Úradná správa č.40
12.04.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.40

Úradná správa č.40

Noví vyškolení tréneri Grassroots C ObFZ Prešov.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 20.kolo: Gregorovce – Kojatice - 1.5.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

-8.A liga dospelí 16.kolo: Radatice - Chmeľov - 6.5.2018 o 13:30 hod., bez poplatku

-8.A liga dospelí 20.kolo: Chmeľov – Svinia – 3.6.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 17.kolo: Župčany – Torysa - 13.4.2018 o 17:00 hod. v Chmiňanoch, FC Župčany poplatok 5 €

-4.liga dorast 22.kolo: Rožkovany - Župčany - 1.5.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 10.kolo: Víťaz – Tulčík - 1.5.2018 o 14:00 hod., FK Víťaz poplatok 5 €

-3.liga žiaci 20.kolo: Gregorovce – Hermanovce - 1.5.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať zápas 4.A ligy žiakov 12.kolo: Fintice – Žehňa - 24.4.2018 o 17:00 hod.

3.ŠTK nariaďuje odohrať zápas 4.A ligy žiakov 12.kolo: V. Šebastová – Demjata - 8.5.2018 o 15:00 hod.

4.ŠTK oznamuje že zápas 3. ligy žiakov 13.kolo: Malý Šariš – Gregorovce 8.5.2018 o 11:00 hod.

5.ŠTK oznamuje že zápas 4.ligy dorastu 17.kolo: Kapušany – V. Šariš sa odohrá  1.5.2018 o 15:00 hod.

6.ŠTK oznamuje že FK Ostrovany odohrajú jarnú časť v stretnutiach žiakov a dospelých na ihrisku v Ražňanoch.

7.ŠTK ruší stretnutie 3. ligy žiakov 17. kolo – Ruská N. Ves – Pušovce z dôvodu odhlásenia sa družstva FK Ruská N. Ves zo súťaže.

8.ŠTK oznamuje klubom 3. ligy žiakov odhlásenie FK Ruská N. Ves zo súťaže od 9.4.2018, dosiahnuté výsledky sa anulujú. Družstvá budú mať vo vyžrebovaní voľno. FK Ruská N. Ves do pozornosti DK.

9.ŠTK oznamuje že FK Ruská N. Ves odohrá všetky zápasy v 4. lige dorastu v sobotu o 15.00 hod (od 5.5.2018).

10.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Ostrovany na čl.17 Rozpisu (nepripravené podmienky pre stretnutie) v zápase 7. ligy dospelých FK Ostrovany – Kojatice.

11.ŠTK upozorňuje FK Kapušany na dodržiavanie čl.17/d Rozpisu.

12.ŠTK kontumuje stretnutie 12. kola 4.A ligy žiakov Medzany – Petrovany 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Petrovany.

13.ŠTK upozorňuje rozhodcov na uvádzanie správnych začiatkov stretnutí (pri oneskorení uviesť aj dôvod), pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

14.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina E: FK Uz. Šalgov – 14.4.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Š. Sokolovce, Ražňany a Šar. Michaľany na multif. Ihrisku v Uz. Šalgove.

15.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.4.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 269: Maroš Varga (1209133) Drienov, od 09.04.2018 + 10 €

U 270: Marián Lesník (1150071) Chmiňany, od 09.04.2018 + 10 €

U 271: Ján Sontág (1144941) Dubovica, od 09.04.2018 + 10 €

U 272: Michal Murín (1256935) Kapušany, od 09.04.2018 + 10 €

U 273: Patrik Tomáš (1246319) Kapušany, od 09.04.2018 + 10 €

U 274: František Husár (1242403) Ostrovany, od 09.04.2018 + 10 €

U 275: Štefan Lamy (1046091) Haniska, od 09.04.2018 + 10 €

U 276: Patrik Hudák (1288794) Kapušany, od 08.04.2018 + 5 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 277: Michal Kočiš (1260553) Šarišské Sokolovce, od 09.04.2018 + 10 €

U 278: Samuel Pankuch (1298153) Chmeľov, od 09.04.2018 + 10 €

U 279: Miroslav Červeňák (1327692), Ražňany, 4.liga dorast, 16.kolo, 07.04.2018 Veľký Šariš – Ražňany, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou mimo PÚ, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS -  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 08.04.2018 + 5 €.

U 280: Richard Grajcar (1208261) Pečovská Nová Ves, 6. liga 3b dospelí, 16.kolo, 08.04.2018 Pečovská Nová Ves – Hermanovce, vylúčený za úmyselné kopnutie súpera, vykonané nadmernou silou podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 3 týždne, podľa DP čl. 49/2b, od 09.04.2018 + 10 €.

U 281: Ladislav Varga (1160563) Šarišské Bohdanovce,  DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018 + 10 €.

U 282: Michal Hajník (1200448) Lemešany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018 + 10 €.

U 283: Dušan Galdun (1184230) Žehňa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2018 + 10 €.

U 284: DK ukladá FK Petrovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 4. A ligy žiaci, 12. kolo, 08.04.2018 Medzany – Petrovany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

 

U 285: DK na základe správy DS zo stretnutia 16.kola 6. ligy 3b dospelí Chmiňany - Dubovica začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1, 3b DP voči FK Chmiňany a žiada  o podrobné písomné stanovisko k HNS  p. Antona Smolka  voči DO a hráčom H počas stretnutia. Stanovisko zaslať podaním na komisiu DK alebo emailom zaslať na sekretariát ObFZ Prešov v termíne do 17.04.2018.

 

DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí  pre TV7 týmto klubom:

U 286: FK Torysa  zo stretnutia Torysa – Rožkovany, 16. kolo + 10 €.

U 287: FK Uzovský Šalgov  zo stretnutia Uzovský Šalgov  – Drienov, 16. kolo + 10 €.

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) .

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

Zmeny v obsadení R a DZ na 14.-15.4.2018

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 17.kolo 15.4.2018 o 15:30 hod.
10:30 Záborské Nemcovce FUSEK S RŽONCA ULIČNY L DUDÁŠ  
  V. Šebastová Chmiňany BAČA TOMEČEK F TOMEČEK E MRIGLOT  
  Dubovica Uz. Šalgov ANDREJKO ŇAKAT MARUŠINOVA MIKULEC  
  Drienov Torysa CISKO Š OKRUHĽANSKÝ MIŽENKO JENČA  
  Rožkovany Peč. N. Ves GENČUR PTÁK VARGA KNUT  
  Hermanovce Chmin. N. Ves ĽAŠ ČONKA PALENČÁR KOČIŠČIN Joz.  
  Ľubotice B Š. Dravce MICHALIK KOČIŠ HLAVATÝ MARTON  
               
7.liga - 17.kolo 15.4.2018 o 15:30 hod.
11:00 Hrabkov Š. Sokolovce PTÁK VARGA GENČUR MIKULEC UT SB
12:30 Víťaz Gregorovce BABJAK LIPOVSKÝ KOČAN MERKOVSKÝ  
  Fričovce Žehňa LIPOVSKÝ BABJAK KOČAN MERKOVSKÝ  
  Š. Bohdanovce Kapušany SEGEĎA POROCHNAVÝ PARTILA KOČIŠČIN Ján.  
  Žipov Ostrovany HORVÁTH SENDERÁK ŠTOFANKO DUDÁŠ  
  Kojatice Terňa KVAŠŇAK ULIČNY M GUĽAŠ PALKO  
  Petrovany Brezovička RŽONCA FUSEK S ULIČNY L ONOFREJ J. Ličart.
               
8. liga A – 13.kolo 15.4.2018 o 15:30 hod.
10:30 Haniska Lemešany DUCKO ONOFREJ BARANOVÁ KOČIŠČIN Ján.  
  Svinia Janov KOŽLEJ M KOŽLEJ P      
  Sedlice Kokošovce MARKOVIČ KLEPSATEL   Zruš.del  
  Chmeľov Tulčík KONČULA KUBA   CUP  
  Ruská N. Ves Miklušovce ONOFREJ DUCKO BARANOVÁ Zruš.del  
  Radatice Drien. N. Ves DURKÁČ KONEČNÝ      
               
8.liga B - 10.kolo 15.4.2018 o 15:30 hod.
12:30 Hubošovce Poloma SOPKO BRÍŽEK VERČIMÁK KOVALIČ  
  Brezovica Krivany BORZA JURKO   MIŠKO  
  Jakubova Voľa Lipany B PRUSÁK HRIŠKO      
  Medzany Jakubovany BRÍŽEK SOPKO VERČIMÁK KOVALIČ  
  voľno Jarovnice          
 
4.liga dorast – 17.kolo 14.4.2018 o 15:00 hod.
13.4. 17:00 Župčany Torysa FUSEK S DURÁK KUBA    
12:30 Ruská N. Ves Ražňany KOČIŠ JURKO      
  Dubovica Uzovce ČONKA ŠTOFANKO      
  Gregorovce Široké BRIŽEK HRIŠKO      
  Rožkovany Kamenica ĽAŠ LIPOVSKÝ      
  Kapušany Veľký Šariš Zruš.del Zruš.del. Zruš.del    
  Demjata voľno          
               
5.liga dorast - 10.kolo 14.4.2018 o 15:00 hod.
12:15 Kojatice Uz. Šalgov PRUSÁK KUBA Zruš.del.    
1.5. 14:00 Víťaz Tulčík SEGEĎA KOČIŠ KUBA    
  Hrabkov Peč. N. Ves ONOFREJ KOČAN KONEČNÝ    
15.4. 12:30 Záhradné Lemešany HLAVATÝ KOČIŠ      
15.4. 12:45 Drienov Š. Dravce OKRUHĽANSKÝ CISKO Š MIŽENKO    
 
3.liga žiaci – 17.kolo 14.4.2018 o 15:00 hod.
11:30 Malý Šariš Dulova Ves ANDREJKO BUJNOVSKÝ      
  Kojatice Chmiňany BABJAK JENDRUŠ      
  Ruská N. Ves Pušovce Zruš.del Zruš.del      
15.4. 11:00 Š. Michaľany Jarovnice HRIŠKO PRUSÁK      
15.4. 12:30 Veľký Šariš Ostrovany KOŽLEJ P KOŽLEJ M ČECH    
15.4. 13:00 Brezovica Gregorovce JURKO BORZA      
15.4. 13:00 Hermanovce Chmin. N. Ves ČONKA PALENČÁR ĽAŠ    
               
4.liga A žiaci - 13.kolo 14.4.2018 o 15:00 hod.  
10:30 Kendice Fintice OKRUHĽANSKÝ Zruš del.      
12:30 Demjata Medzany MARKOVIČ GUĽAŠ      
  V. Šebastová Trnkov-Nemcovce ŇAKAT KEREKEŠ      
  Petrovany Záhradné SOPKO JAKUBČO      
  Drienov Terňa KORINKO KUHAJDIK      
15.4. 12:30 Žehňa Kapušany POROCHNAVÝ SEGEĎA PARTILA    
 
 
4.liga B žiaci - 12.kolo 14.4.2018 o 15:00 hod.  
  Sedlice Radatice KOŽLEJ M        
15:30 Miklušovce Víťaz KOŽLEJ P SENDERÁK      
  voľno Janov          
               
               
4.liga C žiaci - 13.kolo 14.4.2018 o 15:00 hod.  
  Krivany Brezovička CISKO Š        
  Kamenica Rožkovany GENČÚR        
  Torysa Jakubovany PTÁK        
  Poloma Š. Dravce MIŽENKO        
15.4. 12:30 Dubovica Š. Sokolovce-Uzovce ŇAKAT ANDREJKO MARUŠINOVA    
  voľno Peč. N. Ves          
 
               
 
ELARIN - Mladší žiaci U13 skupina D 14.4. 2018 
10:00 Záborské multif. Ihrisko v Záborskom   DUCKO      
ELARIN - Mladší žiaci U13 skupina D 13.4. 2018 
17:30 Trnkov mulif. Ihrisko v Trnkove   TOMEČEK      
ELARIN - Mladší žiaci U11 skupina A 14.4. 2018 
17:30 Trnkov mulif. Ihrisko v Trnkove   PARTILA      
ELARIN - Mladší žiaci U11 skupina C 14.4. 2018 
11:00 Peč. N. Ves mulif. Ihrisko pri ZŠ v Peč. N. Ves   VARGA      
ELARIN - Mladší žiaci U13 skupina E 14.4.2018
13:00 Uzovský Šalgov multif.ihrisko Uz. Šalgov   PALENČÁR      

 

Prečítané: 542x