie pochvalu od FK Ľubotice na R Štefanič, AR Marušinová, Kožlej Pavol, DZ Vaňo za predvedený výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Uzovský Šalgov – Ľubotice B).

8. KR berie informáciu od FK Tulčík na vedomie a zároveň pozýva na svoje zasadnutie R Kočiš Tomáš, dňa 25.05.2017 o 16.30h ohľadom stretnutia dorastencov 5.ligy medzi (Tulčík – Uzovce) a žiada R doniesť zápis o stretnutí.  

9. KR žiada FK Uzovský Šalgov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 21.kola 7.ligy mužov medzi (Uz. Šalgov – Ľubotice B) do 22.05.2017 na ObFZ Prešov.

KR pozýva na svoje zasadnutie R Štefanič Tomáš dňa 25.05.2017 o 16.45h.

10. KR akceptuje podnet od FK Terňa. Poplatok 10,-

11. KR berie podnet od FK Pečovská N.V. na vedomie.

12. KR pozýva na svoje zasadnutie R Segeďa, DZ Pavel dňa 25.05.2017 o 17.00h ohľadom stretnutia mužov 6.ligy 3B medzi (V.Šebastová – Pečovská N.V.)

13. KR pozýva na svoje zasadnutie R Karaffa Matúš, dňa 25.05.2017 o 17.15.  

14. Poplatky za neskoré ospravedlnia 3,-: Ržonca, Ňachaj, Klimko 2x3, Ňakat 2x3. Poplatok za neskoré uzatvorenie zápisu 5,-: Semančík Michal.

Zmeny v obsadení R a DZ na 20. - 21.5.2017:

DOSPELÍ
               
6.liga – 22.kolo 21.5.2017 o 17:00 hod.
10:30 Nemcovce Petrovany PRUSÁK DURKÁČ KOČAN JENČA  
  Hermanovce Drienov MIŽENKO SEGEĎA   LACKO  
  Dubovica Rožkovany PALENČÁR GENČÚR   MIŠENČÍK  
  Záborské V.Šebastová CISKO Š. KOČAN Zruš.del. KOČIŠČIN Joz  
  Peč.N.Ves Chmiňany ĽAŠ HLAVATÝ ŽELINSKÝ ČEKAN  
  Š.Dravce Kamenica ČONKA KOŽLEJ M. Zruš.del. KNUT  
  Široké Torysa KVAŠŇÁK BORZA   CUP  
               
7.liga - 22.kolo 21.5.2017 o 17:00 hod.
10:30 Dulova Ves Š.Bohdanovce CISKO Š. SEMANČÍK OKRUHĽANSKÝ MIŠENČÍK  
  Miklušovce Víťaz SOPKO MARUŠINOVÁ   DUDÁŠ  
  Žehňa Š.Sokolovce TOMEČEK DUCKO   PAVEL  
  Fričovce Ostrovany HAVIRA KOŽLEJ P.   MIKULEC  
  Chmin.N.Ves Uz.Šalgov MICHALIK FÚSEK S. SVAT L. ONOFREJ  
  Ľubotice B Terňa OKRUHĽANSKÝ PRUSÁK   MIŠKO  
  Kojatice Žipov KLOVANIČ LIPOVSKÝ   PALKO  
               
8. liga A - 26.kolo 21.5.2017 o 17:00 hod.
10:30 Ruská N. Ves Svinia MAĎAR VARGA ANDREJKO KOČIŠČIN Joz  
  Ličartovce Sedlice BAČA     JENČA  
  Kapušany Radatice MARKOVIČ BRÍŽEK VERČIMÁK KOVALIČ  
  Drien.N.Ves Chmeľov SEMANČÍK JURKO      
  Janov Lemešany DURKÁČ        
  Kokošovce Haniska KOČIŠ        
  Tulčík Ovčie BABJAK        
  Hrabkov voľno          
               
8.liga B -18.kolo 21.5.2017 o 17:00 hod.
10:30 Brezovička Jakubovany BABJAK BAČA SOPKO MIKULEC  
  Lipany B Poloma PTÁK       Ďačov
  Gregorovce Krivany ANDREJKO Zruš.del.   KUBÁNKA  
  Jakubova Voľa Jarovnice MAĎAR        
  Medzany Hubošovce RUŽBARSKÝ HORVÁTH      
  Krásna Lúka Brezovica VARGA        
               
4.liga dorast - 22.kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
  Župčany Demjata BORZA VERČIMÁK      
  Dubovica Gregorovce PTÁK MAJDÁK      
  Fričovce Rožkovany HLAVATÝ KOŽLEJ M.      
  Kendice Ražňany ĽAŠ MARUŠINOVÁ      
  Kapušany Kamenica ČONKA JURKO      
21.5. 14:15 Široké Torysa BORZA KVAŠŇÁK   CUP  
  SAFI voľno          
               
5.liga dorast - 22.kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
  Víťaz Tulčik DURKÁČ KOŽLEJ P.      
  Uz.Šalgov Ruská N.Ves GENČÚR        
  Peč.N.Ves Lemešany MIŽENKO        
21.5. 14:15 Uzovce Záhradné KARAFFA        
21.5. 14:15 Š.Dravce V.Šariš KOŽLEJ M. ČONKA   KNUT  
21.5. 14:15 Kojatice Hrabkov LIPOVSKÝ KLOVANIČ   PALKO  
  voľno Š.Sokolovce          
               
3.liga žiaci - 22.kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
    12:00 Ostrovany Pušovce GENČÚR       Ražňany
21.5. 14:00 Dulova Ves Jarovnice TOMEČEK        
21.5. 14:00 Chmiňany Ruská N.Ves FÚSEK S.        
21.5. 14:30 Hermanovce Š.Michaľany SEGEĎA        
21.5. 14:30 Brezovica V.Šariš PTÁK        
21.5. 14:45 Kapušany Víťaz BRÍŽEK MARKOVIČ    
21.5. 14:45 Chmin.N.Ves M.Šariš SVAT L.        
               
4.liga žiaci A - 17.kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
  Petrovany Š.Bohdanovce DUCKO ŽELINSKÝ    
  Drienov V.Šebastová FÚSEK S.        
  Žehňa Kendice MARKOVIČ TOMEČEK    
 
4.liga žiaci B - 17.kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
    16:00 Janov Miklušovce SEGEĎA        
    16:00 Žipov Sedlice KOČIŠ        
  Radatice voľno          
               
4.liga žiaci C – 17.kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
  Kojatice Peč.N.Ves ANDREJKO        
21.5. 14:30 Medzany Ražňany HORVÁTH RUŽBARSKÝ      
  Župčany voľno          
               
4. liga žiaci D - 18. kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Trnkov-Nemcovce VERČIMÁK Zruš.del.      
10:00 Gregorovce Uzovce BAČA        
  Záhradné Terňa SEMANČÍK        
  Demjata voľno          
               
4.liga žiaci E – 18.kolo 20.5.2017 o 15:00 hod.
  Krivany Š.Dravce CISKO Š.        
   13:00 Rožkovany Brezovička PALENČÁR        
  Poloma Kamenica VARGA        
21.5. 14:00 Dubovica Torysa GENČÚR PALENČÁR      
 
               
DOHRÁVKY
               
DOSPELI 7. liga  – 20.kolo 26.5.2017 o 17:45 hod. 
  Fričovce Š.Bohdanovce ČONKA DUCKO HLAVATÝ KOČIŠČIN Ján  
               
ŽIACI 3. liga  – 21.kolo 19.5.2017 o 16:00 hod. 
  Jarovnice Kapušany PALENČÁR        
           
ŽIACI 3. liga   – 21.kolo 25.5.2017 o 18:00 hod. 
  M.Šariš Brezovica ŽELINSKÝ SVAT L.      
               
ŽIACI 4. liga A   – 18.kolo 24.5.2017 o 17:00 hod. 
  V.Šebastová Petrovany DUCKO KOČAN      
               
  Mladší žiaci skupina C 20.5.2017
13:00 Hrabkov OKRUHĽANSKÝ   Multif. ihrisko ZŠ Hrabkov
               
  Mladší žiaci skupina B 20.5.2017
17:00 Záborské KOČAN   Multif. Ihrisko FK Záborské
               
  Mladší žiaci skupina F 20.5.2017
11:00 Brezovica VARGA    
Prečítané: 267x