Disciplinárna komisia
Členovia
Martin Filipák
Marek Bakoň
František Havira
Ján Daňko
Štefan Šipka
Jozef Pribula
Igor Štec
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2018/2019-0215U 215: FK Jakubova Voľa
PO-DK-2018/2019-0214U 214: FK Ostrovany, finančná pokuta 20,- €
PO-DK-2018/2019-0213U 213: Pavol Bezeg (1116401) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0212U 212: Patrik Dužda (1295657) Ostrovany, po 5. ŽK
PO-DK-2018/2019-0211U 211: FK Ruská Nová Ves
PO-DK-2018/2019-0210U 210: FK Ostrovany
PO-DK-2018/2019-0209U 209: FK Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0208U 208: FK Jakubova Voľa, na základe podnetu ŠTK, 8. C liga dospelí 14. kolo Jakubova Voľa – Jarovnice, nedodržanie Rozpisu súťaži ObFZ článok 5/e (teplá voda)
PO-DK-2018/2019-0207U 207: FK Žehňa, na základe podnetu ŠTK, 7. liga dospelí 14. kolo Žehňa - Hrabkov nedodržanie Rozpisu súťaži ObFZ článok 5/e (teplá voda)
PO-DK-2018/2019-0206U 206: DK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 50,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11
PO-DK-2018/2019-0205U 205: Dávid Hudák (1333547) Kojatice
PO-DK-2018/2019-0204U 204: Matúš Gladiš (1253037) Ľubotice
PO-DK-2018/2019-0203U 203: Dominik Dlugoš (1238688) Nemcovce
PO-DK-2018/2019-0202U 202: FK Ľubotice - FP za TV7
PO-DK-2018/2019-0201U 201: FK Chmiňany - FP za TV7
PO-DK-2018/2019-0200U 200: FK Žehňa, na základe podnetu ŠTK
PO-DK-2018/2019-0199U 199: FK Malý Šariš na základe správy DS
PO-DK-2018/2019-0198U 198: Peter Fatľa (1151123) Kojatice
PO-DK-2018/2019-0197U 197: Ľubomír Hudák (1039440) Kapušany
PO-DK-2018/2019-0196U 196: Ľubomír Ferenc (1341198) Janov
PO-DK-2018/2019-0195U 195: Patrik Dráb (1294259) Chmeľov
PO-DK-2018/2019-0194U 194: Adam Džačovský (1295935) Malý Šariš
PO-DK-2018/2019-0193U 193: Jozef Kojnok (1261378) Kojatice
PO-DK-2018/2019-0192U 192: Daniel Ferko (1260956) Žehňa
PO-DK-2018/2019-0191U 191: Vladimír Vojtko (1078902) Hubošovce
PO-DK-2018/2019-0190U 190: Ján Sciranka (1192933) Hubošovce
PO-DK-2018/2019-0189U 189: Ľubomír Slaninka (1190063) Záborské
PO-DK-2018/2019-0188U 188: Tomáš Džačovský (1234138) Malý Šariš
PO-DK-2018/2019-0187U 187: Rastislav Havrila (1283117) Dubovica
PO-DK-2018/2019-0186U 186: Zoran Ševčovič (1169441) Torysa
PO-DK-2018/2019-0185U 185: Ján Giňa (1339760) Ostrovany
PO-DK-2018/2019-0184U 184: Róbert Bača (1222969) Radatice
PO-DK-2018/2019-0183U 183: František Dužda (1261913) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0182U 182: DK ukladá FK Žehňa finančnú pokutu 60,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11
PO-DK-2018/2019-0181U 181: Simon Horváth (1346786) Záhradné
PO-DK-2018/2019-0180U 180: Miroslav Husar (1391486) Ostrovany
PO-DK-2018/2019-0179U 179: Jakub Sontag (1349656) Lipany B
PO-DK-2018/2019-0178U 178: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0177U 177: Miroslav Hajzuš (1333910) Dubovica
PO-DK-2018/2019-0176U 176: Ľubomír Pásztor (1234796) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0175U 175: Marek Foriš (1292784) Veľký Šariš
PO-DK-2018/2019-0174U 174: Martin Klimovič (1102336) Vyšná Šebastová
PO-DK-2018/2019-0173U 173: Ľubomír Kočiš (1229766) Nemcovce
PO-DK-2018/2019-0172U 172: Vladimir Lukáč (1035276) Haniska
PO-DK-2018/2019-0171U 171: Ján Semančík (1154183) Záborské
PO-DK-2018/2019-0170U 170: Jaromír Štefan Marušak (1295315) Hrabkov
PO-DK-2018/2019-0169U 169: DK ukladá FK Chmiňany finančnú pokutu 50,- € za porušenie povinnosti organizátora stretnutia
PO-DK-2018/2019-0168U 168: Jozef Bujňák (1013627) Torysa, zdravotník
PO-DK-2018/2019-0167U 167: Peter Bednarčák (1099646) Kokošovce, usporiadateľ
PO-DK-2018/2019-0166U 166: DK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie