Úradná správa č.60
15.06.2017, Martin Klovanič

Úradná správa č.60

Úradná správa č.60

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 26.kolo: Hermanovce – Rožkovany – 18.6.2017 o 10:30 hod., FK Hermanovce poplatok 10 €

-8.liga A dospelí 30.kolo: Hrabkov – Lemešany – 18.6.2017 o 14:00 hod., FK Hrabkov poplatok 10 €

-4.liga dorast 26.kolo: Safi Prešov – Gregorovce – 16.6.2017 o 16:30 hod., FK Gregorovce poplatok 5 €

-3.liga žiaci 26.kolo: Chmin. N. Ves – Brezovica – 18.6.2017 o 14:00 hod., FK Brezovica poplatok 5 €

-3.liga žiaci 26.kolo: Hermanovce – Víťaz – 18.6.2017 o 13:15 hod., FK Hermanovce poplatok 5 €

2.ŠTK kontumuje stretnutie 25. kola 4.ligy dorast Torysa – Fričovce 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Fričovce.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 29. kola 8.ligy A dospelých Lemešany – Ličartovce 3:0 v prospech domácich za pokles hráčov družstva hostí pod 7 (výsledok 7:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Ličartovce.

4.ŠTK oznamuje termíny baráže o postup 3.ligy žiakov:

Gregorovce – Kamenica 17.6.2017 o 15:00 v Šar. Michaľanoch

Drienov – Kojatice 24.6.2017 o 15:00 v Haniske

5.ŠTK oznamuje zmenu termínu II. nadstavby turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina M o 5. – 8. miesto: FK Trnkov – 25.6.2017 o 15:00 hod., za účasti FK Trnkov, Pušovce, Kokošovce a Peč. N. Ves na multifun. ihrisku v Trnkove

6.ŠTK berie na vedomie žiadosti o organizovanie finále pohára ObFZ Prešov.

7.ŠTK žiada kluby o nahlásenie záujmu o organizovanie finále pohára ObFZ Prešov, ktoré sa má uskutočniť 15.9.2017 (piatok) o 15:30 hod.

8.ŠTK oznamuje FK, že na webovej stránke ObFZ (Informácie zo sekretariátu) sa nachádza prihláška do súťaží, ktorú je potrebné vyplniť a doručiť na ObFZ do 20.6.2017.

9.ŠTK oznamuje FK, že prihlášky cez ISSF systém je možné podávať do 20.6.2016.

10. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.6.2017 o 16:15 hod. zástupcov zo stretnutia 8.A ligy dospelých Ovčie – Drien.N.Ves: R – Michal Markovič, KD - Dávid Baran, VD Uličný Róbert, KH Šimon Ivan a VH Jozef Onofrej. ŠTK zároveň žiada o doručenie videozáznamu zo stretnutia Ovčie – Drien.N.Ves do 19.6.2017 do 15.00 hod. na sekretariát.

11.ŠTK upozorňuje všetky FK na koniec platnosti niektorých reg. preukazov. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať o vydanie nových RP.

12.ŠTK upozorňuje kluby na článok 22. a) Rozpisu súťaží, že 1.kolo Pohára ObFZ nasleduje ihneď po ukončení súťažného ročníka t.j. 25.6.2017.

13.ŠTK oznamuje termín aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční 7.7.2017 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke bývalého ONV.

14.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 22.6.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA:

Za 9 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b, od 12.06.2017:

U.č. 486: Ján BĽANDA (FK Nemcovce - 1151946) + 10 €.

U.č. 487: Sebastián LIPKA (FK Tulčík - 1221580) + 10 €.

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 12.06.2017:

U.č. 488: Martin KAKAŠČÍK (FK Drienov - 1160534) + 10 €

U.č. 489: Rudolf BENDIK (FK Chmiňany - 1236958) + 10 €

U.č. 490: Radovan JURČIŠIN (FK Hermanovce - 1250397) + 10 €

U.č. 491: Daniel BOMBA (FK Chminianska Nová Ves – 1232773), od 11.06.2017 + 10 €

U.č. 492: Dominik ČECH (FK Víťaz - 1292778) + 10 €

U.č. 493: František HUSÁR (FK Ostrovany - 1242403) + 10 €

U.č. 494: Ján MARCIŇAK (FK Kojatice - 1194761), od 11.06.2017 + 10 €

U.č. 495: Martin MÁTHÉ (FK Kojatice - 1199602), od 11.06.2017 + 10 €

U.č. 496: Damián ŠČEPITA (FK Drienovská Nová Ves - 1237173) + 10 €

U.č. 497: Marián HASPRA (FK Hubošovce - 1069486) + 10 €

U.č. 498: Vladimír VOJTKO (FK Hubošovce - 1078902) + 10 €

U.č. 499: Miroslav PISKURA (FK Demjata - 1292850), od 11.06.2017 + 5 €

U.č. 500: Marián GADUŠ (FK Lemešany - 1317100), od 11.06.2017 + 5 €.

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 501: Jozef JURKO (FK Ličartovce - 1243242), od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 502: Tadeáš JACKO (FK Brezovica - 1241215), od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 503: Jozef POKUTA (FK Hermanovce – 1260567), 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 11.06.2017 FK Šarišské Dravce – FK Hermanovce, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 504: Dominik MAČO (FK Žehňa - 1250534), 7. liga dospelí, 25.kolo, 11.06.2017 FK Terňa – FK Žehňa, vylúčený za HNS – stiahnutím súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 505: Lukáš BAČINSKÝ (FK Drienovská Nová Ves - 1193107), 8. A liga dospelí, 29.kolo, 11.06.2017 FK Ovčie – FK Drienovská Nová Ves, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 506: Peter VEREŠPEJ (FK Drienovská Nová Ves - 1256544), 8. A liga dospelí, 29.kolo, 11.06.2017 FK Ovčie – FK Drienovská Nová Ves, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 507: Patrik TOMEČKO (FK Drienovská Nová Ves - 1232769), 8. A liga dospelí, 29.kolo, 11.06.2017 FK Ovčie – FK Drienovská Nová Ves, vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 49/2a od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 508: Marek JENČA (FK Ovčie - 1062473), 8. A liga dospelí, 29.kolo, 11.06.2017 FK Ovčie – FK Drienovská Nová Ves, vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 49/2a od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 509: Lukáš FRIČ (FK Gregorovce - 1243337), 8. B liga dospelí, 21.kolo, 11.06.2017 FK Brezovica – FK Gregorovce, vylúčený za HNS – násilné sácanie sa so súperom v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 49/2a od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 510: Vladimír RABATIN (FK Brezovica - 1189778), 8. B liga dospelí, 21.kolo, 11.06.2017 FK Brezovica – FK Gregorovce, vylúčený za HNS – násilné sácanie sa so súperom v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 49/2a od 12.06.2017 + 10 €.

U.č. 511: Patrik VARDŽIK (FK Kendice - 1292644), 4. liga dorast, 25.kolo, 11.06.2017 FK Široké – FK Kendice, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 12.06.2017 + 5 €.

U.č. 512: Tadeáš PAVLÍK (FK Petrovany - 1360229), 4. A liga žiaci, 20.kolo, 10.06.2017 FK Žehňa – FK Petrovany, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 46/1a, 46/2, od 11.06.2017 + 5 €.

U.č. 513: Milan KMECIK (FK Janov - 1321454), 4. B liga žiaci, 20.kolo, 10.06.2017 FK Žipov – FK Janov, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 11.06.2017 + 5 €.

U.č. 514: Jakub HORŇAK (FK Šarišské Bohdanovce – 1330523), 7. liga dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Miklušovce – FK Šarišské Bohdanovce.  DK nepristupuje k udeleniu disciplinárnej sankcie a zároveň uvoľňuje hráčovi výkon športu, od 15.06.2017.

U.č. 515: Martin HOPKO (FK Šarišské Bohdanovce – 1196750), 7. liga dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Miklušovce – FK Šarišské Bohdanovce, DK nepristupuje k udeleniu disciplinárnej sankcie a zároveň uvoľňuje hráčovi výkon športu, od 15.06.2017.

U.č. 516: DK ukladá FK Ličartovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia, 3. ligy mladších žiakov, I.nadstavba  . Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €. 

U.č. 517: DK ukladá FK Ličartovce finančnú pokutu 50,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 8.A ligy  dospelí, 29. kolo, 11.06.2017 FK Lemešany – FK Ličartovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €. 

U.č. 518: DK ukladá FK Fričovský finančnú pokutu 30,- € za nenastúpenie /oznámené pred stretnutím/ na súťažné stretnutia, 4. ligy dorast, 25.kolo,  10.06.2017 FK Torysa - FK Fričovský. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €. 

U.č. 519: Marián BENDIK (FK Chmiňany - 1250501),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 15.06.2017 do 31.10.2017 + 10 €.

U.č. 520: Jakub SONTÁG (FK Torysa - 1295563),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 15.06.2017 do 31.10.2017 + 5 €.

U.č. 521: Patrik DUŽDA (FK Ostrovany - 1295657),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 15.06.2017 do 31.10.2017 + 10 €.

U.č. 522: DK berie na vedomie námietku FK Fričovský a konštatuje že štart hráča v dohrávanom stretnutí bol v súlade s DP +10 €.

U.č. 523: DK prerokovala odvolanie FK Dubovica voči DS p. Petra Hudáka a podľa čl. 78/5b vyhovuje odvolaniu a ruší DS udelené pre p. Petra Hudáka od 15.06.2017.

U.č. 524: DK berie na vedomie podanie FK Rožkovany a dáva na vedomie že daný podnet nespadá do kompetencie DK + 10 €.

U.č. 525: DK na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch v stretnutí 21.kola 8.B ligy FK Brezovica – FK Gregorovce udeľuje DS, pokarhanie pre FK Brezovica podľa čl.11 DP + 10 €.

U.č. 526: DK na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch v stretnutí 21.kola 8.B ligy FK Brezovica – FK Gregorovce udeľuje DS, pokarhanie pre FK Gregorovce podľa čl.11 DP + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR oznamuje termín náhradných fyzických previerok dňa 19.06.2017. Začiatok FP je stanovený na 18.00h. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe na ZŠ Májové námestie. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2017/2018.

2. KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017,vydanie pokynov k SR 2017/2018, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + tarfy, štucne, trenírky, tričko – okres biele, kraj tmavé). Termín stretnutia bude 23.06.2017. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail rozhodcapo@gmail.com do 15.6.2017 do 12.00 hod. Miesto semináru bude ŠPORTOVÝ AREÁL V HENDRICHOVCIACH a zraz R a DZ  bude o 16.00h. Poplatok za priateľský posezónny seminár bude 2,5,-€.

3. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 22. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

4. KR pristupuje k OOD pre R Semančík Michal za nedostatky v stretnutí 7. ligy medzi (Žipov – Fričovce).

5. KR pozýva na svoje zasadnutie R Markovič Michal dňa 22.06.2017 o 16.30 ohľadom stretnutia 8.A ligy medzi (Ovčie – Drienovská N.V.)

6. Poplatky za neskoré ospravedlnia 3,-: Ňachaj 3, Ľaš 3, Hlavatý 2x3, Pták 3, Palenčár 3, Varga 3, Okruhľanský 2x3.

 Poplatok za neskoré ospravedlnia po zverejnení delegácie 6,-: Vavrek 6.

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
             
6.liga – 26.kolo 18.6.2017 o 17:00 hod.
10:30 Petrovany V.Šebastová KOČIŠ FÚSEK S. MARUŠINOVÁ CUP
10:30 Hermanovce Rožkovany FÚSEK A. PALENČÁR LIPOVSKÝ PAVEL
  Drienov Chmiňany VAVREK RŽONCA   KOVALIČ
  Nemcovce Kamenica ĽAŠ HANEL   MIŠENČÍK
  Dubovica Torysa ONOFREJ DUCKO   MIKULEC
  Záborské Široké MAĎAR ŽELINSKÝ   DUDÁŠ
  Peč.N.Ves Š.Dravce GENČÚR HORVÁTH   MERKOVSKÝ
             
7.liga - 26.kolo 18.6.2017 o 17:00 hod.
10:30 Š.Bohdanovce Ostrovany ULIČNÝ KOŽLEJ M. VERČIMÁK KOVALIČ
  Miklušovce Š.Sokolovce FÚSEK A. LIPOVSKÝ   KOČIŠČIN Joz.
  Víťaz Uz.Šalgov HAVRILA PTÁK BRÍŽEK PALKO
  Dulova Ves Terňa KUNAJ MARKOVIČ   KOČIŠČIN Ján
  Žehňa Žipov SEGEĎA JURKO   KUBÁNKA
  Fričovce Kojatice FÚSEK S. MARUŠINOVÁ   PAVEL
  Chmin.N.Ves Ľubotice B CISKO Š. BAČA KOČAN ČEKAN
             
8. liga A - 30.kolo 18.6.2017 o 17:00 hod.
14:00 Hrabkov Lemešany PTÁK HAVRILA BRÍŽEK PALKO
  Ruská N. Ves Sedlice DURKÁČ      
  Svinia Chmeľov PALENČÁR      
  Ličartovce Haniska ANDREJKO      
  Kapušany Ovčie BORZA HUDÁK M.   CUP
  Drien.N.Ves Tulčík KOČIŠ      
  Janov Kokošovce TOMEČEK      
  voľno Radatice        
             
8.liga B -22.kolo 18.6.2017 o 17:00 hod.
16.6. 17:30 Lipany B Krivany MAĎAR PALENČÁR PTÁK MIKULEC
10:30 Jakubovany Jarovnice RŽONCA ANDREJKO TOMEČEK DUDÁŠ
  Poloma Hubošovce KOŽLEJ P.      
  Brezovička Brezovica SFZ SFZ ŇAKAT HAVIRA F.
  Gregorovce Krásna Lúka BABJAK     JENČA
  Jakubova Voľa Medzany VARGA      
             
4.liga dorast – 26.kolo 17.6.2017 o 15:00 hod.
  Demjata Rožkovany SOPKO HORVÁTH    
  Dubovica Torysa GENČÚR MAJDÁK    
  Fričovce Široké FÚSEK S. DURKÁČ    
  Kendice Kapušany KOČIŠ MARUŠINOVÁ    
16.6.  16:30 SAFI Gregorovce HLAVATÝ      
  voľno Ražňany        
             
             
5.liga dorast - 26.kolo 17.6.2017 o 15:00 hod.
10:30 Záhradné Ruská N.Ves BORZA DURKÁČ    
  Víťaz Š.Sokolovce FÚSEK A. VERČIMÁK    
  Tulčík Lemešany KOČAN BRÍŽEK    
  Uz.Šalgov Kojatice CISKO Š.      
18.6. 14:15 Uzovce V.Šariš BABJAK      
  voľno Hrabkov        
  Peč.N.Ves voľno        
             
3.liga žiaci - 25.kolo 10.6.2017 o 15:00 hod.
18.6. 11:00 Š.Michaľany M.Šariš DURKÁČ BRÍŽEK    
18.6. 14:00 Jarovnice Ruská N.Ves HORVÁTH GENČÚR    
18.6. 14:00 Dulova Ves V.Šariš MARKOVIČ KUNAJ    
18.6. 14:00 Chmiňany Ostrovany CISKO Š.      
18.6. 13:15 Hermanovce Víťaz PALENČÁR      
18.6. 14:45 Kapušany Pušovce HUDÁK M. BORZA    
18.6. 14:00 Chmin.N.Ves Brezovica KOČAN      
             
4.D liga žiaci - 21.kolo 18.6.2017 o 14:00 hod.
  Trnkov-Nemcovce Demjata HANEL ĽAŠ    
             
Mladší žiaci skupina L o 1. - 4. miesto 24.6.2017 
15:00 Chmin.N.Ves   PALENČÁR      ihrisko v Chmin. N. Vsi 
 
Mladší žiaci skupina M o 5. - 8. miesto 25.6.2017 
15:00 Trnkov   ĽAŠ     multifun. Ihrisko v Trnkove 
             
Mladší žiaci skupina N o 9. - 12. miesto 17.6.2017 
10:00 Fintice   ANDREJKO     multif. Ihrisko pri ZŠ Fintice 
             
                            Mladší žiaci skupina O o 13. - 16. miesto 17.6.2017 
15:00 V.Šebastová   BORZA     multif. Ihrisko vo V. Šebastovej
             
                            Mladší žiaci skupina P o 17. - 20. miesto 17.6.2017 
17:00 Záborské   ANDREJKO     multif. Ihrisko v Záborskom 
 
Baráž o postup do 3.ligy žiakov  17.6.2017 o 15:00 v Šar. Michaľanoch
 
  Gregorovce Kamenica SEMANČÍK ŽELINSKÝ DUCKO  
             
Baráž o postup do 3.ligy žiakov  24.6.2017 o 15:00 v Haniske
 
  Drienov Kojatice        
image
Prečítané: 468x