Disciplinárna komisia
PO-DK-2018/2019-0212
U 212: Patrik Dužda (1295657) Ostrovany, po 5. ŽK
U 212: Patrik Dužda (1295657) Ostrovany, Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie. od 19.11.2018 + 10 €
Rozhodnutie: PO-DK-2018/2019-0212
Dátum zaevidovania: 24.11.2018 09:45
Dátum vyriešenia: 24.11.2018 09:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Dužda 10 EUR 24.11.2018 09:47