Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
František Tomeček
Igor Troščak
Denis Havira
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2018/2019-0344Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0343Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0342Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0341Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0340Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0339Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0338Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0337Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0336Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0335Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0334Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0333Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0332Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0331Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0330Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0329Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0328Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0327Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0326Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0325Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0324Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0323Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0322Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0321Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0320Štartovné za halový turnaj
PO-STK-2018/2019-0319Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0318Štartovné za halové turnaje
PO-STK-2018/2019-0317Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0316Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0315Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0314Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0313Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0312Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0311Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0310Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0309Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0308Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0307Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0306Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0305Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0304Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0303Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0302Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0301Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0300Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0299Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0298Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0297Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0296Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018
PO-STK-2018/2019-0295Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac november 2018