Komisia rozhodcov
PO-KR-2017/2018-0050
Stanovisko KR
KR na základe podnetu od FK Torysa vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6. 3b ligy medzi (Nemcovce - Torysa) a rozhodla , že bod č. 1 - sa nedá objektívne z daného videozáznamu posúdiť. č. 2 - Neopodstatnený č. 3 - Neopodstatnený Námietka je neopodstatnená.
Rozhodnutie: PO-KR-2017/2018-0050
Klub: AŠZ Torysa
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 17:13
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 17:14
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
15 EUR 12.10.2017 17:14