Disciplinárna komisia
Členovia
Martin Filipák
Marek Bakoň
František Havira
Ján Daňko
Štefan Šipka
Jozef Pribula
Igor Štec
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2018/2019-0107U 107: FK Šarišské Dravce, DS – pokarhanie
PO-DK-2018/2019-0106U 106: FK Pečovská Nová Ves,DS – upozornenie
PO-DK-2018/2019-0105U 105: FK Jakubovany DS – upozornenie
PO-DK-2018/2019-0104U 104: FK Jarovnice– finančnú pokutu 20,- €
PO-DK-2018/2019-0103U 103: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov
PO-DK-2018/2019-0102U 102: FK Tulčík finančnú pokutu 50,- €
PO-DK-2018/2019-0101U 101: FK Šarišské Dravce finančnú pokutu 40,- €
PO-DK-2018/2019-0100U 100: Juraj Amrich (1288584) Radatice
PO-DK-2018/2019-0099U 099: Rudolf Knut (1288738) Šarišské Dravce
PO-DK-2018/2019-0098U 098: Vladimír Vavrek (1312293) Jakubovany
PO-DK-2018/2019-0097U 097: Ľubomír Kočiš (1229766) Nemcovce
PO-DK-2018/2019-0096U 096: FK Rožkovany, zo stretnutia Rožkovany – Dubovica, FP za TV7
PO-DK-2018/2019-0095U 095: FK Šarišské Dravce, zo stretnutia Šarišské Dravce –Chmiňany, FP za TV7
PO-DK-2018/2019-0094U 094: DK žiada FK Pečovská Nová Ves o písomné stanovisko, NS divákov (vulgárne pokriky na R, hráčov a DZ)
PO-DK-2018/2019-0093U 093: FK Lemešany, na základe podnetu ŠTK
PO-DK-2018/2019-0092U 092: FK Jarovnice, na základe podnetu ŠTK
PO-DK-2018/2019-0091U 091: Ladislav Varga (1160563) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0090U 090: Martin Ferko (1184023) – lekár, Jarovnice
PO-DK-2018/2019-0089U 089: Patrik Dužda (1386540) Ostrovany
PO-DK-2018/2019-0088U 088: Lukáš Kotľár (1375307) Hermanovce
PO-DK-2018/2019-0087U 087: Peter Janiga (1288769) Hrabkov
PO-DK-2018/2019-0086U 086: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov
PO-DK-2018/2019-0085U 085: Sebastián Lipka (1221580) Tulčík
PO-DK-2018/2019-0084U 084: Peter Sabadoš (1225483) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0083U 083: Matúš Mackanič (1326695) Lemešany
PO-DK-2018/2019-0082U 082: Pavol Maťaš (1241492) Kendice
PO-DK-2018/2019-0081U 081: Peter Hojsák (1155633) Vyšná Šebastová
PO-DK-2018/2019-0080U 080: FK Ľubotice na základe podnetu ŠTK ukladá finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia prípravky U11
PO-DK-2018/2019-0079U 079: DK ukladá klubu Šarišské Dravce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie
PO-DK-2018/2019-0078U 078: František Štofanko (1292988) Kojatice
PO-DK-2018/2019-0077U 077: Oskár Poliak (1206763) Ruská Nová Ves
PO-DK-2018/2019-0076U 076: Peter Kaleja (1292786) Ostrovany
PO-DK-2018/2019-0075U 075: Tomáš Bendík (1384734) Chmiňany
PO-DK-2018/2019-0074U 074: Róbert Senderák (1292958) Gregorovce
PO-DK-2018/2019-0073U 073: Patrik Kazimír (1238789) Šarišské Sokolovce
PO-DK-2018/2019-0072U 072: Jakub Harčar (1288581) Fričovský
PO-DK-2018/2019-0071U 071: Ladislav Varga (1160563) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0070U 070: DK zastavuje disciplinárne konanie voči FK Drienovská Nová Ves
PO-DK-2018/2019-0069U 069: DK zastavuje disciplinárne konanie voči FK Kendice
PO-DK-2018/2019-0068U 068: FK Rómovia napredujú Žehňa
PO-DK-2018/2019-0067U 067: FK Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0066U 066: DK berie na vedomie podanie FK Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0065U 065: FK Šarišské Dravce
PO-DK-2018/2019-0064U 064: FK Rómovia napredujú Žehňa
PO-DK-2018/2019-0063U 063: Jozef Marušák (1234761) Hrabkov
PO-DK-2018/2019-0062U 062: Lukáš Hudy (1160098) Rožkovany
PO-DK-2018/2019-0061U 061: Damián Baran (1294311) Kendice
PO-DK-2018/2019-0060U 060: Marek Lukáč (1195696) Medzany
PO-DK-2018/2019-0059U 059: Michal Hajník (1200448) Lemešany
PO-DK-2018/2019-0058U 058: Kevin Džačovský (1288723) Uzovce