Úradná správa č.34
09.11.2017, Martin Klovanič

Úradná správa č.34

Úradná správa č.34

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 15.kolo: Hermanovce – Torysa – 12.11.2017 o 13:30 hod., FK Hermanovce poplatok 10 €

-7.liga dospelí 15.kolo: Kojatice – Kapušany – 12.11.2017 o 13:30 hod., FK Kojatice poplatok 10 €

-3.liga žiaci 15.kolo: Hermanovce – Jarovnice – 12.11.2017 o 11:30 hod., FK Hermanovce poplatok 5 €

2.ŠTK nariaďuje odohrať:

-zápas 4.ligy dorastu 14.kolo: Demjata – Dubovica – 18.11.2017 o 13:00 hod.

-zápas 3.ligy žiakov 13.kolo: M. Šariš – Gregorovce – 18.11.2017 o 13:00 hod.

3.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie:

-3.liga žiaci 15.kolo: Šar. Michaľany – Chmiňany – 12.11.2017 o 11:00 hod.

-3.liga žiaci 15.kolo: Malý Šariš – Brezovica – 11.11.2017 o 11:00 hod.

3.ŠTK nesúhlasí so zmenou termínu 6.ligy dospelí 15.kolo: Ľubotice B – Peč. N. Ves. Žiadosť nespĺňa kritéria podľa Rozpisu súťaže (čl.16).

4.ŠTK nesúhlasí so zmenou termínu 7.ligy dospelých 15.kolo: Fričovce – Víťaz z dôvodu nesúhlasu FK Fričovce.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 4. ligy dorast 14.kolo Kendice – Gregorovce 0:3k z dôvodu nedostavenia sa družstva FK Kendice na zápas. Do pozornosti DK.

6.ŠTK vylučuje družstvo dorastu FK Kendice zo 4. ligy dorastu z dôvodu dosiahnutia tretej kontumácie v súťažnom ročníku (SP III. časť, čl. 12), doterajšie výsledky sa anulujú. Zároveň ŠTK ruší stretnutie 4.ligy dorast 15.kolo Župčany – Kendice. Do pozornosti ŠTK VsFZ (nesplnená povinnosť dvoch mládežníckych družstiev).

7.ŠTK súhlasí so zaradením FK Jakubova Voľa do súťaže Elarin U11 – prípravky skupina C v jarnej časti (mimo súťaž). Vo vyžrebovaní nahradí odstúpené FK Šar. Dravce.

8.ŠTK dáva do pozornosti DK klub FK Žehňa za opakované nedostatky týkajúce sa šatne pre R a šatne hostí (Rozpis 5/e).

9.ŠTK oznamuje že zasadnutie komisie sa uskutoční 16.11.2017 o 16:30.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 06.11.2017:

U.č. 235: Matúš ROBA (FK Dubovica  - 1295676) + 10 €

U.č. 236: Rudolf BENDIK (FK Chmiňany  - 1236958) + 10 €

U.č. 237: Ladislav VARGA (FK Šarišské Bohdanovce - 1160563), 7. liga dospelí, 14.kolo, 05.11.2017 FK Víťaz  – FK Š.Bohdanovce, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 06.11.2017  s prerušením v zimnej prestávke + 10 €.

U.č. 238: Dušan GALDUN (FK Žehňa  - 1184230), 7 liga  dospelí, 14.kolo, 05.11.2017 FK Žehňa  – FK Kojatice, vylúčený za HNS – udretie súpera do oblasti chrbta. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 týždňov,  podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 06.11.2017  s prerušením v zimnej prestávke + 10 €.

U.č. 239: Patrik KOSTÚR (FK Tulčík - 1297413), 8.A liga dospelí, 8.kolo, 05.11.2017 FK Lemešany  – FK Tulčík, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 06.11.2017  s prerušením v zimnej prestávke + 10 €.

U.č. 240: DK ukladá FK Svinia finančnú pokutu 35,- € za videozáznam (nesnímané podľa RS) zo stretnutia, 8.A ligy  dospelí, 11. kolo, 29.10.2017 FK Svinia – FK Lemešany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, čl. 5, písm. g) a čl. 12 DP + 10 €. 

 

U.č. 241: DK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 80,- € za neúčasť na stretnutí,     4. ligy  dorast, 14. kolo, 04.11.2017 FK Kendice – FK Gregorovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €. 

U.č. 242: Adrián FRIČ ( FK Gregorovce 1295011 -  kapitán )DK na základe podania ŠTK udeľuje podľa čl.11 DP pokarhanie za nevykonanie konfrontácie pred stretnutím 12.kola 4.ligy dorast Gregorovce - Demjata + 5 €.

U.č. 243: Marek SOBOTA ( FK Gregorovce 1231583 - ved. mužstva )DK na základe podania ŠTK udeľuje podľa čl.11 DP pokarhanie za nevykonanie konfrontácie pred stretnutím 12.kola 4.ligy dorast Gregorovce - Demjata + 5 €.

U.č. 244: Patrik LIČÁK ( FK Demjata 1291890 -  kapitán )DK na základe podania ŠTK udeľuje podľa čl.11 DP pokarhanie za nevykonanie konfrontácie pred stretnutím 12.kola 4.ligy dorast Gregorovce - Demjata + 5 €.

U.č. 245: Dominik LIČÁK ( FK Demjata 1262048 - ved. mužstva )DK na základe podania ŠTK udeľuje podľa čl.11 DP pokarhanie za nevykonanie konfrontácie pred stretnutím 12.kola 4.ligy dorast Gregorovce - Demjata + 5 €.

U.č. 246: FK Žehňa DK na základe správy DS žiada o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov domáceho družstva (nadávky hráčom hosti) po stretnutí Žehňa - Kojatice do 13.11.2017.

U.č. 247: Lukáš BELLA ( FK Žehňa 1233658) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko  k udalostiam  (vzájomné strkanie s hráčom H17) po stretnutí pri odchode z HP do 13.11.2017.

U.č. 248: Jozef POLÁK ( FK Kojatice 1250399) - DK žiada o podrobné písomné stanovisko  k udalostiam  (vzájomné strkanie s hráčom D14) po stretnutí pri odchode z HP do 13.11.2017.

U.č. 249: Martin JAKUBKO (FK Chminianska Nová Ves - 1114192),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 09.11.2017 do 30.06.2018 + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1. Opätovne žiadame všetky FK, aby sa zapojili do ankety o najkrajší gól 3b VI.ligy ObFZ za rok 2017. Zostrih najkrajších gólov sa nachádza na stánke:  www.futbalzahumnami.sk

2. Upozorňujeme FK, ktoré si doposiaľ nezačali čerpať dotáciu zo SFZ cez eshop aby tak učinili čo najskôr, nakoľko kredity musia byť do konca roka 2017 vyčerpané inak prepadnú!

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala pohovor s R Segeďa Daniel.

2.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie DZ Kovalič Marián dňa 16.11.2017 o 15.45h.

3.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 44. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Chminianská N. Ves na R Čonka, AR Ducko, Horváth, DZ Kočiščín Jožef za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Nemcovce – Ch. N. V.).

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová na R Prusak, AR Sopko, Verčimák, DZ Dudáš za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Vyšná Šebastová – Dubovica).

6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Chmiňany na R Svat L., AR Fusek A., Brižek, DZ Pavel za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Chmiňany – Rožkovany).

7.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kojatice na R Onofrej M., AR Tomeček F., Uličný L., DZ Jenča za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Žehňa – Kojatice).

8.KR dáva do pozornosti R, DZ a futbalovej verejnosti, že dňa 09.12.2017 sa uskutoční 5. ročník VIANOČNÉHO TURNAJA ROZHODCOV, ktorý sa bude konať v športovej hale SŠ Ľudmily Podjavorinskej na Sekčove. Štartovné je 5€/hráč. V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie počas turnaja a následne banket po turnaji. R, ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, nahláste to sekretárovi ObFZ, p. Klovaničovi, aj so zaplatením štartovného 5€ do 01.12.2017. Žiadame o dochvíľnosť.

Zmeny v obsadení R a DZ:

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 15.kolo 12.11.2017 o 13:30 hod.
13:30 Hermanovce Torysa PALENČÁR MIŽENKO ULIČNÝ L. ČEKAN  
  V. Šebastová Nemcovce BÉREŠ D. JURAŠEK MARKOVIČ LACKO  
  Dubovica Záborské PTÁK HLAVATÝ KOŽLEJ M. MIKULEC  
  Drienov Chmiňany VAVREK SOPKO SEMANČÍK JENČA  
  Rožkovany Uz. Šalgov NOSÁĽ MAŇKOŠ KAČMÁR MERKOVSKÝ  
  Ľubotice B Peč, N. Ves MICHALIK TOMEČEK F. PRUSÁK DUDÁŠ  
  Š. Dravce Chmin. N. Ves ŠTEFANIČ RŽONCA BRÍŽEK MIŠKO  
               
7.liga - 15.kolo 12.11.2017 o 13:30 hod.
13:30 Kojatice Kapušany FÚSEK S. ANDREJKO HORVÁTH CUP  
  Hrabkov Gregorovce ČONKA DURKÁČ KOČAN PAVEL  
  Fričovce Víťaz OKRUHĽANSKÝ MARUŠIN KOČIŠ PALKO  
  Š. Bohdanovce Š. Sokolovce KVAŠŇÁK BABJAK MARUŠINOVÁ ONDÍK  
  Žipov Žehňa SVAT L. SVAT G. ŠTOFANKO KOČIŠČIN Ján  
  Ostrovany Petrovany ĽAŠ LIPOVSKÝ HANEL KOČIŠČIN Joz. v Š.Michaľ.
  Brezovička  Terňa VARGA CISKO Š. MAĎAR PRIBULA  
               
4.liga dorast – 15.kolo 11.11.2017 o 13:30 hod.
10:30 Župčany Kendice Zruš.del. Zruš. Del.      
12:00 Ruská N. Ves Široké ĽAŠ ULIČNÝ L.      
  Demjata Veľký Šariš KOČAN MARKOVIČ      
  Dubovica Kapušany MAĎAR PTÁK      
  Gregorovce Uzovce SOPKO MARUŠINOVÁ      
  Rožkovany Torysa MIŽENKO MAJDÁK      
  Ražňany Kamenica ANDREJKO SENDERÁK      
               
3.liga žiaci – 15.kolo 11.11.2017 o 14:00 hod.
11:00 Malý Šariš Brezovica OKRUHĽANSKÝ JANÍČKO      
  Kojatice Gregorovce HLAVATÝ POROCHNAVÝ      
  Ruská N. Ves Ostrovany ULIČNÝ L. ĽAŠ      
  Pušovce Chmin. N. Ves DURKÁČ PARTILA      
12.11.10:30 Veľký Šariš Dulová Ves VERČIMÁK GUĽAŠ      
12.11.11:00 Š. Michaľany Chmňany LIPOVSKÝ HANEL      
12.11.11:30 Hermanovce Jarovnice MIŽENKO PALENČÁR      
               
DOHRÁVKY
DORAST – IV.  liga  14. kolo 
18.11.13:00 Demjata Dubovica OKRUHĽANSKÝ SENDERÁK      
ŽIACI - III. liga  13.kolo
18.11.13:00 M. Šariš Gregorovce LIPOVSKÝ KLEPSATEL      

 

image
image
image
Prečítané: 646x