Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0181
U.č. 178: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794)
U.č. 178: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794), 4. liga dorast, 10.kolo, 07.10.2017 FK Kendice – FK Kamenica, na základe zápisu o stretnutí a vypočutia na zasadnutí DK za HNS voči DO po stretnutí udeľuje disciplinárnu sankciu: pozastavenie výkonu športu na obdobie 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 12.10.2017 + 5 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0181
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 20:09
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 20:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 178: Jozef KORINKO (FK Kendice - 1295794), 4. liga dorast, 10.kolo, 07.10.2017 FK Kendice – FK Kamenica, na základe zápisu o stretnutí a vypočutia na zasadnutí DK za HNS voči DO po stretnutí udeľuje disciplinárnu sankciu: pozastavenie výkonu športu na obdobie 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 12.10.2017 + 5 €. 5 EUR 12.10.2017 20:09