Úradná správa č.46
03.05.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.46

Úradná správa č.46

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 20.kolo: Ostrovany – Hrabkov - 6.5.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Uzovciach, FK Ostrovany poplatok 10 €

-5.liga dorast 14.kolo: Záhradné -  Peč. N. Ves - 12.5.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 19.kolo: Brezovica – Dulová Ves - 1.5.2018 o 13:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 20.kolo: Dulová Ves – Chmiňany - 6.5.2018 o 13:00 hod., FK Chmiňany poplatok 5 €

-3.liga žiaci 23.kolo: Dulová Ves – Ostrovany - 26.5.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

-4C.liga žiaci 19.kolo: Šar. Sokolovce – Šar. Dravce - 8.5.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK kontumuje stretnutie 4.C ligy žiakov 15. kolo Brezovička – Rožkovany 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Rožkovany do pozornosti DK.

3.ŠTK upozorňuje všetkých R o uvádzanie dôvodu prečo hráč nastúpil na OP resp. na kartičku poistenca (pri mládeži).

4.ŠTK upozorňuje FK Šar. Michaľany zo zápasu 3. ligy žiakov Šar. Michaľany – Chmin. N. Ves na dodržiavanie Rozpisu čl. 17/e pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov.

5.ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.5.2018 o 16:30 R Fúsek Alexander zo zápasu 4. ligy dorast Demjata – Torysa a 5.liga doras Kojatice – Hrabkov (neuvedenie dôvodu štartu hráča na OP), 16:30 R Končula Šimon zo zápasu 5. ligy dorast Drienov - Lemešany (neuvedenie dôvodu štartu hráča na OP), 16:30 R Guľaš Richard zo zápasu 3. ligy žiakov Gregorovce – Hermanovce (neuvedenie dôvodu nedodržania UHČ).

6.ŠTK žiada kluby o nahlásenie záujmu organizovať I. alebo II. nadstavbu v kategóriách U13 – ml. žiaci a U11 – prípravky.

7.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.5.2018 o 17:00 hod. aktérov stretnutia 3. ligy žiakov 17. kolo Š. Michaľany – Jarovnice a to R Lukáš Hriško, AR Ján Prusák, vedúci tímu a kapitáni D a H a hráča hostí č. ISSF 1381828 Martin Husár.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina C: FK Fričovce – 5.5.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Kojatice, Fričovce, Župčany a Hrabkov na ihrisku vo Fričovciach.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina B: FK Ovčie – 12.5.2018 o 14:00 hod., za účasti FK Župčany, Široké, Ovčie a Svinia na ihrisku v Ovčom

- skupina C: FK Torysa – 8.5.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Pečovská N. Ves, Jak. Voľa, Brezovica a Torysa na ihrisku v Toryse.

10. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 10.5.2018 o 16:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 315: Viliam Kostolník (1258312) Chminianska Nová Ves, od 30.04.2018 + 10 €

U 316: Marián Jabcun (1190749) Petrovany, od 30.04.2018 + 10 €

U 317: Richard Dufalo (1292933) Žehňa, od 30.04.2018 + 10 €

U 318: Martin Marchevský (1129727) Radatice, od 30.04.2018 + 10 €

U 319: Štefan Angelovič (1294080) Torysa, od 29.04.2018 + 5 €

U 320: Patrik Grega (1298530) Šarišské Dravce, od 29.04.2018 + 5 €

U 321: Kristián Janiga (1318627) Hrabkov, od 30.04.2018 + 5 €

U 322: Adam Džačovský (1295935) Župčany od 02.05.2018 + 5 €

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 323: Miroslav Čisarik (1260503) Kapušany, od 30.04.2018 + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 324: Juraj Chovanec (1250532) Šarišské Bohdanovce, od 30.04.2018 + 10 €

U 325: Anton Telepák (1243380) Brezovička, 7. liga dospelí, 19.kolo, 29.04.2018 Žipov - Brezovička, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 45/2a DP, od 30.04.2018 + 10 €

U 326: Ivan Giňa (1347101) Jarovnice, 8. B liga dospelí, 12.kolo, 29.04.2018 Hubošovce - Jarovnice, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 30.04.2018 + 10 €

U 327: Tomáš Ferko (1255872) Jarovnice, 8. B liga dospelí, 12.kolo, 29.04.2018 Hubošovce – Jarovnice, vylúčený za kopnutie do  súpera  vykonané nadmernou silou mimo súboj o loptu podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 30.04.2018 + 10 €

U 328: František Bilý (1288933) Ražňany, 4. liga dorast, 19.kolo, 28.04.2018 Gregorovce - Ražňany, vylúčený pod druhom napomenutí podľa čl. 9/2b2, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa čl. 37/3, 41/4 DP,  od 29.04.2018 + 5 €

U 329: Matúš Molčan (1204413) Krivany,  DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 10 €.

 

U 330: DK na základe zápisu o stretnutí, zo stretnutia 19.kola 4. ligy dorast Rožkovany – Ruská Nová ves začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1, 3b DP voči FK Rožkovany a žiada  o podrobné písomné stanovisko k HNS  diváka  voči DO počas stretnutia. Stanovisko zaslať podaním na komisiu DK alebo emailom zaslať na sekretariát ObFZ Prešov v termíne do 08.05.2018.

 

U 331: DK ukladá FK Ruská Nová Ves finančnú pokutu 150,- € za odhlásenie družstva žiakov zo súťaže 3. liga žiaci, (odhlásenie v rozbehnutej súťaži). Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. n) + 5 €.

U 332: DK ukladá FK Rožkovany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 15. kolo 4. C ligy žiaci 28.04.2018 Brezovička – Rožkovany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 333: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 6. 3b liga dospelí, 19.kolo, 29.04.2018 Dubovica – Peč. N. Ves

 U 334: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí  pre TV7 klubu:

FK Hermanovce, zo stretnutia Hermanovce – Ľubotice B, 19. kolo

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €.

 

U 335: DK pozýva na svoje zasadnutie 10.05.2018 o 16:15 hod. účastníkov stretnutia 8.B ligy dospelí 12. kolo 29.04.2018 Hubošovce – Jarovnice, HU, kapitánoch D a H, vedúcich mužstiev D a H a R Cisko Š.

U 336: DK na základe podnetu KR ukladá FK Lipany finančnú pokutu 35,- € za nedostatočné natáčanie videozáznamu v zmysle rozpisu súťaže bod 5 odst. g  zo stretnutia, 8.B ligy dospelí, 11. kolo, 22.04.2018 Lipany - Krivany .DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, bod 5, písm. g) a čl. 12 DP + 10

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

              

KOMISIA ROZHODCOV

1. KR berie na vedomie pochvalu od FK Trnkov na R Hriško, AR Palenčár, Jendruš za výkon v stretnutí žiakov 4.A ligy medzi (Medzany – Trnkov).

2. KR na základe podnetu od FK Krivany vzhliadla videozáznam zo stretnutia 8.A ligy         dospelých medzi (Lipany B – Krivany) a rozhodla, že podnet je neopodstatnený. Poplatok 15,-

KR dáva do pozornosti DK FK Lipany B za nedostatočný videozáznam stretnutia (Lipany B – Krivany) a rovnako tak za dodanie videozáznamu po stanovenej lehote. 

3. KR na základe podnetu od FK Dubovica vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6.ligy 3b dospelých medzi (Dubovica – P.N.V.) a rozhodla, že podnet je čiastočne opodstatnený.

KR pristupuje k OOD pre DZ Merkovský na stretnutia dospelých za nedostatky v správe DZ v stretnutí.  

4. KR na základe podnetu od FK Chmiňany vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6.ligy 3b dospelých medzi (Chmiňany – Nemcovce) a rozhodla, že podnet je opodstatnený.

KR pristupuje k OOD pre R Kvašnak a DZ Mikulec na stretnutia dospelých za nedostatky v stretnutí a nedostatky v správe DZ.

5. KR akceptuje podnet od FK Krivany.

6. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 17.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

7. KR vykonala pohovor s DZ Marton Ján.

8. KR oznamuje predbežný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 08.06.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

9. Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Ržonca.

 Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Jakubčo, Partila, Korinko.

Zmeny v obsadení R a DZ na 5. - 6.5.2018

DOSPELÍ
               
6.liga – 20.kolo 6.5.2018 o 16:30 hod.
10:30 Peč. N. Ves V. Šebastová FUSEK S BORZA PALENČÁR CUP  
  Nemcovce Hermanovce PTÁK VARGA PAVLINSKÝ KOČIŠČIN Joz.  
  Ľubotice B Rožkovany BABJAK RŽONCA HORVÁTH ONOFREJ  
  Š. Dravce Drienov CISKO Š HANEL  JURKO PALKO  
  Chmin. N. Ves Dubovica ĽAŠ BRUTVANOVÁ ŇAKAT MIŠKO  
  Torysa Záborské VAVREK HLAVATÝ KOČAN MARTON  
  Uz. Šalgov Chmiňany MICHALIK FUSEK S BORZA MRIGLOT  
               
7.liga - 20.kolo 6.5.2018 o 16:30 hod.
1.5. 16:30 Gregorovce Kojatice Odohrané        
5.5. 17:00 Žehňa Š. Sokolovce MICHALIK BRÍŽEK HORVÁTH KOČIŠČIN Joz.  
  Petrovany Žipov FUSEK A GUĽAŠ ONOFREJ KOČIŠČIN Ján v Ličartovciach
  Brezovička Š. Bohdanovce NOSAĽ VERČIMÁK JANIČKO PRIBULA  
  Terňa Fričovce LIPOVSKÝ TOMEČEK E POROCHNAVÝ ČAGA  
10:30 Ostrovany Hrabkov ONOFREJ SEGEĎA TOMEČEK E DUDÁŠ v Uzovciach
  Kapušany Víťaz OKRUHĽANSKÝ MARUŠINOVÁ HRIŠKO KOVALIČ  
               
8. liga A – 16.kolo 6.5.2018 o 16:30 hod.
13:30 Radatice Chmeľov BRÍŽEK DUCKO   Zruš.del  
  Lemešany Ruská N. Ves ULIČNÝ L ULIČNÝ M Zruš.del CUP  
  Drien. N. Ves Sedlice TOMEČEK F BUJNOVSKÝ KUHAJDIK     
  Miklušovce Svinia KOČIŠ BRÍŽEK DUCKO DUDÁŠ  
  Tulčík Haniska PALENČÁR SEGEĎA      
  Kokošovce Janov BAČA BARANOVÁ      
               
8.liga B - 13.kolo 6.5.2018 o 16:30 hod.
10:30 Jakubovany Krivany NOSÁĽ PRUSÁK VERČIMÁK KOVALIČ  
  Medzany Brezovica KONČULA KUBA   Zruš.del  
  Jarovnice Jakubova Voľa KOŽLEJ P KOŽLEJ M      
  Poloma Lipany B PRUSÁK        
  voľno Hubošovce          
 
4.liga dorast – 20.kolo 5.5.2018 o 15:00 hod.
4.5. 17:00 Kamenica Dubovica VARGA GENČÚR      
  Veľký Šariš Rožkovany TOMEČEK F JURKO      
  Ruská N. Ves Gregorovce MARKOVIČ KOČIŠ      
  Ražňany Župčany OKRUHĽANSKÝ MARUŠINOVÁ      
  Široké Demjata PALENČÁR        
6.5. 13:30 Torysa Kapušany HLAVATÝ VAVREK KOČAN MARTON  
  Uzovce voľno          
               
5.liga dorast - 13.kolo 5.5.2018 o 15:00 hod.
  Víťaz Drienov FUSEK A FUSEK S Zruš.del    
  Peč. N. Ves Kojatice VARGA CISKO Š      
  Hrabkov Záhradné KOČAN  DUCKO      
  Tulčik Š. Dravce LIPOVSKÝ BUJNOVSKÝ      
6.5. 13:30 Uz. Šalgov Lemešany MICHALIK     MRIGLOT  
3.liga žiaci – 20.kolo 5.5.2018 o 15:00 hod.
1.5. 14:00 Gregorovce Hermanovce Odohrané        
11:00 Ostrovany Kojatice MARUŠINOVÁ OKRUHĽANSKÝ     v Ražňanoch
  Pušovce Š. Michaľany KOŽLEJ M        
6.5. 13:30 Jarovnice Brezovica KOŽLEJ M KOŹLEJ P stretnutie zrušené    
6.5. 13:45 Dulova Ves Chmiňany BAČA BARANOVÁ      
6.5. 14:15 Chmin. N. Ves Malý Šariš BRUTVANOVÁ ĽAŠ ŇAKAT    
  voľno Veľký Šariš          
               
4.liga A žiaci - 16.kolo 5.5.2018 o 15:00 hod.  
10:00 Fintice V. Šebastová GUĽAŠ        
  Drienov Kendice BABJAK        
  Terňa Petrovany BAČA JENDRUŠ DUDA    
6.5. 13:30 Trnkov-Nemcovce Žehňa VARGA PAVLINSKÝ PTÁK    
6.5. 14:00 Medzany Záhradné KUBA KONĆULA      
6.5. 14:15 Kapušany Demjata MARUŠINOVÁ OKRUHĽANSKÝ HRIŠKO    
 
 
4.liga B žiaci - 15.kolo 5.5.2018 o 15:00 hod.  
  Radatice Miklušovce ĽAŠ        
6.5. 14:15 Víťaz Janov DURKÁČ JENDRUŠ      
  Sedlice voľno          
               
               
4.liga C žiaci - 16.kolo 5.5.2018 o 15:00 hod.  
11:00 Rožkovany Š. Sokolovce-Uzovce DURKÁČ        
  Poloma Torysa GENČÚR        
  Jakubovany Brezovička PTÁK        
6.5. 14:00 Peč. N. Ves Dubovica BORZA FUSEK S      
6.5. 14:15 Š. Dravce Kamenica HANEL  CISKO Š JURKO    
  Krivany voľno          
 
               
PREDOHRÁVKY
ŽIACI - III. liga 16. kolo
8.5. 11:00 Dulova Ves Š. Michaľany JURKO KUHAJDÍK      
ŽIACI - III. liga 13. kolo
8.5. 11:00 Malý Šariš Župčany DURKÁČ DUDA      
ŽIACI - IV.A liga 12. kolo
8.5. 11:00 Záhradné Kendice KOČIŠ DURÁK      
ŽIACI - IV.A liga 12. kolo
8.5. 15:00 V. Šebastová Demjata VERČIMÁK FUSEK A      
ŽIACI - IV.B liga 16. kolo
8.5. 17:00 Víťaz Radatice SEGEĎA ČECH      
ELARIN - mladší žiaci skupina B
8.5. 10:00 Fintice multif. Ihrisko vo Finticiach   TOMEČEK F      
ELARIN - mladší žiaci skupina D
8.5. 15:00 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach   BARANOVÁ      
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina F
5.5. 15:30 Brezovica mult. Ihrisko v Brezovici   BORZA      
                                                          ŽIACI IV.C liga 19. kolo      
8.5. 10:00 Š: Sokolovce-Uzovce Š. Dravce BABJAK        
ELARIN - mladší žiaci U11 sk.C
8.5. 16:00 Torysa ihrisko v Toryse   VARGA      
ELARIN - mladší žiaci 
5.5. 15:00 Fričovce ihrisko Fričovce   KOŽLEJ P      
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 608x