Úradná správa č.38
05.04.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.38

Úradná správa č.38

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 18.kolo: Chmiňany – Záborské - 21.4.2018 o 16:00 hod. SP čl.37, bez poplatku

-7.liga dospelí 17.kolo: Víťaz – Gregorovce - 15.4.2018 o 12:30 hod., bez poplatku

-8.B liga dospelí 10.kolo: Hubošovce – Poloma - 15.4.2018 o 12:30 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 17.kolo: Kapušany – V. Šariš - 15.4.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 16.kolo: Dulová Ves – Šar. Michaľany - 8.5.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 12.kolo: V. Šebastová – Demjata - 7.4.2018 o 10:00 hod., FK Demjata poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 12.kolo: Záhradné – Kendice - 8.5.2018 o 11:00 hod., FK Záhradné poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 13.kolo: Žehňa – Kapušany - 15.4.2018 o 12:30 hod., bez poplatku

-4.B liga žiaci 11.kolo: Janov – Sedlice - 8.4.2018 o 13:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje že zápas 7. ligy dospelých 16.kolo: Ostrovany – Kojatice sa odohrá 8.4.2018 o 15:30 hod. na ihrisku v Jarovniciach.

3.ŠTK oznamuje že zápas 3. ligy žiakov 16.kolo: Ostrovany – Hermanovce sa odohrá 7.4.2018 o 11:00 hod. na ihrisku v Jarovniciach.

4.ŠTK nariaďuje odohrať zápas 3. ligy žiakov 13.kolo: Malý Šariš – Gregorovce 1.5.2018 o 11:00 hod.

5.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie zápas 3. ligy žiakov 16.kolo: Chmiňany - Malý Šariš 8.4.2018 o 13:15 hod.

6.ŠTK oznamuje že FK Široké odohrá všetky zápasy v 4. lige dorastu od 20. kola v sobotu UHČ dorastu.

7.ŠTK oznamuje že FK Uz. Šalgov odohrá všetky zápasy v 5. lige dorastu v nedeľu 3 hodiny pred UHČ dospelých.

8.ŠTK oznamuje že zápas 7.ligy dospelých 17.kolo: Hrabkov – Šar. Sokolovce - 15.4.2018 sa odohrá o 11:00 hod. na UT v Sabinove (na základe DO).

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina A: FK Lemešany  – 7.4.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Š.Bohdanovce, Dulová Ves a Kokošovce na ihrisku v Lemešanoch.

- skupina C: FK Župčany  – 7.4.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Kojatice, Fričovce, Župčany a Hrabkov na multifun. ihrisku v Župčanoch.

- skupina D: FK Trnkov – 13.4.2018 o 17:30 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Pušovce a Chmeľov na multifun. ihrisku v Trnkove.

- skupina F: FK Pečovská N. Ves  – 7.4.2018 o 11:00 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica a Kr. Lúka na multifun. ihrisku pri ZŠ Peč. N. Ves.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina A: FK Trnkov – 14.4.2018 o 17:30 hod., za účasti FK Trnkov, Žipov, Demjata a Drien. N. Ves na multifun. ihrisku v Trnkove

- skupina B: FK Široké – 21.4.2018 o 14:00 hod., za účasti FK Široké, Ovčie, Župčany a Svinia na ihrisku FK Široké.

- skupina C: FK Pečovská N. Ves  – 14.4.2018 o 11:00 hod., za účasti FK Pečovská N. Ves, Jak. Voľa, Brezovica a Torysa na multifun. ihrisku pri ZŠ Peč. N. Ves.

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.4.2018 o 15:30 hod.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

                        OBSADENIE  R  A  DZ       
         16.  KOLO    
             07. - 08. 04. 2018  -  15:30  HOD.  
  VI. LIGA          
Čas Domáci Hostia R AR1 AR2 DZ
10:30 CHMIŇANY DUBOVICA REVÁK BAČA DUCKO PALKO
  NEMCOVCE ŠAR. DRAVCE ANDREJKO HORVÁTH PARTILA CUP
  CHM. N. VES ĽUBOTICE  B MARKOVIČ BAČA KOČAN KLOVANIČ
  PEČ. N. VES HERMANOVCE SEGEĎA BORZA DURKÁČ MIŠKO
  TORYSA ROŽKOVANY KVAŠŇAK BRIŽEK CISKO Š KOVALIČ
  UZ. ŠALGOV DRIENOV ONOFREJ KOČIŠ HLAVATÝ MERKOVSKÝ
  ZÁBORSKÉ V. ŠEBASTOVÁ PALENČÁR ULIČNY M ŠTOFANKO KOČIŠČIN Ján
             
  VII. LIGA            
10:30 Š. SOKOLOVCE FRIČOVCE KOČIŠ ONOFREJ HLAVATÝ MERKOVSKÝ
  GREGOROVCE BREZOVIČKA BABJAK MARUŠINOVÁ JURKO LACKO
  TERŇA PETROVANY FUSEK A KOŽLEJ M KOŽLEJ P JENČA
v Jarovnic. OSTROVANY KOJATICE VARGA KONČULA   MIKULEC
  KAPUŠANY ŽIPOV OKRUHĽANSKÝ ŇAKAT BARANOVÁ MARTON
  ŽEHŇA Š. BOHDANOVCE RŽONCA HANEL DUCKO PALKO
  VÍŤAZ HRABKOV ĽAŠ LIPOVSKÝ KONEČNÝ ONDÍK
             
  VIII. A  LIGA          
12:30 MIKLUŠOVCE RADATICE LIPOVSKÝ ĽAŠ KONEČNÝ  
  LEMEŠANY DR. N. VES FUSEK S POROCHNAVÝ    
  TULĆÍK RUS. N. VES PRUSÁK JANIČKO    
  KOKOŠOVCE CHMEĽOV MICHALIK REVÁK SENDERÁK KRAJČÍK
  JANOV SEDLICE PTÁK SOPKO   DUDÁŠ
  HANISKA SVINIA TOMEČEK F TOMEČEK E GUĽAŠ KOČIŠČIN Joz.
             
             
         DORAST 16. KOLO    
                             07. 04. 2018  -  15:00  HOD.  
  IV.  LIGA          
  V. ŠARIŠ RAŽŇANY KOČAN KOČIŠ HRIŠKO  
  KAPUŠANY DEMJATA ANDREJKO MARUŠINOVÁ SMOLIGA RAZI  
 15:30 ŠIROKÉ ROŽKOVANY SVAT L KONEČNÝ KUHAJDIK  
15:30 KAMENICA RUSKÁ N. VES CISKO Š  MAĎAR    
8.4. 12:30 TORYSA GREGOROVCE BRIŽEK KVAŠŇAK   KOVALIČ
12.4. 16:30 UZOVCE ŽUPČANY ČONKA HRIŠKO DURÁK  
  VOĽNO DUBOVICA        
             
            Ž I A C I 16.  KOLO  
                               07. 04.2018  -  15:00  HOD.  
  III.  LIGA          
11:00 OSTROVANY HERMANOVCE LIPOVSKÝ JENDRUŠ   v Jarovniciach
8.4. 12:30 JAROVNICE V. ŠARIŠ KONČULA KUBA    
8.4. 12:30 CHMIŇANY M. ŠARIŠ BAČA Zruš.del.    
8.4. 12:45 DULOVÁ VES Š. MICHAĽANY Zruš.del Zruš.del.    
8.4. 13:00 GREGOROVCE PUŠOVCE MARUŠINOVÁ BABJAK JURKO  
8.4. 13:00 BREZOVICA KOJATICE CISKO Š      
8.4. 13:15 CHMIN. N. VES RUSKÁ N. VES KOČAN ČECH    
             
      12. KOLO   -   07. 04. 2018  -  15:00  HOD.
  IV. A  LIGA          
24.4. 17:00 FINTICE ŽEHŇA BABJAK JAKUBČO    
11:00 ZÁHRADNÉ KENDICE HLAVATÝ BUJNOVSKÝ    
8.5.  15:00 V. ŠEBASTOVÁ DEMJATA BAČA GUĽAŠ     
8.4. 12:30 TRNKOV-NEMCOVCE TERŇA PARTILA      
8.4. 13:00 MEDZANY PETROVANY VARGA      
8.4. 13:15 KAPUŠANY DRIENOV ŇAKAT OKRUHĽANSKÝ BARANOVÁ  
             
      11.  KOLO  07. 04. 2018  -  15:00  HOD.
  IV. B   LIGA            
  RADATICE VÍŤAZ HUDÁK M DURÁK    
8.4. 13:30 JANOV SEDLICE SOPKO PTÁK    
  VOĽNO MIKLUŠOVCE        
             
    12. KOLO   -   07. 04. 2018  -  15:00  HOD.  
  IV. C  LIGA          
10:00 Š. SOKOLOVCE KAMENICA MAĎAR      
  KRIVANY Š. DRAVCE PTÁK      
  ROŽKOVANY TORYSA FUSEK S  KUBA    
  BREZOVIČKA DUBOVICA PALENČÁR      
8.4. 13:00 PEČ. N. VES POLOMA BORZA DURKÁČ    
  JAKUBOVANY VOĽNO        
             
             ELARIN  -  MLADŠI  ŽIACI  U 13  V. TURNAJ  
                                    07. - 15.04.2018    
             
13.04.2018 TRNKOV     UT TOMEČEK F   17:30  
             
07.04.2018 LEMEŠANY   ĽAŠ   10:00  
07.04.2018 ŽUPČANY   OKRUHĽANSKY   15:00  
07.04.2018 PEČ.N.VES   BORZA   11:00  

 

Prečítané: 337x