Športovo-technická komisia
Členovia
Martin Partila
Ladislav Šankweiler
František Tomeček
Igor Troščak
Denis Havira
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-STK-2018/2019-0090Úhrada nákladov do Torysy
PO-STK-2018/2019-0089Odmeny del. osôb na finále Pohára ObFZ
PO-STK-2018/2019-0088Odmena za 3.miesto v Pohári ObFZ
PO-STK-2018/2019-0087Odmena za 3.miesto v Pohári ObFZ
PO-STK-2018/2019-0086Odmena za 2.miesto v Pohári ObFZ
PO-STK-2018/2019-0085Odmena za víťazstvo v Pohári ObFZ
PO-STK-2018/2019-0082Prerokovanie podnetu
PO-STK-2018/2019-0063Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0062Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0061Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0060Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0059Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0058Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0057Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0056Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0055Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0054Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0053Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0052Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0051Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0050Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0049Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0048Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0047Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0046Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0045Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0044Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0043Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0042Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018
PO-STK-2018/2019-0041Poplatok za spracovanie odmien R a DZ za mesiac august 2018