Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
František Tomeček
Igor Troščak
Denis Havira
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2018/2019-0317Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0316Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0315Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0314Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0313Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0312Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0311Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0310Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0309Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0308Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0307Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0306Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0305Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0304Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0303Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0302Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0301Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0300Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0299Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0298Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0297Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0296Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0295Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0294Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0293Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0292Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0291Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0290Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0289Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0288Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0287Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0286Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0285Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0284Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0283Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0282Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0281Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0280Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0279Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0278Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0277Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0276Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0275Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0274Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0273Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0272Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0271Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0270Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0269Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0268Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018