Úradná správa č.54
31.05.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.54

Úradná správa č.54

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

- 7.liga dospelý 25.kolo: Fričovce – Šar. Bohdanovce - 10.6.2018 o 15:30 hod., bez poplatku

- 7.liga dospelý 26.kolo: Petrovany – Žehňa - 17.6.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Petrovanoch, bez poplatku

-5.liga dorast 17.kolo: Kojatice – Šar. Dravce - 2.6.2018 o 15:00 hod., FK Kojatice poplatok 5 €

-5.liga dorast 18.kolo: Lemešany - Kojatice - 16.6.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 24.kolo: Ruská N. Ves – Kapušany - 31.5.2018 o 17:00 hod., FK Kapušany poplatok 10 €

-4.liga dorast 26.kolo: Ražňany – Torysa - 16.6.2018 o 13:30 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 19.kolo: Petrovany – Kendice – 30.5.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 20.kolo: Trnkov – Petrovany – 3.6.2018 o 10:00 hod., FK Petrovany poplatok 10 €

-skupina I: FK Peč. N. Ves – 2.6.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany, Brezovica, Š. Michaľany a Peč. N. Ves na ihrisku v Pečovskej N. Vsi.

2. ŠTK neprejednala zmenu zápasu 8.A liga dospelých 21.kolo: Kokošovce – Radatice - 10.6.2018 o 17:00 hod. chýba súhlas FK Radatice.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 4.A ligy žiakov 19. kolo Demjata – Žehňa 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Žehňa do pozornosti DK.

4. ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorastu 16. kolo Drienov – Tulčík 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Tulčík do pozornosti DK.

5. ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorastu 16. kolo Uz. Šalgov – Hrabkov 3:0k pre nedodanie RP družstvom hostí do 48 hodín, FK Hrabkov do pozornosti DK (neoprávnený štart hráča).

6. ŠTK kontumuje stretnutie 4.ligy dorastu 23. kolo Kapušany - Ražňany 0:3k pre pokles hráčov domácich pod 7 (výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). FK Kapušany do pozornosti DK za nastúpenie na zápas s menším počtom ako 11 hráčov.

7. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie 7.6.2018 o 16:15 hod. R Pavlinský zo zápasu 4.ligy dorast 23.kolo Dubovica – Rožkovany (neuvedenie dôvodu štartu hráča na OP).

8. ŠTK oznamuje klubom že v posledných 2 kolách sa rušia všetky výnimky z UHČ v stretnutiach dospelých, kde ide o postup resp. zostup (čl. 4 Rozpisu ObFZ)

9.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

-skupina J: FK Kokošovce – 2.6.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Kokošovce, Šar. Bohdanovce a Záborské na ihrisku vo Kokošovce.

- I.nadstavba U13 a U11 sa hraje podľa poradia zápasov I.turnaja uvedeného v rozpise ObFZ

10.ŠTK žiada FK kategórie U13 a U11 o nahlásenie záujmu o organizovanie nadstavby.

11. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 7.6.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 395: Daniel Schmidt (1297983) Chminianska Nová Ves, od 28.05.2018 + 10 €

U 396: Tomáš Šimko (1091599) Dubovica, od 28.05.2018 + 10 €

U 397: Anton Telepák (1243380) Brezovička, od 28.05.2018 + 10 €

U 398: Lukáš Hudák (1206032) Kapušany, od 28.05.2018 + 10 €

U 399: Daniel Mitrík (1295566) Sedlice, od 28.05.2018 + 10 €

U 400: Róbert Fabišík (1359686) Ruská Nová Ves, od 27.05.2018 + 5 €

U 401: Peter Kancír (1292984) Záhradné, od 28.05.2018 + 5 €

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 402: Rudolf Bendik (1236958) Chmiňany, od 28.05.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 403: Peter Zorský (1185785) Ľubotice, od 28.05.2018 + 10 €

U 404: Miroslav Vaňo (1187192) Tulčík, od 28.05.2018 + 10 €

U 405: Lukáš Šupka (1288468) Rožkovany, 6. liga 3b dospelí, 23.kolo, 27.05.2018 Drienov - Rožkovany, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 45/2a DP, od 28.05.2018 + 10 €

U 406: Jakub Bodnár (1288418) Pečovská Nová Ves, 6. liga 3b dospelí, 23.kolo, 27.05.2018 Uzovský Šalgov – Pečovská Nová Ves, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 45/2a DP, od 28.05.2018 + 10 €

U 407: Marián Gaduš (1317100) Lemešany, 5.liga dorast, 16.kolo, 26.05.2018 Lemešany – Pečovská Nová Ves, vylúčený za udretie súpera  vykonané nadmernou silou mimo súboj o loptu podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 27.05.2018 + 5 €

U 408: Martin Maďar (1359493) Kamenica, 4. C liga žiaci, 19.kolo, 26.05.2018 Kamenica - Torysa, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 45/2a DP, od 27.05.2018 + 5 €

U 409: Ján Koscelník (1288938) Rožkovany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 5 €

U 410: DK ukladá FK Tulčík finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 16. kolo 5. ligy dorast 26.05.2018  Drienov - Tulčík. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 411: DK ukladá FK Žehňa finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 19. kolo 4.A ligy žiaci 26.05.2018  Demjata - Žehňa. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 412: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles hráčov pod 7, 23. kolo 4. ligy dorast 26.05.2018  Kapušany - Ražňany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 413: DK na základe podnetu ŠTK ukladá  FK Jarovnice disciplinárnu sankciu upozornenie podľa DP čl. 10, za nedodržanie Rozpisu ObFZ Prešov čl. 17 e) /nefunkčná tlačiareň/, 22.kolo, 3. liga žiaci U15 Jarovnice – Dulova Ves + 5 €

U 414: DK ukladá FK Kokošovce finančnú pokutu 35,- € za HNS zdravotníka voči súperovi v stretnutí 8. A ligy dospelí, 18. kolo, Tulčík – Kokošovce, podľa DP čl. 47/1b, 47/4 a zároveň DK ukladá DS ochranné opatrenie pre – Peter Bednarčák (1099646) Kokošovce – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 47/2b, od 31.05.2018 + 10 €.

U 415: Dušan Pigula (1033593), usporiadateľ - Jakubova Voľa, 8. B liga dospelí, 18.kolo, 27.05.2018 Jakubova Voľa - Hubošovce, za HNS voči súperovi (kopnutie v prerušenej hre) – podľa DP čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na obdobie 4 týždňov,  podľa DP čl. 49/2b, od 28.05.2018 + 10 €

U 416: FK Sedlice, 8. A liga dospelí, 19.kolo, 27.05.2018 Sedlice - Chmeľov, DK ukladá za fyzické napadnutie DO udretie divákom disciplinárnu sankciu: finančná pokuta 150,- € a zároveň ochranné opatrenie – zvýšenie počtu členov usporiadateľskej služby na 10 do konca kalendárneho roka 2018, podľa DP čl. 57/1f, 57/2, 43/2l, Rozpis ObFZ 12/j + 10 €.

U 417: FK Sedlice - družstvo dospelí, 8. A liga dospelí, 19.kolo, 27.05.2018 Sedlice - Chmeľov, DK ukladá za fyzické napadnutie DO udretie divákom disciplinárnu sankciu: 1 súťažné stretnutie (22.kolo) odohrať na neutrálnej pôde 15 km od obce Sedlice v smere k súperovi podľa DP čl. 57/3b (miesto stretnutia nahlásiť do najbližšej stredy cez podanie na ŠTK) + 10 €

U 418: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí  pre TV7 klubu:

FK Uzovský Šalgov, zo stretnutia Uzovský Šalgov – Pečovská Nová Ves, 23. kolo

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

1.TMK upozorňuje FK a hráčov na stretnutie výberov U14 a U12 ObFZ – Safi PO na 4.6.2018 v Haniske, Výbery dorastencov 4.6.2018 v Ľuboticiach pre okres PO a v Peč.N.Vsi pre okres Sabinov. Informácie sú uvedené na web.stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

 

KOMISIA ROZHODCOV

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 24.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
2.6. 10:30 Hermanovce V. Šebastová RUŽBARSKÝ HRIŠKO DURKÁČ CUP  
  Nemcovce Drienov BABJAK KLEPSATEL JAKUBČO KLOVANIČ  
  Rožkovany Dubovica OKRUHĽANSKÝ BRIŽEK FUSEK A VAŇO  
  Ľubotice B Záborské CISKO Š MIŽENKO JURKO DUDÁŠ  
  Š. Dravce Chmiňany PAVLINSKÝ FUSEK S GUĽAŠ MERKOVSKÝ  
  Chmin. N. Ves Uz. Šalgov KVAŠŇAK DUCKO KOŽLEJ P MRIGLOT  
  Peč. N. Ves Torysa VARGA GENČÚR PTÁK KOČIŠČIN Joz.  
               
7.liga - 24.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
  Gregorovce Š. Bohdanovce ONOFREJ DURÁK PARTILA JENČA  
  Žipov Fričovce TOMEČEK F KUBA BARANOVÁ Zruš.del  
  Kojatice Hrabkov HORVÁTH SEGEĎA KEREKEŠ MIŠKO  
  Petrovany Víťaz HLAVATÝ KOČAN ŠTOFANKO MARTON Ličartovce
  Brezovička Š. Sokolovce DURKÁČ ŇAKAT TOMEČEK E MIKULEC  
  Terňa Žehňa VAVREK KOČIŠ VERČIMÁK KOVALIČ  
  Ostrovany Kapušany ANDREJKO HANEL BUJNOVSKÝ PALKO Uzovce
               
8. liga A – 20.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
  Chmeľov  Svinia SOPKO        
  Lemešany Sedlice LIPOVSKÝ        
  Ruská N. Ves Haniska MICHALIK        
  Radatice Janov MARKOVIČ        
  Drien. N. Ves Kokošovce KOŽLEJ M     CUP  
  Miklušovce Tulčík KONČULA Zruš.del      
               
8.liga B - 17.kolo 3.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Medzany Lipany B ULIČNÝ M ULIČNÝ L MARUŠINOVÁ MARTON  
  Jakubova Voľa Brezovica PALENČÁR        
  Hubošovce Krivany ĽAŠ        
  Jarovnice Jakubovany RŽONCA MARUŠINOVÁ   KOČIŠIN JÁN  
  voľno Poloma          
 
4.liga dorast – 24.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
30.5. 17:00 Veľký Šariš Župčany ĽAŠ KUBA VERČIMÁK    
  Gregorovce Dubovica OKRUHĽANSKÝ GUĽAŠ      
  Rožkovany Demjata KUBA KOČIŠ Zruš.del    
  Ruská N. Ves Kapušany FUSEK A KLEPSATEL      
  Kamenica Uzovce MIŽENKO        
  Široké Torysa MARKOVIČ        
  Ražňany voľno          
               
5.liga dorast - 17.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
  Víťaz Lemešany PAVLINSKÝ        
  Peč. N. Ves Uz. Šalgov VARGA        
  Hrabkov Tulčík PTÁK        
3.6. 14:00 Záhradné Drienov MIŽENKO CISKO Š JURKO    
2.6. 15:00 Kojatice Š. Dravce BRIŽEK TOMEČEK E Zruš.del Zruš.del  
3.liga žiaci – 24.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.
10:00 Ostrovany Jarovnice PALENČÁR        Ražňany
16:30 Pušovce Chmiňany KOŽLEJ M KOŽLEJ P      
3.6. 14:00 Veľký Šariš Malý Šariš MARUŠINOVÁ RŽONCA ČECH    
3.6. 14:30 Gregorovce Š. Michaľany DURÁK ONOFREJ PARTILA    
3.6. 14:30 Hermanovce Kojatice KOŽLEJ P        
3.6. 14:45 Chmin. N. Ves Dulova Ves DUCKO KVAŠNAK      
  voľno Brezovica          
               
4.liga A žiaci - 20.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.  
10:30 Kendice Demjata ONOFREJ        
  Žehňa V. Šebastová ĽAŠ JURKO      
  Drienov Medzany ONOFREJ        
  Terňa Záhradné FUSEK S JENDRUŠ JAKUBČO    
3.6. 10:30 Kapušany Fintice BABJAK Zruš.del Zruš.del    
3.6. 10:00 Trnkov-Nemcovce Petrovany KLEPSATEL JAKUBČO Zruš.del    
 
 
4.liga B žiaci - 19.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.  
  Sedlice Miklušovce ŠTEFANIČ KOČAN      
3.6. 14:15 Radatice Janov MARKOVIČ JENDRUŠ      
  Víťaz voľno          
               
               
4.liga C žiaci - 20.kolo 2.6.2018 o 15:00 hod.  
1.6. 17:00 Krivany Kamenica MIŽENKO        
10:30 Torysa Dubovica GENČÚR        
  Poloma Š. Sokolovce-Uzovce GENČÚR        
  Š. Dravce Rožkovany LIPOVSKÝ        
3.6. 14:30 Peč. N. Ves Jakubovany GENČÚR VARGA PTÁK    
  voľno Brezovička          
 
               
DOHRÁVKY
 
               
4.A liga žiaci 21 .kolo
5.6. 17:00 Fintice Terňa   KOČIŠ      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. G
2.6. 10:00 Veľký Šariš ihrisko vo Veľkom Šariši   MARUŠINOVÁ      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. H
1.6. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach   KLOVANIČ      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. I
2.6. 10:00 Peč. N. Ves mult. Ihrisko ihrisko v Peč. N. Vsi   BABJAK      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. J
2.6. 16:00 Kokošovce ihrisko v Kokošovciach   SVAT L      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. K
2.6. 15:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach   SEGEĎA      
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. L
1.6. 17:00 Uz. Šalgov ihrisko v Uz. Šalgove   PALENČÁR      
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. B
2.6. 14:00 Svinia ihrisko vo Svinej   HLAVATÝ      
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 663x