Úradná správa č.7
11.08.2017, Martin Klovanič

Úradná správa č.7

Úradná správa č.7

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 2.kolo: Uz.Šalgov – Rožkovany – 13.8.2017 o 15:30 hod., FK Uz. Šalgov poplatok 10 €.

-7.liga dospelí 2.kolo: Petrovany – Ostrovany - 13.8. o 16.30 hod., výmena poradia zápasov, FK Ostrovany poplatok 10 €.

-4.liga dorast 2.kolo: Kendice – Župčany – 29.8.2017 o 10:30 hod., FK Kendice poplatok 5 €.

-5.liga dorast 1.kolo: Uz.Šalgov – Kojatice – 26.8.2017 o 14:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 2.kolo: Gregorovce – Kojatice – 29.8.2017 o 14:00 hod., bez poplatku.

-4.A liga žiaci 1.kolo: Kendice – Záhradné – 29.8.2017 o 16:00 hod., bez poplatku.

-4.A liga žiaci 1.kolo: Terňa – Trnkov-Nemcovce – 21.8.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

-4.A liga žiaci 1.kolo: Žehňa – Fintice – 30.8.2017 o 17:00 hod., bez poplatku.

2.ŠTK oznamuje že neschválila nasledujúcu žiadosť pre nesúhlas jedného z tímov:

-4.liga dorast 2.kolo: Kapušany – Dubovica – 29.8.2017 o 15:00 hod. Chýba súhlas FK Dubovica.

3.ŠTK oznamuje, že FK Ostrovany odohraje svoje domáce zápasy na jeseň v 6. lige dospelých v sobotu v UHČ na štadióne v Šar. Michaľanoch, okrem 6. a 15. kola. FK Ostrovany poplatok 10 €.

4.ŠTK upozorňuje FK Fričovce zo zápasu 1. kola 7.ligy dospelých Fričovce – Hrabkov na dodržiavanie článku 17.e) Rozpisu súťaží.

5.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia z dôvodu kolízie s finále 3b Pohára ObFZ:

-6.liga dospelí 7.kolo: Dubovica – Chmin. N. Ves – 15.9.2017 o 10:30 hod.

-7.liga dospelí 2.kolo: Víťaz – Fričovce – 15.9.2017 o 10:30 hod.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina B: FK Záborské – 19.8.2017 o 18:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Fintice, Záborské a V. Šariš na multif. ihrisku v Záborskom.

7.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.8.2017 o 16:15 hod. kapitánov, vedúcich tímov, všetky delegované osoby a hráča Aleš Dužda ISSF č. 1363169 zo zápasu 1. kola 7 ligy dospelých Brezovička – Ostrovany.

8.ŠTK oznamuje FK súťaže Elarin prípravky U11, že FK Kapušany odhlasuje svoje družstvo zo súťaže pre ročník 2017/18, FK Kapušany do pozornosti DK.

9.ŠTK oznamuje FK súťaže 4.B ligy žiakov, že FK Žipov odhlasuje svoje družstvo zo súťaže pre ročník 2017/18, kluby majú vo vyžrebovaní voľno. FK Žipov do pozornosti DK.

10.ŠTK berie na vedomie prihlášku FK Žipov do súťaže Elarin prípravky U11, a oznamuje klubom v skupine A (Demjata, Drienovská N. Ves a Trnkov), že FK Žipov nahrádza vo vylosovaní FK Kapušany.

11.ŠTK upozorňuje FK Šar.Bohdanovce na dodržiavanie bodu 5.e) Rozpisu súťaží (súvislá bariéra od šatne po HP). Termín splnenia 1 mesiac.

12.ŠTK oznamuje, že finále 3b Pohára ObFZ sa uskutoční v piatok 15.9.2017 o 15:30 na štadióne v Župčanoch.

13.ŠTK upozorňuje FK na povinnosť zaregistrovania osôb "športový odborník" v ISSF pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov a nepripustenia na lavičku rozhodcom v zápase.

14.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 17.8.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 12: Ondrej KRUPA (FK Kapušany - 1206276), od  07.08.2017 + 10 €.

U.č. 13: Jakub HARNIČÁR (FK Hrabkov - 1234764), od 07.08.2017 + 10 €.

U.č.14: Ján ŽELÁSKO (FK Vyšná Šebastová - 1225453), 6.liga 3b dospelí, 1.kolo, 06.08.2017 FK Dubovica – FK Vyšná Šebastová, vylúčený za HNS – sotenie do súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 49/2a od 07.08.2017 + 10 €.

 

U.č. 15: Dušan GALDUN (FK Žehňa - 1184230), 7. liga dospelí, 1.kolo, 06.08.2017 FK Kojatice - FK Žehňa, vylúčený za HNS - urážlivé slová voči delegovanej osobe, zároveň berie na vedomie podanie FK Žehňa a udeľuje disciplinárnu sankciu: pozastavenie výkonu športu na  2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 47/1b, 48/2a od 07.08.2017 + 10 €

U.č. 16: Lukáš FRIČ (FK Gregorovce - 1243337),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 10.08.2017 do 30.11.2017 + 10 €.

U.č. 17: Šimon SMETANKA (FK Rožkovany - 1170332),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 10.08.2017 do 30.11.2017 + 10 €.

U.č. 18: DK na základe zápisu o stretnutí a správy DS zo stretnutia 1.kola 7.ligy Š.Bohdanovce - Víťaz začína disciplinárne konanie a žiada klub Šarišské Bohdanovce a p. Ondreja Čontofalského o podrobné písomné stanovisko k udalostiam pri schádzaní z HP po ukončení stretnutia. Stanovisko zaslať podaním na komisiu DK alebo emailom zaslať na sekretariát ObFZ Prešov v termíne do 14.08.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Zmena trénerov v klube FK Záborské: tréner mužov – Ľubomír Puhák M: 0907 927855, tréner ml. žiakov – Vendelín Baran M: 0907 955561

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 6 3b ligy medzi (Chminianska N.V. – Nemcovce) do 14.08.2017 na sekretariát OBFZ Prešov.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie R Fúsek Alexander dňa 17.08.2017 o 16.30 na OBFZ PO a prinesie si zo sebou poznámky a zápis o stretnutí (Chminianska N.V. – Nemcovce).

3.KR akceptuje podnet od TJ Šarišské Bohdanovce.

4.KR akceptuje podnet od TJ Šarišské Sokolovce.

5.KR akceptuje podnet od TJ Víťaz.

6.KR akceptuje podnet od FK Rožkovany.

7.KR akceptuje podnet od TŠK  Terňa. Poplatok 10,-€

8.KR upozorňuje R a DZ, aby na lavičke náhradníkov boli iba osoby, ktoré sú uvedené v zápise o stretnutí a v systéme ISSF.

9.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 31. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

10.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-€ : Lipovský 2x3 (6,-), Hlavatý 3,- , Klimko 2x3,- , Karaffa 3,- , Ňachaj 3,-.

 

Zmeny R a DZ na 12. -13.8.2017:

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 2.kolo 13.8.2017 o 16:30 hod.
10:30 Chmiňany Drienov CISKO Š. ANDREJKO HORVÁTH KOČIŠČIN Ján  
  Nemcovce V.Šebastová OKRUHĽANSKÝ ULIČNÝ KOŽLEJ P. DUDÁŠ  
  Záborské Dubovica SEGEĎA DURKÁČ DUCKO MERKOVSKÝ  
15:30 Uz.Šalgov Rožkovany MICHALIK KOŽLEJ M. KOČAN KNUT  
  Torysa Hermanovce PALENČÁR MAĎAR PTÁK PAVEL  
  Peč. N. Ves Ľubotice B BABJAK ŇAKAT CISKO Š. MIŠKO  
  Chmin.N.Ves Š. Dravce ČONKA SOPKO HANEL KOVALIČ  
               
7.liga - 2.kolo 13.8.2017 o 16:30 hod.
10:30 Š. Sokolovce Š. Bohdanovce PTÁK GENČÚR VARGA MIKULEC  
  Gregorovce Hrabkov TOMEČEK F. KVAŠŇÁK PRUSÁK JENČA  
  Žehňa Žipov ŇACHAJ KOČIŠ HORVÁTH KOČIŠČIN Joz.  
  Kapušany Kojatice ŠTOFANKO VAVREK VERČIMÁK KLOVANIČ  
  Ostrovany Petrovany HLAVATÝ ANDREJKO TOMEČEK E. CUP v Ličartovciach
  Terňa Brezovička MIŽENKO VARGA GENČÚR MIKULEC  
  Víťaz Fričovce         15.09.17 10:30
               
8. liga A - 1.kolo 20.8.2017 o 16:30 hod.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
8.liga B -1.kolo 27.8.2017 o 16:30 hod.
               
               
               
               
               
               
               
 
4.liga dorast – 2.kolo 12.8.2017 o 15:00 hod.
  Veľký Šariš Demjata ČONKA TOMEČEK E.      
  Kapušany Dubovica OKRUHĽANSKÝ ŇAKAT      
29.8. 10:30 Kendice Župčany KOČAN DUCKO      
16:30 Široké Ruská N. Ves SEGEĎA zruš. del.      
13.8. 13:30 Torysa Rožkovany MAĎAR        
13.8. 13:45 Uzovce Gregorovce VAVREK        
  Kamenica Ražňany         29.08.17 17:00
               
5.liga dorast - 1.kolo 26.8.2017 o 15:00 hod.
               
               
               
               
               
               
               
               
 
3.liga žiaci - 2.kolo 12.8.2017 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Ruská N. Ves VARGA KARAFFA      
13.8. 13:30 Chmiňany Š. Michaľany SOPKO        
13.8. 13:30 Jarovnice Hermanovce KOČAN KOŽLEJ M.      
29.8. 14:00 Gregorovce Kojatice zruš. del.        
13.8. 14:00 Brezovica Malý Šariš PALENČÁR        
13.8. 14:15 Chmin.N.Ves Pušovce HANEL        
  Dulova Ves Veľký Šariš         07.09.17 17:00

 

 

image
Prečítané: 763x
Zväzové novinky