Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0180
U.č. 177: Predvolanie zo stretnutia Nemcovce - Torysa
U.č. 177: DK na základe správy DS predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2017 o 16:30 hod aktérov stretnutia Nemcovce – Torysa a to delegované osoby Segeďa, Ľaš, Marušinová, Miško, kapitánov a vedúcich mužstiev , HU stretnutia, hráčov Oľšavský Dávid, Bodnár Ľubomír, Križalkovič Martin. DK zároveň začína disciplinárne konanie a vydáva predbežné ochranné opatrenie pre hráčov Oľšavský Dávid 1240611, Bodnár Ľubomír 1182703, Križalkovič Martin 1137786 zákaz výkonu športu do vyriešenia prípadu podľa čl.43/1,2a DP.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0180
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 20:08
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 20:08
Stav: Vyriešené