Úradná správa č.48
10.05.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.48

Úradná správa č.48

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 19.kolo: Kokošovce – Miklušovce- 27.5.2018 o 14:00 hod. bez poplatku

-4.liga dorast 21.kolo: Kapušany – Široké - 12.5.2018 o 10:30 hod., FK Kapušany poplatok 5 €

-3.liga žiaci 22.kolo: Pušovce – Kojatice - 19.5.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 24.kolo: Pušovce – Chmiňany - 2.6.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 26.kolo: Pušovce – Jarovnice - 16.6.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 22.kolo: Ostrovany – Chmiňany - 19.5.2018 o 12:00 hod. v Ražňanoch, bez poplatku

-4.A liga žiaci 21.kolo: Fintice – Terňa – 5.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 17.kolo: V. Šebastová – Kapušany - 12.5.2018 o 10:30 hod., FK V. Šebastová poplatok 10 €

-4.B liga žiaci 17.kolo: Radatice – Sedlice - 20.5.2018 o 14:15 hod., bez poplatku

-4.B liga žiaci 16.kolo: Sedlice - Janov - 13.5.2018 o 14:00 hod., FK Janov poplatok 5 €

-4.B liga žiaci 17.kolo: Víťaz – Miklušovce - 23.5.2018 o 18:00 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 18.kolo: Šar. Dravce – Brezovička - 19.5.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

2. ŠTK kontumuje stretnutie 3.ligy žiakov 20. kolo Jarovnice – Brezovica 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Brezovica do pozornosti DK.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 8.A ligy dospelých 16. kolo Kokošovce – Janov 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Janov do pozornosti DK.

4. ŠTK upozorňuje FK Hermanovce na dodržiavanie príchodu na stretnutia žiakov (neskorí príchod na stretnutie 3. ligy žiakov 20. kolo Gregorovce – Hermanovce).

5. ŠTK dáva DK do pozornosti FK Víťaz za opakované nedodržanie UHČ v dorasteneckých stretnutiach.

6. ŠTK vykonalo šetrenie neoprávneného štartu hráča zo zápasu 3. ligy žiakov Šar. Michaľany – Jarovnice, výsledok zostáva v platnosti. FK Šar. Michaľany do pozornosti DK za neúčasť na zasadnutí ŠTK, R Prusák do pozornosti KR za neúčasť na zasadnutí ŠTK.

7. ŠTK opätovne predvoláva R Fúsek Slavomír a R Končula Šimon pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov.

8. ŠTK predvoláva R Markovič zo zápasu 4. ligy dorast Ruská N. Ves – Gregorovce (neuvedenie dôvodu štartu hráča na RP) a R Prusák zo zápasu Poloma – Lipany B (neuvedenie štartu hráča bez RP).

9. ŠTK dáva do pozornosti KR a DK za porušenie čl. 46 SP (štart hráča) klub FK Brezovica a R Končula Šimon porušenie čl. Rozpisu 11b zo zápasu 8B. ligy Medzany – Brezovica.

10. ŠTK vykonala pohovor s R Guľaš Richard.

11.ŠTK žiada kluby o nahlásenie záujmu organizovať I. alebo II. nadstavbu v kategóriách U13 – ml. žiaci a U11 – prípravky.

12.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina C: FK Kojatice – 19.5.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Kojatice, Fričovce, Župčany a Hrabkov na ihrisku v Kojaticiach.

- skupina E: FK Ražňany – 12.5.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Ražňany a Š. Michaľany a Šar. Sokolovce na multif. ihrisku v Ražňanoch.

13.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina A: FK Demjata – 11.5.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Žipov, Trnkov, Demjata a Drien. N. Ves na ihrisku v Demjate.

- skupina C: FK Jak. Voľa – 19.5.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Pečovská N. Ves, Jak. Voľa, Brezovica a Torysa na ihrisku Jak. Voľa.

14. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 17.5.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 337: Dominik Mišenčík (1295559) Brezovička, od 07.05.2018 + 10 €

U 338: Róbert Vozar (1294460) Fričovce, od 07.05.2018 + 10 €

U 339: Miroslav Hanel (1297395) Ruská Nová Ves, od 06.05.2018 + 5 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 340: Lukáš Majcher (1188281) Víťaz, od 07.05.2018 + 10 €

U 341: Dávid Vaňo (1297463) Demjata, od 06.05.2018 + 5 €

U 342: Martin Kozák (1288705) Kojatice, od 06.05.2018 + 5 €

U 343: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce, 7. liga dospelí, 20.kolo, 06.05.2018 Brezovička – Šarišské Bohdanovce, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a, 36/2a DP, od 07.05.2018 + 10 €

U 344: Dominik Marcinko (1196413) Brezovička, 7. liga dospelí, 20.kolo, 06.05.2018 Brezovička – Šarišské Bohdanovce, vylúčený za HNS - za vrazenie do súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a, DK udeľuje DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/2a, od 07.05.2018 + 10 €

U 345: Jaroslav Bely (1040114) Žipov, 7. liga dospelí, 20.kolo, 06.05.2018 Petrovany - Žipov, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 07.05.2018 + 10 €

U 346: Martin Homoľa (1294349) Kojatice, 5. liga dorast, 13.kolo, 05.05.2018 Pečovská Nová Ves - Kojatice, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 06.05.2018 + 5 €

U 347: Patrik Miženko (1352131) Kojatice – vedúci družstva, 5. liga dorast, 13.kolo, 05.05.2018 Pečovská Nová Ves - Kojatice, za HNS voči DO po stretnutí podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 06.05.2018 + 5 €

U 348: Samuel Kočan (1355761) Vyšná Šebastová, 4. A liga žiaci, 12.kolo, 08.05.2018 Vyšná Šebastová - Demjata, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 09.05.2018 + 5 €

U 349: Marek Hvizdoš (1359955) Záhradné, 4. A liga žiaci, 12.kolo, 08.05.2018 Záhradné - Kendice, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 09.05.2018 + 5 €

U 350: DK ukladá FK Rožkovany finančnú pokutu 35,- € za HNS diváka voči DO počas stretnutia 19. kolo 4. ligy dorast, 28.04.2018 Rožkovany – Ruská Nová Ves. DS: Podľa čl. 48/1c, 48/4 DP + 5 €

U 351: DK ukladá FK Ľubotice podľa DP čl. 11 pokarhanie za NS asistenta trénera voči DO počas stretnutia 20. kolo 6. ligy 3b dospelí, 06.05.2018 Ľubotice - Rožkovany. DS: Podľa čl. 48/4 DP + 10 €

U 352: DK na základe zápisu o stretnutí a vlastného šetrenia udeľuje FK Hubošovce podľa čl. 57/1e finančnú pokutu 75,- € za porušenie povinnosti organizátora stretnutia podľa čl. 57/2 DP + 10 €

U 353: DK na základe zápisu o stretnutí a vlastného šetrenia za vniknutie priaznivcov na hraciu plochu a napadnutie hráčov podľa čl. 58/1d, e udeľuje FK Jarovnice podľa čl. 58/3 finančnú pokutu 250,- € a zároveň podľa čl. 28 DP udeľuje zákaz uskutočnenia 1 súťažného stretnutia s podmienečným odkladom podľa čl. 40/1, 2 na skúšobnú dobu do konca kalendárneho roka 2018 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Drienovská Nová Ves na R Tomeček František, AR Bujnovský, Kuhajdík za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Drienovská N.V. - Sedlice).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Jakubovany na R Nosáľ, AR Prusák, Verčimak, DZ Kovalič za výkon v stretnutí dospelých 8.B ligy medzi (Jakubovany – Krivany).

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Dubovica na R Ľaš, AR Brutvanová, Ňakat, DZ Miško za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Chminianská N. V. - Dubovica).

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Chmiňany na R Michalík, AR Fusek S., Borza, DZ Mriglot za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Uzovský Šalgov – Chmiňany).

5.KR nevyhovuje podnetu od FK Drienov.

6.KR sa podnetom od FK Hermanovce nezaoberala, lebo nespĺňa náležitosti RS, bod 5g.

7.KR pristupuje k OOD pre R Vavrek za nedostatky v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Torysa – Záborské).

8.KR dôrazne upozorňuje R o dôslednú kontrolu zápisov o stretnutí.

9.KR pozýva na svoje zasadnutie R Končula Šimon dňa 17.05.2018 o 16.30h.

10.KR oznamuje predbežný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 08.06.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

11.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 18. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

12.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Bujnovský. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Segeďa, Tomeček Erik.

Zmeny v obsadení R a DZ na 12.-13.5.2018:

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 21.kolo 13.5.2018 o 16:30 hod.
10:30 Dubovica Š. Dravce PALENČÁR PTÁK VARGA PRIBULA  
  Uz. Šalgov Nemcovce ANDREJKO  HANEL VERČIMÁK VAŇO  
  Chmiňany Torysa MARKOVIČ ŇAKAT KOŽLEJ M KOVALIČ  
  Záborské Peč. N. Ves ULIČNY M ULIČNY L SOPKO MERKOVSKÝ  
  V. Šebastová Chmin. N. Ves ONOFREJ DURKÁČ KOČIŠ KOČIŠČIN Ján  
  Drienov Ľubotice B ŚTOFANKO KOŽLEJ P KUBA MARTON  
  Rožkovany Hermanovce MICHALIK DUCKO BRÍŽEK KNUT  
               
7.liga - 21.kolo 13.5.2018 o 16:30 hod.
10:30 Fričovce Brezovička BABJAK PRUSÁK KVAŠŇAK JENČA  
  Žehňa Gregorovce BAČA TOMEČEK F KUHAJDIK KLOVANIČ  
  Š. Sokolovce Kapušany SEGEĎA CISKO Š BUJNOVSKÝ Zruš.del  
  Víťaz Ostrovany KOČAN KONČULA Zruš.del KOČIŠČIN Joz.  
  Hrabkov Terňa KVAŠNAK BABJAK   JENČA  
  Š. Bohdanovce Petrovany FUSEK A  MARUŠINOVÁ GUĽAŠ DUDÁŠ  
  Žipov Kojatice RŽONCA POROCHNAVÝ DURÁK PALKO  
               
8. liga A – 17.kolo 13.5.2018 o 16:30 hod.
10:30 Janov Tulčík KORINKO LIPOVSKÝ OKRUHĽANSKÝ DUDÁŠ  
  Kokošovce Lemešany PRUSÁK BARANOVÁ   Zruš.del.  
  Haniska Miklušovce OKRUHĽANSKÝ        
  Svinia Drien. N. Ves HLAVATÝ        
  Sedlice Radatice FUSEK S        
  Chmeľov Ruská N. Ves KMEC        
               
8.liga B - 14.kolo 13.5.2018 o 16:30 hod.
  Brezovica Poloma ĽAŠ JURKO      
  Lipany B Jakubovany PTÁK VARGA PALENČÁR MIŠKO v Ďačove
  Krivany Jarovnice PAVLINSKÝ PARTILA   MIKULEC  
  Hubošovce Medzany LIPOVSKÝ        
  Jakubova Voľa voľno          
 
4.liga dorast – 21.kolo 12.5.2018 o 15:00 hod.
10:30 Župčany Ruská N. Ves DURKÁČ HLAVATÝ      
10:30 Kapušany Široké BORZA BRÍŽEK      
  Demjata Kamenica KORINKO PARTILA      
  Dubovica Ražňany OKRUHĽANSKÝ MARKOVIČ      
  Gregorovce Rožkovany SEGEĎA JANIČKO      
13.5. 13:45 Uzovce Veľký Šariš CISKO Š SEGEĎA BUJNOVSKÝ    
  voľno Torysa          
               
5.liga dorast - 14.kolo 12.5.2018 o 15:00 hod.
12:15 Kojatice Víťaz ĽAŠ TOMEČEK F      
  Lemešany Tulčík BABJAK        
  Š. Dravce Hrabkov PALENČÁR        
  Záhradné Peč. N. Ves KOČIŠ KUHAJDIK      
13.5. 13:45 Drienov Uz. Šalgov KOŽLEJ P ŠTOFANKO KUBA Zruš.del.  
 
3.liga žiaci – 21.kolo 12.5.2018 o 15:00 hod.
11:30 Malý Šariš Pušovce VERČIMÁK FUSEK S      
  Kojatice Chmin. N. Ves TOMEČEK F ĽAŠ Zruš.del    
13.5. 13:30 Chmiňany Jarovnice ŇAKAT MARKOVIČ KOŹLEJ M    
13.5. 13:30 Veľký Šariš Hermanovce HLAVATÝ        
13.5. 13:45 Dulova Ves Gregorovce SOPKO BARANOVÁ      
13.5. 14:00 Brezovica Ostrovany JURKO ĽAŠ      
  Š. Michaľany voľno          
               
4.liga A žiaci - 17.kolo 12.5.2018 o 15:00 hod.  
10:30 Kendice Žehňa DUCKO KOČAN      
11:00 Záhradné Trnkov-Nemcovce KUHAJDIK KOČIŚ      
12:30 Demjata Terňa PARTILA KORINKO      
10:30 V. Šebastová Kapušany HRIŠKO FUSEK A DUDA    
  Petrovany Drienov JURKO JENDRUŠ      
13.5. 14:00 Medzany Fintice LIPOVSKÝ        
 
 
4.liga B žiaci - 16.kolo 12.5.2018 o 15:00 hod.  
8.5. 17:00 Víťaz Radatice Odohrané        
13.5. 14:00 Sedlice Janov FUSEK S JENDRUŠ      
  Miklušovce voľno          
               
               
4.liga C žiaci - 17.kolo 12.5.2018 o 15:00 hod.  
10:00 Š. Sokolovce-Uzovce Jakubovany PTÁK        
  Rožkovany Krivany PAVLINSKÝ        
  Brezovička Peč. N. Ves PTÁK        
  Kamenica Poloma ŠTEFANIČ        
13.5. 13:30 Dubovica Š. Dravce VARGA PTÁK PALENČÁR    
  Torysa voľno          
 
               
PREDOHRÁVKY
DORAST - IV. liga 19. kolo
16.5. 17:00 Kapušany Uzovce          
DORAST - V. liga 12. kolo
9.5. 17:30 Záhradné Tulčík Odohrané        
ŽIACI - IV.C liga 19. kolo
8.5. 10:00 Š: Sokolovce-Uzovce Š. Dravce Odohrané        
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. A
12.5. 10:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi   MARUŠINOVÁ      
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. B
12.5. 14:00 Ovčie ihrisko v Ovčom   KOŽLEJ P      
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. C
8.5. 16:00 Torysa ihrisko v Toryse Odohrané        
ELARIN - mladší žiaci U13 sk.E
12.5. 13:00 Ražňany multif. Ihrisko V Ražňanoch   LIPOVSKÝ      
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. A 
11.5. 17:00 Demjata ihrisko v Demjate   KOŽLEJ M      
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 548x