Komisia rozhodcov
PO-KR-2017/2018-0051
Stanovisko KR
KR na základe podnetu od FK Nemcovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6. 3b ligy medzi Nemcovce - Torysa a rozhodla, že námietka je opodstatnená.
Rozhodnutie: PO-KR-2017/2018-0051
Klub: Telovýchovná jednota TJ Nemcovce
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 17:16
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 17:16
Stav: Vyriešené