Úradná správa č.58
14.06.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.58

Úradná správa č.58

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 22.kolo: Ruská N. Ves – Kokošovce - 17.6.2018 o 16:00 hod., FK Ruská N. Ves poplatok 10 €

-8.A liga dospelí 22.kolo: Radatice – Tulčík - 17.6.2018 o 14:00 hod., FK Radatice poplatok 10 €

-7. liga dospelí 26.kolo: Terňa – Ostrovany - 16.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-7. liga dospelí 26.kolo: Petrovany – Žehňa - 17.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-7. liga dospelí 26.kolo: Š.Bohdanovce - Hrabkov - 17.6.2018 o 14:00 hod., FK Š.Bohdanovce poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 22.kolo: Petrovany – V. Šebastová – 13.6.2018 o 17:00 hod., FK Petrovany poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 22.kolo: Terňa – Kapušany – 16.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 22.kolo: Krivany – Dubovica – 15.6.2018 o 17:00 hod., FK Krivany poplatok 5 €

2. ŠTK kontumuje stretnutia Elarin 3.ligy ml. žiakov skupina R Šar. Bohdanovce – Ruská N. Ves 0:3k, Hrabkov – Šar. Bohdanovce 3:0k a Kamenica – Šar. Bohdanovce 3:0k pre neúčasť družstva na turnaji. FK Šar. Bohdanovce do pozornosti DK.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 8B.ligy dospelých 17. kolo Lipany B – Hubošovce 3:0k, pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Hubošovce do pozornosti DK.

4.ŠTK oznamuje že po skončení súťaží sa odohrá pohár ObFZ (čl. 22 Rozpisu):

- 1. kolo 24.6.2018 o 17.00

- 2. kolo 22.7.2018 o 17.00

- 3. kolo 29.7.2018 o 17.00

- termín finále sa určí neskôr

5. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 18.6.2018 o 16:00 hod., kde sa vykoná aj losovanie I.kola 3b Pohára ObFZ.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 436: Martin Leško (1290137) Chminianska Nová Ves, od 11.06.2018 + 10 €

U 437: Martin Kakaščík (1160534) Drienov, od 11.06.2018 + 10 €

U 438: Richard Lukáč (1208266) Petrovany, od 11.06.2018 + 10 €

U 439: Jozef Jurko (1243242) Šarišské Bohdanovce, od 11.06.2018 + 10 €

U 440: Bartolomej Popuša (1330976) Ostrovany, od 11.06.2018 + 10 €

U 441: Vladimír Polča (1305012) Chmeľov, od 11.06.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 442: Marek Staško (1188146) Drienov, od 11.06.2018 + 10 €

U 443: Pavol Kozák (1222380) Kojatice, od 11.06.2018 + 10 €

U 444: Patrik Hudák (1288794) Kapušany, od 10.06.2018 + 5 €

U 445: Erik Michalov (1350221) Veľký Šariš, od 10.06.2018 + 5 €

U 446: Erik Pažin (1293025) Tulčík, od 09.06.2018 + 5 €

U 447: Patrik Dužda (1386540) Ostrovany, od 10.06.2018 + 5 €

U 448: Tomáš Bednár (1260641) Záborské, 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Záborské - Hermanovce, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP,  od 11.06.2018 + 10 €

U 449: Matúš Kovaľ (1261916) Uzovský Šalgov, 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Uzovský Šalgov – Šarišské Dravce, vylúčený za podrazenie  súpera  vykonané nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa čl. 45/2a DP,  od 11.06.2018 + 10 €

U 450: Lukáš Majcher (1188281) Víťaz, 7. liga dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Víťaz - Kojatice, vylúčený v stretnutí, na základe rozhodnutia odbornej komisie KR, DK upúšťa  od udelenia disciplinárnej sankcie, bez poplatku

451: Kristián Pohlodko (1378137) Kendice, 4.A liga žiaci, 19.kolo, 30.05.2018 Petrovany - Kendice, vylúčený za HNS –  úmyselným hraním rukou zmarenie jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS -  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 31.05.2018 (hráč už odstál disciplinárnu sankciu) + 5 €

U 452: DK na základe zápisu o stretnutí ukladá pre Michal Daniel Macko podľa DP čl. 11 pokarhanie za vykázanie z lavičky a NS voči DO počas stretnutia 18. kolo 5. ligy dorast,  09.06..2018 Tulčík – Pečovská Nová Ves. DS: Podľa čl. 48/1a,2a DP + 5 €

U 453: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 6. 3b liga dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Záborské – Hermanovce, bez ďalších DS.

U 454: DK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 18. kolo 8.B ligy dospelí, 10.06.2018 Lipany B - Hubošovce. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 455: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, turnaj U13 v Kamenici, skupina R (17.-20. Miesto) 09.06.2018. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov a čl. 59 DP + 5 €

U 456: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Miklušovce za nedodržanie Rozpisu čl. 17/e) - nefunkčná tlačiareň, 8.A ligy dospelí 18. kolo 03.06.2018 Miklušovce – Tulčík, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11, + 10 €

DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.6.2018 o 16:00 hod.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

- TMKaKM upozorňuje FK, že v súť. ročníku 18/19 bude každé družstvo musieť mať licencovaného trénera. Z tohto dôvodu doporučujeme adeptom na trénerstvo prihlásiť sa na trénersku licenciu GRASSROOTS C. Tréneri, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. im končí platnosť si môžu predĺžiť licenciu na seminári, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2018 na Drienici hotel Javorna na ktorý je potrebné sa prihlásiť.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 23. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Víťaz vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. ligy medzi (Víťaz – Kojatice) a rozhodla, že podnet je opodstatnený.

3.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Andrejko a DZ Palko za nedostatky v stretnutí a nedostatky v správe DZ.

4.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Babjak Jozef za nedostatky v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Záborské – Hermanovce).

5.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 28.06.2018 o 17.00h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov Obfz – Prešov pre súťažný ročník 2018/2019.

6.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby kto absolvoval FP a nedoniesol potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky, aby potvrdenie o prehliadke urýchlene doniesol na zväz ObFZ Prešov.

7.KR pripomína, že dňa 22.06.2018 o 16.00h v areáli futbalového štadióna Vyšná Šebastova  sa uskutoční posezónne stretnutie kmeňových R a DZ ObFZ Prešov. Účasť je povinná. Informácie boli zaslané elektronickou poštou. 

Zmeny v obsadení R a DZ na 16.-17.6.2018

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 26.kolo 17.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Ľubotice B Uz. Šalgov HLAVATÝ DURKÁČ MARUŠINOVÁ MARTON  
  Nemcovce Dubovica ŠTOFANKO MARUŠINOVÁ DURÁK MERKOVSKÝ  
  Drienov V. Šebastová KVAŠŇAK HRIŠKO JURKO LACKO  
  Rožkovany Záborské VARGA CISKO Š MIŽENKO DUDÁŠ  
  Hermanovce Chmiňany ĽAŠ KLEPSATEL POROCHNAVÝ KOVALIČ  
  Š. Dravce Torysa MICHALIK BRÍŽEK KEREKEŠ KOČIŠČIN Joz.  
  Chmin. N. Ves Peč. N. Ves ONOFREJ GUĽAŠ HLAVATÝ MIŠENČÍK A.  
               
7.liga - 26.kolo 17.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Petrovany Žehňa ONOFREJ M KOČIŠ MARKOVIČ MIŠKO Petrovany
  Gregorovce Fričovce TOMEČEK F KOŽLEJ P HANEL MIŠKO  
14:00 Š. Bohdanovce Hrabkov KOČIŠ VAVREK KONČULA MIKULEC  
  Žipov Víťaz OKRUHĽANSKÝ KOČAN DUCKO KOČIŠČIN Ján  
  Kojatice Š. Sokolovce PALENČÁR zruš.del. zruš.del. KUBANKA  
  Brezovička Kapušany LIPOVSKÝ PTÁK   KNUT  
16.6. 17:00 Terňa Ostrovany TOMEČEK F POROCHNAVÝ   CUP  
               
8. liga A – 22.kolo 17.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Sedlice Haniska ULIČNÝ L ULIČNÝ M KONČULA JENČA Janov
  Chmeľov Janov FUSEK A DURKÁČ   JENČA  
  Ruská N. Ves Kokošovce FUSEK S     PALKO  
14:00 Radatice Tulčík DUCKO OKRUHĽANSKÝ KOČAN KOČIŠČIN Ján  
  Drien. N. Ves Miklušovce ŇAKAT ULIČNÝ L   MARTON  
24.6. 17:00 Lemešany Svinia       JENČA  
               
 
               
               
               
               
               
 
4.liga dorast – 26.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.
10:30 Župčany Demjata FUSEK S DURKÁČ Zruš.del    
  Veľký Šariš Dubovica FUSEK A DURÁK      
  Gregorovce Kapušany JURKO KEREKEŠ      
  Ruská N. Ves Uzovce HLAVATÝ GUĽAŠ      
13:30 Ražňany Torysa HORVÁTH RŽONCA      
17:00 Kamenica Široké RŽONCA HORVÁTH      
  Rožkovany voľno          
               
 
17.6. 13:00 Drienov Hrabkov HRIŠKO KVAŠŇAK JURKO    
16.6. 15:00 Lemešany Kojatice DUCKO        
               
               
               
 
3.liga žiaci – 26.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.
16:30 Pušovce Jarovnice MARUŠINOVÁ ĽAŠ      
17.6. 11:00 Š. Michaľany Kojatice ANDREJKO JENDRUŠ ČECH    
17.6. 14:00 Veľký Šariš Brezovica ANDREJKO ČECH JENDRUŠ    
17.6. 14:30 Gregorovce Malý Šariš HANEL TOMEČEK F KOŽLEJ P    
17.6. 14:30 Hermanovce Chmiňany KLEPSATEL ĽAŠ POROCHNAVÝ    
17.6. 14:45 Chmin. N. Ves Ostrovany GUĽAŠ zruš.del. zruš.del.    
  voľno Dulova Ves          
               
4.liga A žiaci - 22.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.  
7.6. 18:00 Trnkov-Nemcovce Demjata ODOHRANÉ        
10:00 Fintice Drienov ŇAKAT        
10:30 Kendice Medzany KOČAN        
13.6. 17:00 Petrovany V. Šebastová DUCKO        
  Žehňa Záhradné ONOFREJ M        
10:30 Terňa Kapušany VERČIMÁK        
 
 
   
               
               
               
               
               
4.liga C žiaci - 22.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.  
15.6. 17:00 Krivany Dubovica PTÁK        
  Kamenica Brezovička OKRUHĽANSKÝ        
  Torysa Š. Sokolovce VARGA        
  Poloma Jakubovany MIŽENKO        
17.6. 14:45 Š. Dravce Peč. N. Ves BRÍŽEK MICHALIK KEREKEŠ    
  voľno Ržkovany          
 
               
DOHRÁVKY
 3 liga žiaci 23. kolo
16.6. 11:00 Dulova Ves Ostrovany TOMEČEK F POROCHNAVÝ      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. M
23.6. 16:00 Brezovica na ihrisku v Brezovici   VARGA      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. N
15.6. 17:00 Š. Michaľany na ihrisku v Š. Michaľanoch   PALENČÁR      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. O
23.6. 16:30 Peč. N. Ves na ihrisku pri ZŠ Peč. N. Ves   PALENČÁR      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. P
23.6. 15:00 Chmeľov na ihrisku v Chmeľove   KLEPSATEL      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. R
9.6. 15:00 Kamenica na ihrisku v Kamenici   ODOHRANÉ      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. S
16.6. 9:30 Š. Sokolovce na ihrisku v Š. Sokolovciach   LIPOVSKÝ      
               
               
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. D
24.6. 13:00 Široké na ihrisku FK Široké   RUŽBARSKÝ      
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. E
16.6. 17:00 Žipov na ihrisku FK Žipov   KOČIŠ      
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. F
16.6. 10:00 Jakubova Voľa na ihrisku v Jakubovej Voli   SEGEĎA      
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 611x