Úradná správa č. 35
16.11.2017, Martin Klovanič

Úradná správa č. 35

Úradná správa č. 35

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK ruší poplatky z bodu 1 US č.34

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na  1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 13.11.2017:

U.č. 250: Peter BARAN (FK Záborské  - 1307889) + 10 €

U.č. 251: Maroš KALEJA (FK Chmiňany  - 1121248) + 10 €

U.č. 252: Lukáš MAKARA (FK Šarišské Bohdanovce  - 1262821) + 10 €

U.č. 253: Patrik LIPTÁK (FK Hrabkov  - 1261413) + 10 €

U.č. 254: Matúš VASKO (FK Hrabkov  - 1232075) + 10 €

U.č. 255: Miroslav KALEJA (FK Ostrovany  - 1203956) + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 256: Erik FERKO (FK Terňa  - 1371982) + 10 €

U.č. 257: Marek FORIŠ (FK Veľký Šariš  - 1292784) + 5 €.

U.č. 258: Filip LEŠKO (FK Kapušany  - 1287928) + 5 €.

U.č. 259: Radoslav BLAŠČÁK (FK Uzovce  - 1288889) + 5 €.

U.č. 260: Marcel SABADOŠ (FK Šarišské Bohdanovce - 1253095), 7. liga dospelí, 15.kolo, 12.11.2017 FK Š.Bohdanovce – FK Š.Sokolovce, vylúčený za HNS –zmarenie vyloženej gólovej príležitosti - podrazením súpera mimo PÚ. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 13.11.2017 + 10 €.

U.č. 261: Martin ONDERČO (FK Dubovica - 1294350), 4 liga  dorast, 15.kolo, 11.11.2017 FK Dubovica  – FK Kapušany, vylúčený za HNS – úmyselné prudké kopnutie lopty do súpera. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa DP čl. 49/1a, 49/2a od 12.11.2017 + 5 €.

U.č. 262: Dominik TOMAŠČÍK (FK Veľký Šariš - 1370141), 3. liga žiaci, 15.kolo, 12.11.2017 FK V.Šariš – FK Dulová Ves, vylúčený za HNS –zmarenie vyloženej gólovej príležitosti - podrazením súpera mimo PÚ. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 13.11.2017 + 5 €.

U.č. 263: FK ŽEHŇA. DK berie na vedomie vyjadrenie FK Žehňa a za HNS divákov   v stretnutí  14. kola 7.ligy, FK Žehňa - FK Kojatice , rozhodla, že podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 50,- € podľa čl. 57/2  DP + 10 €.

U.č. 264: Lukáš BELLA ( FK Žehňa 1233658) - DK berie na vedomie písomne stanovisko a ukladá pre hráča upozornenie podľa čl.10 DP + 10 €.

U.č. 265: Jozef POLÁK ( FK Kojatice 1250399)- DK berie na vedomie písomne stanovisko a ukladá pre hráča upozornenie podľa čl.10 DP + 10 €.

U.č. 266: Jozef LIPTÁK (FK Hrabkov 1400129 - HU), 7.liga dospelí, 15.kolo, 12.11.2017 FK Hrabkov – FK Gregorovce, za HNS voči  DO - urážky , vyhrážanie. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie  na obdobie  4 mesiacov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, od 16.11.2017 s prerušením v zimnej prestávke + 10 €.

U.č. 267: FK Hrabkov - klub, 7.liga dospelí, 15.kolo, 12.11.2017 FK Hrabkov – FK Gregorovce, za fyzické napadnutie DO udretie divákom. Disciplinárna sankcia: finančná pokuta  180 €,  podľa DP čl. 57/1f ,57/2, RS 12/j + 10 €.

U.č. 268: FK Hrabkov - družstvo dospelí, 7.liga dospelí, 15.kolo, 12.11.2017 FK Hrabkov – FK Gregorovce, za fyzické napadnutie DO udretie divákom. Disciplinárna sankcia: 1 súťažné stretnutie (17.kolo) odohrať na neutrálnej pôde 15 km od obce Hrabkov v smere k súperovi podľa DP čl. 57/3b + 10 €.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR vykonala pohovor s DZ Kovalič Marián.

2. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 45. Kalendárneho týždňa. Obsadenie v ISSF boli aktualizované.

3. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Tomeček Erik 6,-.

 

image
image
image
Prečítané: 1155x