Disciplinárna komisia
PO-DK-2018/2019-0214
U 214: FK Ostrovany, finančná pokuta 20,- €
U 214: FK Ostrovany, na základe podania DS, 7. liga dospelí 15. kolo, 19.11.2018 Šarišské Bohdanovce – Ostrovany, za oneskorený príchod na stretnutie, podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 18. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie, písm. c) a porušenie povinností, podľa čl.64/1c DP – nesplní určené ochranné opatrenie U 210, DK ukladá DS finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 64/4 DP + 10 €
Rozhodnutie: PO-DK-2018/2019-0214
Klub: TJ Inter Roma Ostrovany
Dátum zaevidovania: 24.11.2018 10:11
Dátum vyriešenia: 24.11.2018 10:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.11.2018 10:11
POKUTY