Disciplinárna komisia
Členovia
Martin Filipák
Marek Bakoň
František Havira
Ján Daňko
Štefan Šipka
Jozef Pribula
Igor Štec
Tajomníci
Rozhodnutia
PO-DK-2018/2019-0229U 229: Štefan Michalek (1241212) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0228U 228: Miroslav Kaleja (1203956) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0227U 227: František Dužda (1261913) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0226U 226: Miroslav Potocký (1135759) Ľubotice B
PO-DK-2018/2019-0225U 225: Zoran Ševčovič (1169441) Torysa
PO-DK-2018/2019-0224U 224: Miroslav Kaleja (1203956) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0223U 223: František Dužda (1261913) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0222U 222: Marek Ambrózy (1219235) Hermanovce
PO-DK-2018/2019-0221U 221: Marián Bendik (1250501) Chmiňany
PO-DK-2018/2019-0220U 220: Filip Podsedlý (1236053) Lemešany
PO-DK-2018/2019-0219U 219: Peter Klembara (1186939) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0218U 218: Marián Fedor (1056748) tréner, Chminianska Nová Ves
PO-DK-2018/2019-0217U 217: DK predvoláva
PO-DK-2018/2019-0216U 216: Matúš Timko (1288724) Ľubotice B
PO-DK-2018/2019-0215U 215: FK Jakubova Voľa
PO-DK-2018/2019-0214U 214: FK Ostrovany, finančná pokuta 20,- €
PO-DK-2018/2019-0213U 213: Pavol Bezeg (1116401) Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0212U 212: Patrik Dužda (1295657) Ostrovany, po 5. ŽK
PO-DK-2018/2019-0211U 211: FK Ruská Nová Ves
PO-DK-2018/2019-0210U 210: FK Ostrovany
PO-DK-2018/2019-0209U 209: FK Šarišské Bohdanovce
PO-DK-2018/2019-0208U 208: FK Jakubova Voľa, na základe podnetu ŠTK, 8. C liga dospelí 14. kolo Jakubova Voľa – Jarovnice, nedodržanie Rozpisu súťaži ObFZ článok 5/e (teplá voda)
PO-DK-2018/2019-0207U 207: FK Žehňa, na základe podnetu ŠTK, 7. liga dospelí 14. kolo Žehňa - Hrabkov nedodržanie Rozpisu súťaži ObFZ článok 5/e (teplá voda)
PO-DK-2018/2019-0206U 206: DK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 50,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11
PO-DK-2018/2019-0205U 205: Dávid Hudák (1333547) Kojatice
PO-DK-2018/2019-0204U 204: Matúš Gladiš (1253037) Ľubotice
PO-DK-2018/2019-0203U 203: Dominik Dlugoš (1238688) Nemcovce
PO-DK-2018/2019-0202U 202: FK Ľubotice - FP za TV7
PO-DK-2018/2019-0201U 201: FK Chmiňany - FP za TV7
PO-DK-2018/2019-0200U 200: FK Žehňa, na základe podnetu ŠTK
PO-DK-2018/2019-0199U 199: FK Malý Šariš na základe správy DS
PO-DK-2018/2019-0198U 198: Peter Fatľa (1151123) Kojatice
PO-DK-2018/2019-0197U 197: Ľubomír Hudák (1039440) Kapušany
PO-DK-2018/2019-0196U 196: Ľubomír Ferenc (1341198) Janov
PO-DK-2018/2019-0195U 195: Patrik Dráb (1294259) Chmeľov
PO-DK-2018/2019-0194U 194: Adam Džačovský (1295935) Malý Šariš
PO-DK-2018/2019-0193U 193: Jozef Kojnok (1261378) Kojatice
PO-DK-2018/2019-0192U 192: Daniel Ferko (1260956) Žehňa
PO-DK-2018/2019-0191U 191: Vladimír Vojtko (1078902) Hubošovce
PO-DK-2018/2019-0190U 190: Ján Sciranka (1192933) Hubošovce
PO-DK-2018/2019-0189U 189: Ľubomír Slaninka (1190063) Záborské
PO-DK-2018/2019-0188U 188: Tomáš Džačovský (1234138) Malý Šariš
PO-DK-2018/2019-0187U 187: Rastislav Havrila (1283117) Dubovica
PO-DK-2018/2019-0186U 186: Zoran Ševčovič (1169441) Torysa
PO-DK-2018/2019-0185U 185: Ján Giňa (1339760) Ostrovany
PO-DK-2018/2019-0184U 184: Róbert Bača (1222969) Radatice
PO-DK-2018/2019-0183U 183: František Dužda (1261913) Brezovička
PO-DK-2018/2019-0182U 182: DK ukladá FK Žehňa finančnú pokutu 60,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11
PO-DK-2018/2019-0181U 181: Simon Horváth (1346786) Záhradné
PO-DK-2018/2019-0180U 180: Miroslav Husar (1391486) Ostrovany