Úradná správa č.56
07.06.2018, Martin Klovanič

Úradná správa č.56

Úradná správa č.56

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 21.kolo: Kokošovce – Radatice - 10.6.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-8.A liga dospelí 22.kolo: Svinia – Lemešany - 24.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 25.kolo: Dubovica – Župčany - 9.6.2018 o 10:30 hod., FK Dubovica poplatok 5 €

-4.liga dorast 25.kolo: Torysa – Kamenica - 8.6.2018 o 17:30 hod., FK Torysa poplatok 5 €

-5.liga dorast 18.kolo: Drienov – Hrabkov - 17.6.2018 o 13:00 hod., FK Hrabkov poplatok 10 €

-3.liga žiaci 25.kolo: Jarovnice – Chmin. N. Ves - 8.6.2018 o 18:00 hod., FK Chmin. N. Ves poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 21.kolo: Kapušany - Trnkov-Nemcovce – 10.6.2018 o 13:00 hod., FK Trnkov poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 21.kolo: Záhradné – Drienov – 10.6.2018 o 13:00 hod., FK Drienov poplatok 5 €

-4.C liga žiaci 21.kolo: Rožkovany – Poloma – 9.6.2018 o 10:30 hod., FK Rožkovany poplatok 10 €

2.ŠTK berie na vedomie žiadosť o zmenu 7.ligy dospelých 26.kolo: Terňa – Ostrovany - 16.6.2018 o 17:00 hod. - v riešení.

3.ŠTK berie na vedomie žiadosť o zmenu 4.A liga žiaci 22.kolo: Terňa – Kapušany – 16.6.2018 o 10:30 hod. – v riešení.

4.ŠTK oznamuje že zápas 8.A ligy dospelých 22.kolo: Sedlice – Haniska sa odohrá 17.6.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Janove.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 4.ligy dorastu 24. kolo Ruská N. Ves  - Kapušany 3:0k pre pokles hráčov hostí pod 7 (výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). FK Kapušany do pozornosti DK za nastúpenie na zápas s menším počtom ako 11 hráčov.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 5.ligy dorastu 17. kolo Víťaz – Lemešany 3:0k pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Lemešany do pozornosti DK.

7.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Miklušovce za nedodržanie čl. 17 e) Rozpisu /nefunkčná tlačiareň/ a R Končula Šimon do pozornosti KR za nesprávny postup pred stretnutím 8.A ligy 20. kolo Miklušovce – Tulčík.

8.ŠTK berie na vedomie podnet DZ Jenča.

9.ŠTK žiada FK ktoré usporadúvajú turnaje nadstavby v kategórii U13 a U11, aby po dohode s ostatnými FK v skupine do pondelka 11.6.2018 do 10.00 hod. nahlásili termín a čas turnaja.

10.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

-skupina M (1.-4.miesto): FK Brezovica – za účasti FK V.Šariš, Župčany, Brezovica a Dulová Ves na ihrisku v Brezovici.

-skupina N (5.-8.miesto): FK Šar. Michaľany – za účasti FK Pušovce, Ražňany, Šar. Michaľany a Fintice na ihrisku v Šar. Michaľanoch.

-skupina O (9.-12.miesto): FK Peč.N.Ves – za účasti FK Trnkov, Lemešany, Kojatice a Peč. N. Ves na ihrisku pri ZŠ Peč.N.Ves.

-skupina P (13.-16.miesto): FK Chmeľov – za účasti FK Kokošovce, Fričovce, Kr. Lúka a Chmeľov na ihrisku v Chmeľove.

-skupina R (17.-20.miesto): FK Kamenica – 9.6.2018 o 15:00 hod., za účasti FK Š.Bohdanovce, Kamenica, Hrabkov a Ruská N. Ves na ihrisku v Kamenici.

-skupina S (21.-24.miesto): FK Š. Sokolovce – za účasti FK Uz. Šalgov, Záborské, Nemcovce a Š.Sokolovce na ihrisku v Š. Sokolovciach.

11.ŠTK oznamuje organizovanie nadstavby turnaja U11 ligy prípraviek:

-skupina E (o 5 – 8. miesto): FK Žipov – za účasti FK Župčany, Pečovská N. Ves, Žipov a Ovčie na ihrisku FK Žipov.

-skupina F (o 9 – 12. miesto): FK Jak. Voľa – za účasti FK Drien. N. Ves, Svinia, Torysa a Jak. Voľa na ihrisku v Jak. Voli .

12.ŠTK oznamuje že nadstavba U13 a U11 sa hraje podľa poradia zápasov I.turnaja uvedeného v rozpise ObFZ.

13.ŠTK oznamuje že po skončení súťaží sa odohrá pohár ObFZ (čl. 22 Rozpisu):

- 1. kolo 24.6.2018 o 17.00

- 2. kolo 22.7.2018 o 17.00

- 3. kolo 29.7.2018 o 17.00

- termín finále sa určí neskôr

14.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.6.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 419: Richard Purdeš (1249940) Vyšná Šebastová, od 04.06.2018 + 10 €

U 420: Matúš Lazorík (1296012) Torysa, od 04.06.2018 + 10 €

U 421: Ľubomír Kočiš (1229766) Nemcovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 422: Matej Tomáš (1142452) Nemcovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 423: Juraj Chovanec (1250532) Šarišské Bohdanovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 424: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce, od 04.06.2018 + 10 €

U 425: Matej Švec (1288767) Hrabkov, od 03.06.2018 + 5 €

 

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 426: Patrik Lipták (1261413) Hrabkov, od 04.06.2018 + 10 €

U 427: Adrián Tomko (1288860) Chminianska Nová Ves, 6.liga 3b dospelí, 24.kolo, 03.06.2018 Chminianska Nová Ves – Uzovský Šalgov, vylúčený za HNS - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 04.06.2018 + 10 €

U 428: Tomáš Malík (1203539) Uzovský Šalgov, 6.liga 3b dospelí, 24.kolo, 03.06.2018 Chminianska Nová Ves – Uzovský Šalgov, vylúčený za HNS - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 04.06.2018 + 10 €

U 429: Vladimír Jánošík (1198921) Lipany, 8. B liga dospelí, 17.kolo, 03.06.2018 Medzany – Lipany „B“, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,  podľa čl. 48/2b DP,  od 04.06.2018 + 10 €

U 430: Mikuláš Lazorík (1295746) Dubovica, 4.liga dorast, 24.kolo, 02.06.2018 Gregorovce – Dubovica, vylúčený za kopnutie do  súpera  vykonané nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa čl. 45/2a DP,  od 03.06.2018 + 5 €

U 431: Dávid Hoľva (1338407) Vyšná Šebastová, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2018 + 5 €

U 432: DK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 17. kolo 5. ligy dorast 02.06.2018 Víťaz - Lemešany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 433: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 40,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles hráčov pod 7, 24. kolo 4. ligy dorast 31.05.2018 Ruská Nova Ves - Kapušany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 434: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Hrabkov za nedodržanie Rozpisu čl. 12/c) - nedodanie RP do 48 hodín, 5.ligy dorastu 16. kolo 26.05.2018 Uzovský Šalgov – Hrabkov, DS: upozornenie podľa DP čl. 10,+ 5 €

U 435: DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí  pre TV7 klubu:

FK Rožkovany, zo stretnutia Rožkovany - Dubovica, 24. kolo

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
6.liga – 25.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
  Peč. N. Ves Nemcovce PL PL PL ČAGA  
  Torysa Chmin. N. Ves VSFZ ULIČNY M ULIČNÝ L ONDÍK  
  Uz. Šalgov Š. Dravce FUSEK A KLEPSATEL KONČULA KOČIŠČIN Ján  
  Chmiňany Ľubotice B PALENČÁR VARGA GUĽAŠ JENČA  
  Záborské Hermanovce BABJAK TOMEČEK F HANEL MIŠKO  
  V. Šebastová Rožkovany VAVREK HORVÁTH KUBA MIKULEC  
  Dubovica Drienov VSFZ FUSEK S OKRUHĽANSKÝ MRIGLOT  
               
7.liga - 25.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Kapušany Terňa PL PL PL ČAGA  
  Ostrovany Gregorovce PTÁK MIŽENKO PAVLINSKÝ KOČIŠČIN Joz. v Uzovciach
  Žehňa Brezovička KVAŠŇAK DUCKO DURÁK MARTON  
  Š. Sokolovce Petrovany CISKO Š KEREKEŠ TOMEČEK E CUP  
  Víťaz Kojatice ANDREJKO MARUŠINOVÁ   PALKO  
  Hrabkov Žipov MICHALIK ŇAKAT   Zruš.del  
15:30 Fričovce Š. Bohdanovce RŽONCA JURKO DURKÁČ DUDÁŠ  
               
8. liga A – 21.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
9.6. 17:00 Tulčík  Drien. N. Ves TOMEČEK F TOMEČEK E   MARTON  
  Miklušovce Lemešany BRIŽEK        
14:00 Kokošovce Radatice BABJAK HANEL      
  Janov Ruská N. Ves ŠTOFANKO        
  Haniska Chmeľov KOČAN        
  Svinia Sedlice LIPOVSKÝ        
               
8.liga B - 18.kolo 10.6.2018 o 17:00 hod.
  Brezovica Jarovnice ONOFREJ MARKOVIČ      
  Poloma Medzany KOŽLEJ P        
  Lipany B Hubošovce KOŽLEJ M        
  Krivany Jakubova Voľa MIŠENČÍK J        
  Jakubovany voľno          
 
4.liga dorast – 25.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
  Široké Veľký Šariš OKRUHĽANSKÝ        
  Kapušany Rožkovany FUSEK A FUSEK S      
  Demjata Gregorovce ANDREJKO BRIŽEK      
10:30 Dubovica Župčany PTÁK        
8.6. 17:30 Torysa Kamenica PALENČÁR Zruš.del Zruš.del Zruš.del  
12.6. 17:30 Uzovce Ražňany OKRUHĽANSKÝ        
  voľno Ruská N. Ves          
               
5.liga dorast - 18.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
8.6. 17:30 Tulčík Peč. N. Ves TOMEČEK E TOMEČEK F      
16.6. 15:00 Lemešany Kojatice KOČAN        
  Š. Dravce Záhradné PALENČÁR        
10.6. 14:00 Uz. Šalgov Víťaz KONČULA FUSEK A KLEPSATEL Zruš.del  
17.6. 13:00 Drienov Hrabkov Zruš.del Zruš.del Zruš.del Zruš.del  
 
3.liga žiaci – 25.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Gregorovce ŠTEFANIČ     v Ražňanoch  
11:30 Malý Šariš Š. Michaľany BABJAK DUCKO      
  Kojatice Veľký Šariš KOŽLEJ P MARUŠINOVÁ      
8.6. 18:00 Jarovnice Chmin. N. Ves TROŠČÁK Zruš.del Zruš.del    
10.6. 14:30 Brezovica Hermanovce MARKOVIČ ONOFREJ      
10.6. 14:45 Dulova Ves Pušovce TOMEČEK F        
  Chmiňany voľno          
               
4.liga A žiaci - 21.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.  
5.6. 17:00 Fintice Terňa ODOHRANÉ        
10.6. 13:00 Záhradné Drienov HORVÁTH VAVREK      
12:30 Demjata Petrovany BRIŽEK ANDREJKO      
  V. Šebastová Kendice ŠTOFANKO JENDRUŠ      
10.6. 14:30 Medzany Žehňa LIPOVSKÝ ČECH      
10.6. 13:00 Kapušany Trnkov-Nemcovce KUBA        
 
 
4.liga B žiaci - 20.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.  
15:30 Miklušovce Radatice KUBA        
16:00 Janov Víťaz ĽAŠ        
  voľno Sedlice          
               
               
4.liga C žiaci - 21.kolo 9.6.2018 o 15:00 hod.  
  Jakubovany Š. Dravce VARGA        
9.6. 10:30 Rožkovany Poloma MIŽENKO        
  Brezovička Torysa PTÁK        
10.6. 14:00 Dubovica Kamenica FUSEK A OKRUHĽANSKÝ      
10.6. 14:30 Peč. N. Ves Krivany KOŽLEJ P KOŽLEJ M      
  Š. Sokolovce-Uzovce voľno          
 
               
DOHRÁVKY
 4.A liga žiaci 18. kolo
13.6. 17:30 Fintice Záhradné BRIŽEK        
4.A liga žiaci 22 .kolo
7.6. 18:00 Trnkov-Nemcovce Demjata TOMEČEK F        
ELARIN U13 sk. R
9.6. 15:00 Kamenica na ihrisku v Kamenici   MIŽENKO      
 
  POĽSKO ĽAŠ KOČIŠ HLAVATÝ      
image
image
image
Prečítané: 699x