MLÁDEŽ MA PRIORITU
07.03.2018, Ján Fenčák

MLÁDEŽ MA PRIORITU

Na marcovom zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Prešov, v sobotu 3. marca na Drienici,  sa diskutovalo aj o štruktúre mládežníckych súťaži od najbližšej sezóny. Bolo viacero alternatív, do finále sa dostala táto, ktorá bude predložená aj na najbližšiu Konferenciu ObFZ Prešov :

Kluby VI.a VII.ligy budú mať povinne v mládežníckych súťažiach minimálne jedno družstvo s 11 hráčmi ( buď dorast alebo žiaci) alebo druhá možnost minimálne dve ml. družstvá - družstvo dorast 7+1 a jedno družstvo U15 a nižšie. 

Kluby VIII.ligy jedno ml. družstvo. Výnimka : Futbalový klub, ktorý sa prihlási do VIII.ligy prvý rok nebude musieť mať ml. družstvo, ale nemôže postúpiť.

Dôvod na pripravovanú zmenu je jediný – ak chceme mať v okrese seniorsky futbal aj v nasledujúcich rokoch, nedá sa to bez starostlivosti o futbalovú mlaď v súčasnosti. Iba futbalová akadémia Tatrana Prešov, na chod ktorej SFZ prispieva ročne vysokou finančnou dotáciou, to určite nezabezpečí.

image

Nie je žiadnou novinkou, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu v Bratislave, na svojom zasadnutí 7.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Výška alokovaných prostriedkov na druhú etapu projektu pre rok 2018 je

3 210.000,-EUR

(pri dodržaní regionálneho princípu v rámci celého projektu:

10% BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ)

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt:

minimálne 10.000,-EUR, maximálne 50.000,-EUR

Celkove sa do tohto projektu vo Východoslovenskom kraji zapojilo 134 klubov, uspokojených ich však môže byť okolo 20 %. Z nášho okresu bolo 24 žiadosti o dotáciu a podľa dostupných informácii mali by ju dostať: Rožkovany, Lemešany, Radatice, Pušovce, Brezovica, Šar. Michaľany, V.Šariš, Šar. Dravce a Demjata.

image
Prečítané: 293x