Komisia rozhodcov
PO-KR-2018/2019-0063
Stanovisko KR
Dobrý deň KR na základe podnetu od FK Ruská Nová Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Lemešany – Ruská N.V.) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. V namietaných herných situáciach KR nezistila porušenie PF. Rozhodca postupoval správne. Poplatok 15,-
Rozhodnutie: PO-KR-2018/2019-0063
Klub: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 19:31
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 19:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
15 EUR 15.11.2018 19:32