Disciplinárna komisia
PO-DK-2017/2018-0254
U.č. 249: Martin JAKUBKO (FK Chminianska Nová Ves - 1114192), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie
U.č. 249: Martin JAKUBKO (FK Chminianska Nová Ves - 1114192), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 09.11.2017 do 30.06.2018 + 10 €.
Rozhodnutie: PO-DK-2017/2018-0254
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 15:09
Dátum vyriešenia: 09.11.2017 15:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U.č. 249: Martin JAKUBKO (FK Chminianska Nová Ves - 1114192), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 09.11.2017 do 30.06.2018 + 10 €. 10 EUR 09.11.2017 15:10