Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0253
U.č. 248: Jozef POLÁK ( FK Kojatice 1250399) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko
U.č. 248: Jozef POLÁK ( FK Kojatice 1250399) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (vzájomné strkanie s hráčom D14) po stretnutí pri odchode z HP do 13.11.2017.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0253
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 15:09
Dátum vyriešenia: 09.11.2017 15:09
Stav: Vyriešené