Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0252
U.č. 247: Lukáš BELLA ( FK Žehňa 1233658) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko
U.č. 247: Lukáš BELLA ( FK Žehňa 1233658) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (vzájomné strkanie s hráčom H17) po stretnutí pri odchode z HP do 13.11.2017.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0252
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 15:08
Dátum vyriešenia: 09.11.2017 15:08
Stav: Vyriešené