Úradná správa č.4
03.08.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.4

Úradná správa č.4
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

- 6.liga dospelý 1.kolo: Torysa – Kendice - 5.8.2018 o 16:30 hod. na ihrisku v Krásnej Lúke, FK Torysa poplatok 10 €

- 7.liga dospelý 1.kolo: Drienov – Jakubovany - 14.9.2018 o 17:30 hod., FK Drienov poplatok 10 €

- 8.A liga dospelý 1.kolo: Drienovská N. Ves – Lemešany - 10.8.2018 o 17:30 hod., bez poplatku

- 8.B liga dospelý 1.kolo: Janov – Miklušovce - 5.8.2018 o 13:30 hod., bez poplatku

- 8.C liga dospelý 1.kolo: Kr. Lúka – Poloma - 5.8.2018 o 13:30 hod., FK Poloma poplatok 10 €

-3.liga žiaci 1.kolo: Kojatice – Dulová Ves – 29.8.2018 o 10:00 hod., FK Dulová Ves poplatok 10 €

-3.liga žiaci 1.kolo: Peč. N. Ves – Trnkov – 29.8.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 1.kolo: Chmin.N.Ves – Pušovce – 5.8.2018 o 14:00 hod. v Hendrichovciach, bez poplatku

-3.liga žiaci 1.kolo: Ostrovany – Brezovica 4.8.2018 o 11.00 hod. v Ražňanoch

2. ŠTK neschválilo zmeny:

- 8A.liga dospelý 1. kolo: Ličartovce – Tulčík, chýba súhlas hostí.

- 8C.liga dospelý 1. kolo: Krivany – Brezovica, chýba súhlas hostí.

3. ŠTK oznamuje, že ÚHČ dospelých v 1.kole dňa 5.8.2018 je 16:30 hod.

4. ŠTK oznamuje klubom 8.A ligy dospelých, že FK Ličartovce odohrajú svoje domáce stretnutia o 10:30 hod. (od 3. kola).

5. ŠTK upozorňuje na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania piatich hráčov. Pre tieto striedania bude družstvo mať k dispozícii len tri prerušenia hry. Polčasová prestávka sa za prerušenie hry nepočíta. Maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených v súťažiach dospelých a dorastu. V žiackych súťažiach sa vystriedaný hráč v rámci piatich striedaní bude môcť vrátiť do hry, ale iba 1 krát.

6. ŠTK žiada delegovaných rozhodcov, aby vzhľadom na horúce počasie umožnili tímom v priebehu polčasu občerstvovaniu prestávku. Táto prestávka by nemala presiahnuť jednu minútu. Premeškaný čas z dôvodu tejto prestávky musí byť nadstavený v príslušnom polčase.

7. ŠTK upozorňuje FK na potrebu generovať členské poplatky na novú sezónu za hráčov, funkcionárov a kluby. Bez zaplatenia členského budú uvedené osoby neaktívne a nebude ich možné uviesť do zápisu. Zároveň upozorňujeme kluby na kontrolu platnosti registračných preukazov

8. ŠTK upozorňuje FK na zmenu uvedenú v rozpise ObFZ: Hráčovi (náhradník), ktorý nebol na konfrontácii pred stretnutím, ale bol uvedený v zápise o stretnutí sa povolí nastúpiť na stretnutie, ale je povinný sa podrobiť konfrontácii pred vstupom na hraciu plochu.

9. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9.8.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 001: Samuel Pankuch (1298153) ŠK Chmeľov, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 458). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu a ukladá finančnú pokutu 10 € + 10 €

U 002: DK začína disciplinárne konanie voči FK Kendice na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl. 64 a RaPP čl. 37. DK žiada FK Kendice o predloženie dohody (Tomáš Vaško 1144959)

U 003: DK začína disciplinárne konanie voči FK Janov na základe podania FK Žipov podľa DP čl. 64 a RaPP čl. 37. DK žiada FK Janov o predloženie dohody (Dalibor Guman 1378609)

U 004: DK zamieta podania FK Žipov o doplatok podľa RaPP čl.37 (Martin Kušnir 1154128), suma odstupného je správne uvedena podľa RaPP SFZ čl. 37

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

Zmena tel. čísla R Pavol Kožlej M: 0948 430 003, A.Fusek M: 0950 594 653:, Š.Ľaš M: 0948 110 233, K.Maďar M: 0948 318 666.

      OBSADENIE  R a DZ     
      05.08.2018  -  16:30  HOD.    
               VI.  LIGA          
10:30 Chmiňany Dubovica VsFZ KOČIŠ HORVÁTH MARTON
  V. Šebastová Ľubotice B HORVÁTH BRIŽEK ONOFREJ ČAGA
  Uz. Šalgov Š. Dravce FUSEK A OKRUHĽANSKÝ VERČIMÁK DUDÁŠ
  Gregorovce Rožkovany VsFZ TOMEČEK E DUCKO PALKO
  Hermanovce M. Šariš BABJAK KLEPSATEL KOŽLEJ P JENČA
16:30 Torysa Kendice PAVLINSKÝ PTÁK Zruš.del MIKULEC
  P. N. Ves Nemcovce PALENČÁR ČONKA Zruš.del MIŠKO
             
               VII. LIGA          
10:30 Š. Bohdanovce Kokošovce ONOFREJ  DUCKO   KOČIŠČIN Ján
14.9. 17:30 Drienov Jakubovany DURKÁČ POROCHNAVÝ   PALKO
  Brezovička Kapušany VARGA     KOVALIČ
  Hrabkov Žehňa ŠTOFANKO KONEČNÝ   CUP
  Žipov Š. Sokolovce MARKOVIČ DURKÁČ POROCHNAVÝ MERKOVSKÝ
  Záborské Fričovce LIPOVSKÝ HANEL   MARTON
  Terňa Ostrovany SEGEĎA PARTILA   KOČIŠČIN Joz.
             
               VIII. A  LIGA          
10:30 Haniska Dul. Ves ULIČNÝ L KOČAN                         CUP
  Ličartovce Tulčík KOČAN Zruš.del  
  Žehňa Chmeľov SOPKO                        KOČIŠČIN Ján
08.10.2018 Dr. N. Ves Lemešany DUCKO KOČAN TOMEČEK E KOČIŠČIN Joz.
  R. N. Ves voľno      
             
                VIII. B  LIGA          
13:30 Janov Miklušovce DURKÁČ MARKOVIČ POROCHNAVÝ MERKOVSKÝ
  Svinia Víťaz KONČULA      
  Sedlice Radatice VAVREK      
  Ovčie Kojatice KVAŠŇAK      
             
               VIII. C  LIGA          
13:30 Kr. Lúka Poloma PTÁK  PAVLINSKÝ Zruš.del MIKULEC
  Hubošovce Lipany B JURKO      
  Krivany Brezovica TOMEČEK F      
  Jarovnice Medzany KOČIŠ Zruš.del    
  Jak. Voľa voľno        
             
                III. LIGA ŽIACI        
4.8. 15:00 Hermanovce Víťaz MICHALIK MICHALIKOVÁ    
4.8. 11:00 Ostrovany Brezovica VARGA     V Ražňanoch
5.8. 11:30 Malý Šariš Jarovnice BUJNOVSKÝ JENDRUŠ    
29.8. 10:00 Kojatice Dulova Ves TOMEČEK F      
29.8. 10:00 Peč. N. Ves Trnkov-Nem. Zruš.del Zruš.del. zruš.del  
5.8. 14:00 Gregorovce Š. Michaľany TOMEČEK E JENDRUŠ    
5.8. 14:00 Chmin. N. Ves Pušovce KOŽLEJ P Zruš.del.   v Hendrichovciach
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 535x